Articles guardats

Finances

Estratègia de Rendes Income

Avui Xose Garrido us parlarà de l’estratègia de rendes Income de Caixa d’Enginyers Gestió. És a dir, del CE Renda FI, en directe, des del canal de Facebook de Caixa d’Enginyers.

Per què té sentit aquesta estratègia en les carteres dels inversors?

  • En primer lloc, l’envelliment poblacional obliga els inversors en la cerca de fonts addicionals de rendes de cara a la jubilació com a complement als sistemes de previsió social públics.
  • En segon terme, l’entorn estructural de tipus baixos fa necessari que l’inversor diversifiqui la seva cartera més enllà dels productes financers clàssics més conservadors.

Quina és la proposta de Caixa d’Enginyers Gestió? CE Renta.

Doncs el CE renda FI, un fons mixt ancorat en tres pilars:

  1. La cartera de dividend sostenible, que representa un 50% del patrimoni del fons, inverteix en companyies amb polítiques de remuneració a l’accionista sostenibles i recurrents en el temps que no comprometin la capacitat de creixement futur de les mateixes;
  2. L’exposició al sector immobiliari s’articula a través d’un 20% del fons que inverteix en estructures tipus REIT o SOCIMIs (cas espanyol) les quals permeten participar dels segments d’oficines, residencial, logístic i d’altres a través d’instruments líquids. En els últims mesos hem reduït lleugerament la nostra exposició a l’immobiliari. Això es deu a que l’entorn de normalització de polítiques monetàries ens obliga a ser més selectius en la selecció de companyies, no sense tenir en compte que seguim veient recorregut en termes de creixement de rendes al lloguer.
  3. Finalment el tercer pilar inverteix un 30% del fons en una cartera de renda fixa sostenible, majoritàriament a través d’emissors corporatius, de curta durada i amb balanços sòlids que els han permès històricament afrontar devolució de cupons i principals sense cap problema.

En definitiva, aquesta és la nostra estratègia Income, aquest és CE Renda FI.