Articles guardats
Entrevista a Paloma García: Fundadora de The Circular Project

Economia sostenible Entrevistes Social

Entrevista a Paloma García: Fundadora de The Circular Project

Paloma García és la fundadora de The Circular Project, un projecte pioner de moda sostenible en què a l’hora de treballar es té molt en compte els aspectes socials, ecològics i econòmics. El seu propi nom fa referència a l’Economia Circular ja que tots els materials utilitzats al final de la seva vida útil poden ser integrats en la Natura sense cap dany.

Defineix en una frase què significa per a tu el consum conscient.

El consum conscient és aquell que es realitza tenint en compte tota la traçabilitat del producte i exigint transparència a tota la cadena de producció. Un consumidor conscient i responsable llegeix les etiquetes i pregunta per les condicions en què està fet el producte en matèria de salut i riscos laborals.

Quins consideres que són els reptes de la societat per viure en un món sostenible?

Per a mi, el repte més gran és el decreixement. Com ja he dit moltes vegades, la sostenibilitat és mesura, i qualsevol altre plantejament al marge d’això és una fal·làcia. No podem seguir consumint ni produint com ho estem fent perquè el planeta ja no ho resisteix.

Aquest punt és complicat perquè suposa cedir quota del marge de beneficis i les grans empreses no hi estan disposades. Inventaran mil vies abans de fer-ho; només espero que siguin vies mediambientalment eficaces.

Amb quins valors associes el respecte al medi ambient?

Principalment amb això mateix, és a dir, amb el respecte a la vida en totes les seves formes i en una cura extrema per conservar-la. També amb la responsabilitat que, com a éssers pensants i coneixedors del mal que hem fet, tenim per revertir el procés. I, finalment, amb la sensibilitat que hem de tenir per reconèixer això i actuar, que es resumeix en una paraula: Amor.

Quin paper hi juguen les empreses? Quins són els beneficis a curt-mitjà termini si l’empresa s’adapta a un model que no danyi l’ecosistema?

Les empreses juguen un paper fonamental en aquest procés, són actors del canvi. Qualsevol acció que emprenguin tindrà unes conseqüències immediates per frenar el deteriorament mediambiental.

En aquest sentit jo formo part de Sannas, Associació d’Empreses pel Triple Balanç, que representa més de 20 sectors. Actualment, ja sobrepassem les 100 empreses i totes treballen activament per generar un impacte Ecològic, Econòmic i Social positiu. Treballant i col·laborant entre nosaltres estem demostrant que la cura mediambiental no és incompatible amb l’empresa. Estem dins del Quart Sector, l’objectiu del qual és que el benefici generat per l’activitat empresarial sigui equitatiu per partida doble, és a dir, el Triple Balanç.

Si no integrem en el nostre dia a dia accions sostenibles, com creus que serà la situació d’aquí a 50 anys?

Doncs la situació serà tremenda, fins i tot molt abans si no hi posem remei des d’ara mateix. Entenc perfectament el pànic que Greta Thunberg vol que sentin els dirigents mundials, posa davant seu una situació que no viuran, però que és el seu llegat. No són capaços encara de veure l’abast de les seves accions i el punt en el qual ens han situat amb la seva desídia i despreocupació, amb els seus magnes tractats mundials que no han arribat enlloc. El temps s’ha complert; és ara quan hem d’actuar. La burocràcia mata.
Dit això, jo soc optimista, crec que trobarem les solucions i que aconseguirem que la quarta revolució industrial sigui verda. Per a això treballo diàriament.

Comments (1)

  1. “respecte a la vida en totes les seves formes i en una cura extrema per conservar-la”

    Bona tarda, una petita observació i corregiu-me si m’equivoco.

    Els teixits que feu servir tenen llana, seda… per obtenir llana cal esquilar animals que queden desprotegits de la seva capa natural contra les temperatures i la seda s’extreu dels cucs de seda que cal matar abans…

    Al meu parer són formes de vida que també cal respectar, protegir i conservar. Gràcies.