Articles guardats
Beneficis de ser una cooperativa

Cooperatiu Economia sostenible Empreses Social

Beneficis de ser una cooperativa

Quan es vol començar un projecte empresarial, són múltiples les opcions que se’ns presenten damunt la taula. L’elecció del tipus d’empresa que desitges constituir és un factor determinant que influirà en aspectes legals, fiscals i operatius.  

En el teixit empresarial global, les cooperatives es destaquen com a fars de col·laboració i equitat. Són una forma d’organització basada sobretot en la propietat col·lectiva i la col·laboració. En aquest article t’expliquem tots els detalls sobre què és una cooperativa i els seus principals beneficis. 

Què és una cooperativa?  

Una cooperativa és una forma d’organització empresarial que es basa en la col·laboració i la propietat col·lectiva. La principal diferència amb les empreses tradicionals és el control del poder. Mentre que en les empreses el poder està sovint concentrat en unes poques persones, les cooperatives estan estructurades perquè cada membre tingui una veu i un vot igualitari en la presa de decisions.  

El propòsit fonamental d’una cooperativa és satisfer les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals dels seus membres. Poden formar-se en una varietat de sectors:, des de la producció de béns i serveis fins a la distribució, el consum, l’habitatge i més. La idea és que els membres, que també són propietaris, treballin junts per aconseguir objectius comuns i, compartir-ne els beneficis resultants de manera equitativa. 

Beneficis del model cooperatiu  

Les cooperatives ofereixen una sèrie de beneficis distintius que les diferencien d’altres formes d’organització empresarial. En aquest article us en portem els principals.  

  • Igualtat i participació democràtica: en les cooperatives, cada membre té les mateixes condicions de veu i vot en la presa de decisions, independentment de la quantitat de capital que hi hagi aportat. És una manera de promoure la igualtat i participació de tots els individus de la cooperativa.  
  • Distribució equitativa de beneficis: els beneficis generats per la cooperativa es distribueixen equitativament entre els membres. Aquesta distribució justa fomenta un sentit de propietat i compromís, ja que cada membre comparteix els fruits de l’èxit.  
  • Resistència i estabilitat econòmica: aquest tipus de model tendeix a ser més resistents a les fluctuacions econòmiques. La solidaritat entre els membres i l’enfocament en l’estabilitat a llarg termini, en lloc dels guanys a curt termini, contribueixen a la resistència financera de la cooperativa, de manera que s’ofereix un entorn empresarial més estable.  
  • Desenvolupament sostenible: un gran nombre de cooperatives adopten pràctiques comercials sostenibles, centrant-se en la responsabilitat social i ambiental.  
  • Enfortiment de comunitats locals: les cooperatives solen centrar-se en el desenvolupament local i a reinvertir en les seves comunitats. Això contribueix al seu enfortiment, generant ocupació, secundant iniciatives locals i promovent un desenvolupament econòmic sostenible.  
  • Solidaritat i col·laboració: l’essència mateixa d’una cooperativa és la solidaritat i la col·laboració. Els membres treballen per aconseguir objectius comuns. Aquest tipus de cultura de col·laboració crea un ambient de treball positiu i motivador. 

La banca cooperativa de Caixa Enginyers  

A Europa, el cooperativisme és la primera opció bancària a països com França, on el 60% del sector financer és cooperatiu, Àustria, amb un 30%, etc. La banca cooperativa forma part de l’economia social, el soci s’hi situa en el centre i es busca la creació de valor compartit per al soci i per a la societat en general.  

Caixa Enginyers és una Entitat cooperativa de serveis financers i asseguradors en la qual el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en ell, i això ens permet oferir-li nombrosos avantatges addicionals. Per ser soci, a Caixa Enginyers tens tres àmbits de valor compartit: 

  1. Soci-Client: els socis reben un servei i un tracte de qualitat. Per aquest motiu, l’índex de satisfacció en l’Entitat és bastant elevat (un 49,9 %, molt per sobre de la mitjana del sector financer).  
  2. Soci-Propietari: per ser soci reps una retribució amb interessos.  
  3. Dividend social: el 10 % dels beneficis de Caixa Enginyers es destinen a acció social (Fundació Caixa Enginyers).  

Com has pogut veure, ser part d’una cooperativa va més enllà de simplement pertànyer a una entitat comercial. És un compromís amb la col·laboració, l’equitat i la sostenibilitat. Les cooperatives ofereixen un model de negoci únic que no només beneficia els seus membres, sinó que també contribueix al benestar de les comunitats en les quals operen.