Articles guardats
Energies renovables: el relleu dels combustibles fòssils

Actualitat Economia sostenible General Social

Energies renovables: el relleu dels combustibles fòssils

Hem parlat moltes vegades de la importància de les energies renovables en la transició cap a un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient, però encara no havíem ofert dades ni una anàlisi de la situació actual.  

El 2023, el 49% de la generació elèctrica espanyola es va obtenir a partir de fonts renovables, la qual cosa estableix un precedent sobre el futur de les energies renovables al nostre país. En aquest context, l‘energia solar, l’energia eòlica i l’energia hidràulica han emergit com a pilars fonamentals en el relleu dels combustibles fòssils. En aquest article, explorarem el creixement i el potencial d’aquestes formes d’energia, així com el seu paper en la transformació del sector energètic. 

Energies renovables més utilitzades a Espanya: solar, eòlica i hidràulica  

Les energies renovables ja han consolidat la seva posició com a alternativa viable als combustibles fòssils. Han demostrat ser més que una moda passatgera, ja que cada vegada tenen més usos i aplicacions. A més, aquestes fonts d’energia estan configurades per aconseguir independència de les companyies elèctriques i, al mateix temps, reduir el seu impacte ambiental. 

A Espanya, les fonts d’energia renovable més utilitzades són l’eòlica, la solar i la hidràulica.  

Energia hidràulica  

L’energia hidràulica, també coneguda com a energia hidroelèctrica, és una forma d’energia renovable que s’obté a partir de l’aprofitament del flux de l’aigua, ja sigui en rius, rierols, embassaments o marees, per generar electricitat. És una de les fonts d’energia més antigues i àmpliament utilitzades a tot el món. El procés de generació d’energia hidràulica implica convertir l’energia cinètica de l’aigua en energia mecànica i després en energia elèctrica. Aquest tipus d’energia va augmentar un 41,1% respecte al 2022, gràcies a l’augment de les precipitacions. Aquesta producció representa el 9,5% de la producció total del país en 2023, molt més que el 6,5% de 2022. 

Avantatges de l’energia hidràulica:  

  • Estabilitza la xarxa elèctrica evitant la intermitència: L’energia hidroelèctrica proporciona una font d’energia estable i de confiança, ja que la quantitat d’energia generada pot ser controlada i ajustada segons la demanda elèctrica. Això la converteix en una font d’energia basi, capaç de complementar altres fonts intermitents, com l’energia solar i l’energia eòlica.  
  • És un recurs molt flexible: Els sistemes de producció de les centrals hidroelèctriques poden posar-se en marxa amb una quantitat molt petita d’energia. Això es tradueix en el fet que, en qüestió de minuts, una central pot funcionar a plena potència, encara que estigués prèviament parada. 

Energia solar  

L’energia solar és una de les fonts d’energia més abundants i accessibles en el planeta. S’obté a través de la captura de la radiació solar utilitzant panells solars fotovoltaics o sistemes de concentració solar. Aquesta tecnologia converteix la llum del sol en electricitat, que pot utilitzar-se per alimentar llars, edificis comercials, i fins i tot xarxes elèctriques senceres. La potència solar fotovoltaica instal·lada ha augmentat un 28% durant l’any 2023 a Espanya, en sumar 5.594 nous MW al parc de generació espanyol, la xifra més gran des que es compta amb registres.   

Els principals avantatges de l’energia solar són:  

  • Cost competitiu: El cost de l’energia solar ha disminuït dràsticament en les últimes dècades, fent que sigui cada vegada més competitiva en comparació amb les fonts d’energia convencionals. La inversió inicial pot ser alta, però els costos d’operació i manteniment són baixos en comparació amb altres formes de generació d’energia.  
  • Flexibilitat i escalabilitat: Els sistemes solars poden ser instal·lats en una varietat de grandàries i escales, des de petits panells solars en teulades residencials fins a grans parcs solars comercials. Això els fa adequats per a una àmplia gamma d’aplicacions i entorns. 

Energia eòlica  

L’energia eòlica és una altra font d’energia renovable que ha experimentat un creixement significatiu en les últimes dècades. S’obté mitjançant la captura de l’energia cinètica del vent utilitzant turbines eòliques, que converteixen la força del vent en electricitat. Aquestes turbines poden estar situades en terra ferma o en instal·lacions marines, conegudes com a parcs eòlics marins. En 2023, l’energia eòlica va produir el 23,5% de la generació d’origen renovable a Espanya, amb un registre pròxim als 63.700 gigawatts hora, la qual cosa la situa com la primera energia renovable del 2023.  

Els avantatges de l’energia eòlica són:  

  • El vent està en gairebé tot arreu: tenim dades precises sobre on els vents són més forts i freqüents. És una qüestió de disponibilitat: sabem exactament on estan els vents més forts, i per això podem instal·lar aquestes unitats amb un alt grau de seguretat.  
  • Excel·lent eficiència de conversió: La conversió d’energia eòlica en electricitat ha aconseguit un nivell de rendiment satisfactori. L’eficiència està entre el 40% i el 50%, molt prop de l’eficiència màxima teòricament assolible, del 59%.  

Com hem pogut veure, les energies renovables van guanyant terreny enfront dels combustibles fòssils. Any rere any, a Espanya, hem augmentat el percentatge d’ús de fonts d’energia renovables, situant-nos gairebé en un 50%. Això ens ofereix un escenari molt positiu, ja que es preveu continuar augmentant aquest percentatge en els pròxims anys, amb l’objectiu de poder assolir un 100% d’energies renovables al nostre país.