Articles guardats
Cinc beneficis d’aplicar la intel·ligència artificial en l’àmbit financer 

Actualitat Banca digital Finances

Cinc beneficis d’aplicar la intel·ligència artificial en l’àmbit financer 

La intel·ligència artificial és una tecnologia que ha arribat per quedar-se i per transformar de manera substancial l’operativa de tota mena de negocis i sectors. A causa de la seva ràpida evolució, avui dia, aprofitar les oportunitats que ofereix la IA per guanyar en productivitat o millorar l’experiència del client, entre altres aplicacions, és imprescindible per a totes aquelles organitzacions en les quals la innovació és una prioritat estratègica.  

Aquesta realitat es trasllada, per descomptat, a l’àmbit financer. Des de la gestió de riscos fins a la detecció de fraus, la IA està transformant la forma en què es duen a terme les operacions financeres. Però quines oportunitats concretes ofereix la intel·ligència artificial en el sector de les finances? 

Què és la intel·ligència artificial?  

La intel·ligència artificial és un camp de la informàtica que se centra en el desenvolupament de sistemes i programes capaços de fer tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Aquests sistemes poden aprendre, raonar, planificar, reconèixer patrons, comprendre el llenguatge natural i prendre decisions, entre altres capacitats.  

L’objectiu de la intel·ligència artificial és crear màquines que puguin simular la intel·ligència humana i fer tasques de manera autònoma i eficient. A diferència dels sistemes tradicionals de programari, que estan dissenyats per a fer tasques específiques seguint instruccions predefinides, els sistemes de IA poden adaptar-se i aprendre de l’experiència per millorar el seu rendiment amb el temps. 

Cinc beneficis d’aplicar la IA en l’àmbit financer  

Millorar l’experiència de client  

 Aquesta tecnologia permet generar un diàleg personalitzat segons la realitat de cada persona, aportant informació de valor per al soci, que d’aquesta manera pot prendre millors decisions financeres. També ajudant els gestors i gestores a proporcionar un assessorament millor i més pròxim.  

Reduir temps d’execució

Com ocorre en tots els sectors, la IA redueix temps d’execució i minimitza riscos d’errors humans. Per exemple, permet una major fiabilitat del sistema de credit scoring o facilita la detecció d’intents de frau.  

Major facilitat per analitzar als usuaris

Gràcies a la intel·ligència artificial les entitats financeres i asseguradores tenen major facilitat a l’hora d’analitzar el comportament dels usuaris, la qual cosa permet predir models i oferir un servei molt més personalitzat o dissenyar productes i serveis concordes a les necessitats de cada moment.

Relació més directa amb l’usuari

L’ús de la IA democratitza l’accés a l’assessorament financer, ja que permet una relació més directa entre l’usuari i l’entitat, elimina les barreres físiques i permet atendre de manera simultània a més persones sense importar el moment o lloc en el qual es trobin. De forma generalitzada, les entitats estan apostant per l’ús de bots que ajuden als usuaris en el maneig de les seves finances en llenguatge natural i ofereixen, per exemple, consells d’estalvi o maneres de manejar un deute. 

Augmentar el rendiment de les empreses

Tenint en compte les aplicacions anteriorment exposades, és una realitat que l’ús de la IA augmenta el rendiment de les empreses, ja que suposa un major coneixement i comprensió de les necessitats dels clients, que redunda en una major satisfacció. Al seu torn un increment de l’eficiència, especialment en la part d’anàlisi i atenció al client, en l’optimització de la gestió de riscos o la millora dels serveis oferts.  

 

En conclusió, l’aplicació de la intel·ligència artificial en el sector financer ofereix una àmplia gamma de beneficis. Els experts ressalten com aquesta tecnologia està transformant la manera en què es presten serveis financers, permetent una atenció més precisa i accessible per als usuaris. En aquest sentit, la IA no sols impulsa la competitivitat de les entitats financeres i asseguradores, sinó que també contribueix a enfortir la salut financera de les persones en proporcionar-los eines més efectives per a la presa de decisions. En un entorn on la innovació és clau, la integració intel·ligent de la IA es presenta com un component fonamental per a l’èxit futur del sector financer en l’era digital.