Articles guardats

Finances

El Mundial des de la visió de l’inversor

Arran de la celebració del Mundial de Futbol, reflexionem sobre com aproximar-se a grans esdeveniments des del punt de vista de la inversió. Al voltant de tot gran esdeveniment es genera una gran activitat econòmica, per exemple, es fan més pagaments amb targeta o es compren més samarretes de les seleccions.

Totes aquestes situacions es produeixen durant cada gran esdeveniment, per la qual cosa no seria desgavellat pensar que, com a inversors, podem aprofitar-nos d’aquesta realitat a curt termini. Amb tot, això no és així, ja que quan tots els participants coneixen una realitat, ningú no pot beneficiar-se d’aquesta informació.

El fet que no puguem beneficiar-nos-en a curt termini no significa que la presència d’aquestes companyies en els grans esdeveniments sigui insignificant per a l’inversor, simplement ens hi hem d’aproximar sota un altre prisma. Podem treure conclusions interessants si tenim en compte dues de les eines més útils d’un inversor: el coneixement de l’estratègia de la companyia i la paciència.

Què suposa per a Visa formar part del Mundial?

En un sector en què la confiança és bàsica, ser l’encarregat de la infraestructura de pagaments en un esdeveniment amb una densitat superior a l’habitual li permet demostrar la fiabilitat de la seva proposta, augmentar la seva base de dades i, fins i tot, provar nous mètodes de pagament.

Què suposa per a Nike i Adidas patrocinar les principals seleccions i jugadors?

La roba esportiva és un sector en què la publicitat és fonamental, i copar les fases finals és una gran campanya publicitària que sustenta aquest duopoli.

En definitiva, l’anàlisi que fa Caixa d’Enginyers Gestió va més enllà de l’increment en vendes que pugui veure’s en un trimestre i se centra a saber la capacitat de crear noves barreres i de mantenir els seus avantatges competitius tenint la paciència necessària perquè aquests avantatges competitius desenvolupin tot el seu potencial i gaudir de la composició dels beneficis.