Articles guardats
El Pacte Verd: un compromís amb la sostenibilitat

Actualitat Economia sostenible Social

El Pacte Verd: un compromís amb la sostenibilitat

Vivim en un món cada vegada més preocupat i conscient dels desafiaments ambientals als quals ens enfrontem. Per això, han nascut iniciatives per intentar mitigar els efectes i l’impacte que els humans causem al medi ambient. El Pacte Verd Europeu sorgeix com un ambiciós compromís per tractar la crisi climàtica i avançar cap a una economia més sostenible.  

Aquest conjunt de polítiques i accions té com a objectiu transformar la Unió Europea en el primer continent neutre en carboni el 2050. En aquest article t’expliquem tot allò que has de saber sobre el Pacte Verd. 

Què és el Pacte Verd?  

El 2019, la Comissió Europea va posar en marxa el Pacte Verd Europeu, un paquet d’iniciatives per a situar la Unió Europea en el camí cap a la neutralitat climàtica i aconseguir l’objectiu de zero emissions netes el 2050. Amb aquesta estratègia, la UE va materialitzar la seva intenció d’assumir una posició de lideratge mundial en la promoció de la sostenibilitat. El Pacte Verd pretén transformar la Unió en una economia eficient en l’ús dels recursos i més competitiva. A través de les seves diverses iniciatives, el Pacte Verd no només busca combatre el canvi climàtic, sinó també impulsar la innovació, promoure l’equitat social i enfortir la resiliència econòmica.  

L’estratègia del Pacte Verd abasta tot tipus de sectors, i especialment aquells que tenen més influència en el canvi climàtic, com la producció d’energia, el transport, la construcció i l’agricultura. Un element important perquè aquesta gran transformació es faci realitat és comptar amb els recursos per finançar-la, i és aquí quan entra la implicació del sector financer a través de les finances sostenibles. 

Les set claus del Pacte Verd  

Aquests són els set pilars o línies d’acció que proposa el Pacte Verd:  

1. Energia neta  

Una de les línies d’acció més importants del Pacte Verd és la de donar oportunitats a fonts d’energia alternatives més netes. Aquesta acció es regeix per tres principis clau:  

  • Impulsar l’eficiència energètica i desenvolupar un pla d’acció que promogui l’ús en gran part de fonts renovables.  
  • Garantir un subministrament energètic segur i assequible.  
  • Aconseguir un mercat energètic de la UE totalment integrat, connectat i digitalitzat.  

2. Una indústria sostenible  

El Pacte Verd segueix l’empremta d’una economia circular, de manera que promou la reducció de residus i l’eficiència dels recursos. Es vol fomentar la reutilització, el reciclatge i el disseny de productes amb cicles de vida més sostenibles.  

Un dels principals objectius és estimular el desenvolupament de nous mercats per a productes circulars i climàticament neutres. El 2020, la UE va adoptar una estratègia industrial per donar suport a la transició verda.  

3. Construir i renovar  

La construcció, l’ús i la renovació d’edificis requereixen una gran quantitat d’energia i recursos. El que es busca és poder millorar l’eficiència energètica dels edificis.  

El consell llançarà una plataforma oberta que reunirà la indústria de la construcció, arquitectes i enginyers i autoritats locals per dur a terme opcions de finançament innovadores i promoure la inversió en eficiència energètica d’edificis.  

4. Mobilitat sostenible  

Tracta els desafiaments associats amb el transport mitjançant la promoció de la mobilitat sostenible. Això inclou la transició cap a vehicles elèctrics, la millora d’infraestructures per al transport públic i la inversió en tecnologies netes.  

5. Biodiversitat  

Reconeixent la importància de la biodiversitat, el Pacte Verd treballa per protegir i restaurar els ecosistemes naturals. Això comprèn la creació d’àrees protegides, la plantació d’arbres i la introducció de mètodes agrícoles més sostenibles.  

6. Aliments saludables i justos  

Alimentar una població creixent és un gran desafiament que se centra en dos grans aspectes: aconseguir la pobresa zero sense esgotar els recursos del planeta. Perquè la producció insostenible d’aliments continua danyant la biodiversitat, contaminant l’aire, l’aigua i el sòl, i fomentant una cultura del desaprofitament. La UE ha denominat aquesta estratègia “De la Granja a la Taula” i pretén aprofitar al màxim l’economia circular.  

 7. Contaminació zero  

Per protegir els ciutadans i els ecosistemes, es pretén adoptar un pla d’acció de lluita contra la contaminació. Es vol aconseguir un entorn sense substàncies tòxiques en l’aire, l’aigua i el sòl evitant que es generi contaminació i impulsant una gestió dels residus més exigent.   

El Pacte Verd Europeu és un pas més cap a un futur sostenible i resilient. En tractar els desafiaments climàtics de manera integral, la UE busca liderar la transició cap a una economia que respecti els límits del planeta. A mesura que la implementació avanci, serà crucial avaluar el seu impacte, ajustar estratègies segons sigui necessari i, sobretot, inspirar uns altres a unir-se a aquest esforç global per un futur més verd i equitatiu.