Articles guardats
Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Actualitat Economia sostenible

Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Les fonts d’energia renovables exerceixen un paper crucial en el panorama energètic actual i futur. La seva importància radica en diversos aspectes que abasten des de la mitigació del canvi climàtic fins a la seguretat energètica i l’impuls de la innovació tecnològica.  

En el context del creixent interès per fonts d’energia més sostenibles i eficients, cada vegada són més les llars i empreses que aposten per integrar-les. L’energia solar fotovoltaica és la font d’energia renovable més comuna en les llars espanyoles, però existeixen altres alternatives encara poc explorades que estan guanyant terreny. Una d’aquestes alternatives és l’aerotèrmia. En aquest article et comptem tot el que has de saber sobre aquesta forma d’energia renovable.  

Què és l’Aerotèrmia?  

L’energia aerotèrmica de l’aire és una solució renovable que permet cobrir les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera econòmica i respectuosa amb el medi ambient. Són bombes de calor que extreuen l’energia ambiental continguda en l’aire mitjançant un cicle termodinàmic. En l’actualitat és l’aire condicionat més eficient del mercat: permet obtenir fins al 75% de l’energia de l’aire exterior.  

Aquests equips d’aerotèrmia funcionen com una bomba de calor estàndard i tradicional, però ofereix tres possibilitats diferents en una mateixa instal·lació; tindrem calefacció a l’hivern i refrigeració a l’estiu, com a aigua calenta durant tot l’any. 

Com funciona l’energia aerotèrmica  

Les últimes bombes de calor elèctriques del mercat estan creades amb una tecnologia molt eficient i el seu ús es considera sostenible des del punt de vista regulador. El motiu principal és, com hem explicat abans, que es basa en un cicle termodinàmic que extreu calor de l’aire exterior mitjançant un refrigerant.  

En resum, l’energia aerotèrmica utilitza un cicle termodinàmic per a extreure calor de l’aire exterior, elevar la seva temperatura mitjançant un compressor, transferir aquesta calor al sistema de calefacció o refrigeració a l’interior de l’edificació, i després retornar el refrigerant a l’evaporador per a reiniciar el cicle. Aquest procés permet aprofitar l’energia tèrmica continguda en l’aire per a climatitzar l’espai de manera eficient.  

El funcionament d’un sistema d’aerotèrmia passa pels següents passos:  

  1. L’energia de l’aire s’absorbeix per una unitat exterior que l’envia a través d’un circuit en la unitat interior. 
  2. En el circuit hi ha un refrigerant que canvia la temperatura i estat en diversos moments, a mesura que circula pel sistema. L’energia de l’aire passa dins del circuit per diversos processos: de gasós a líquid, a tèrmic i finalment, per un procés fred. 
  3. Una vegada passa per tots aquests processos, el gas fred és expulsat a l’exterior i la calor entra al sòl radiant, els radiadors o el sistema de calefacció triat. 

Beneficis d’instal·lar sistemes d’aerotèrmia  

Aquest tipus d’energia té múltiples beneficis, per això la majoria dels habitatges de nova construcció compta ja amb aquesta mena de sistemes. Si vols instal·lar un sistema d’aerotèrmia en la teva llar o empresa, aquests són els avantatges que has de considerar:  

  • És una energia d’alta eficiència, consumeix menys energia (kWh) que els sistemes de calefacció tradicionals i això s’aprecia en la factura mensual.  
  • És una energia renovable, recollida com a tal en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).  
  • Els sistemes d’aerotèrmia poden proporcionar calefacció i refrigeració tot en un sol sistema. Aquesta versatilitat fa que sigui una solució integral per a les necessitats de climatització d’un edifici.  
  • Els organismes públics estan impulsant mesures per a fomentar el desenvolupament de l’electrificació, a través, per exemple, d’incentius fiscals.  
  • Els costos de manteniment són molt reduïts. No es generen residus ni fums.  

L’aerotèrmia es presenta com una solució innovadora i sostenible per a les necessitats de climatització en edificacions. La seva capacitat per a aprofitar l’energia tèrmica de l’aire, la seva versatilitat, eficiència energètica i beneficis econòmics a llarg termini la converteixen en una opció prometedora per a aquells que busquen reduir la seva petjada ambiental i millorar l’eficiència energètica de les seves llars i negocis. A mesura que la consciència ambiental creix, l’aerotèrmia es posiciona com un pas crucial cap a un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient.