Articles guardats
Perspectives econòmiques i financeres 2020

Actualitat Finances Mercats

Perspectives econòmiques i financeres 2020

Les perspectives econòmiques i financeres per a Espanya, Europa i el món en general s’han vist dràsticament impactades per la crisi de la COVID-19 i les mesures necessàries de contenció.

Quines han estat les conseqüències per a l’economia, la política monetària i els mercats financers?

El tancament parcial de gran part de les economies mundials, de manera simultània durant diversos mesos, ha generat un xoc temporal per a l’economia tant des de la demanda com des de l’oferta. Aquest impacte temporal ha generat una forta desacceleració econòmica a escala mundial.

Estem actualment en una fase d’incertesa elevada respecte a les perspectives econòmiques. Quant duraran els impactes temporals del confinament i quines conseqüències econòmiques generaran? Com evolucionaran els sectors més afectats com el turisme, la restauració, les aerolínies o les indústries més cícliques?

En funció de l’impacte i de la durada dels efectes temporals, així com de la mateixa estructura d’una economia, hi ha un risc elevat de conseqüències negatives a mitjà i llarg termini. Economies amb un pes elevat del PIB en els sectors més afectats pel confinament poden veure una reducció del seu teixit empresarial, amb conseqüències negatives per a l’ocupació, per a la demanda interna i, en definitiva, per a les perspectives de creixement a mitjà i llarg termini. El sector privat pot adoptar una actitud excessivament cautelosa (increment d’estalvi) i causar una reducció en consum i inversions empresarials.

Ara, les iniciatives s’han de dirigir cap a una reconstrucció de les economies. En aquest sentit, les iniciatives per a la creació d’un Fons Europeu de Reconstrucció, amb solidaritat cap als països més afectats per la COVID-19 i finançament mitjançant deute europeu, són una molt bona iniciativa.

Quin és l’escenari central?

Perspectiva econòmica
 • Expectativa d’una històrica desacceleració de l’economia mundial pels efectes de la COVID-19, amb una caiguda del PIB del 4,9 %. S’espera una forta recuperació per a moltes economies el 2021, encara que amb molta divergència entre elles.
 • Economies desenvolupades: expectativa d’una caiguda del PIB del 8 % i d’una recuperació el 2021 en funció de l’evolució de la COVID-19 i de l’impacte de les mesures fiscals i monetàries.
 • Economies emergents: es preveu un impacte econòmic més baix en els països asiàtics i feblesa en els països llatinoamericans.
 • Risc de deflació a curt termini, encara que sense destacar riscos inflacionistes a mitjà termini.
Perspectiva financera
 • Deute públic: expectativa d’una recuperació gradual dels yields per l’estimació d’una recuperació del creixement mundial a partir del segon semestre i el fort increment de l’endeutament.
 • Crèdit: expectativa d’estabilitat en els diferents bons de crèdit investment grade pel suport del programa de compra del BCE i de l’entorn de recerca de rendibilitat.
 • Renda variable: continuació de la recuperació de la renda variable, encara que amb episodis de volatilitat en funció de l’evolució de la COVID-19.
 • USD: expectativa de relativa feblesa del USD fins que es confirmi el dinamisme més gran de l’economia xinesa i de la zona euro.
Principals idees d’inversió
 • Política monetària: continuació de la política monetària ultraexpansiva als EUA i a la zona euro, tot i que una part de les mesures excepcionals es podrien reduir en funció de l’evolució de la COVID-19 i de l’esperada recuperació gradual de l’economia.
 • Volatilitat: expectativa d’uns nivells de volatilitat més alts en els mercats financers per factors d’incertesa econòmica i política. Es podrien presentar nous episodis de forta volatilitat en cas d’un nou increment dels contagis de coronavirus.
Riscos per a l’escenari central
 • Risc d’una segona onada o forts rebrots de la COVID-19.
 • Economia mundial: risc d’un impacte estructural pels impactes econòmics temporals de la COVID-19.
 • Risc d’un increment de fallides empresarials després de la desacceleració econòmica.
 • Unió Europa: sense acord sobre el Fons Europeu de Reconstrucció.
 • Proteccionisme: risc de la fi de les negociacions comercials entre els EUA i la Xina.
 • Hard Brexit.
 • Possibilitat de volatilitat per les eleccions dels EUA el novembre del 2020.
 • Més vulnerabilitat dels països emergents amb un pes elevat de finançament en USD.
 • Increment del deute públic i privat a escala mundial.