Articles guardats
Perspectives econòmiques i financeres 2020

Actualitat Finances Mercats

Perspectives econòmiques i financeres 2020

Les perspectives econòmiques i financeres per a Espanya, Europa i el món en general s’han vist dràsticament impactades per la crisi de la COVID-19 i les mesures necessàries de contenció.

Quines han estat les conseqüències per a l’economia, la política monetària i els mercats financers?

El tancament parcial de gran part de les economies mundials, de manera simultània durant diversos mesos, ha generat un xoc temporal per a l’economia tant des de la demanda com des de l’oferta. Aquest impacte temporal ha generat una forta desacceleració econòmica a escala mundial.

Estem actualment en una fase d’incertesa elevada respecte a les perspectives econòmiques. Quant duraran els impactes temporals del confinament i quines conseqüències econòmiques generaran? Com evolucionaran els sectors més afectats com el turisme, la restauració, les aerolínies o les indústries més cícliques?

En funció de l’impacte i de la durada dels efectes temporals, així com de la mateixa estructura d’una economia, hi ha un risc elevat de conseqüències negatives a mitjà i llarg termini. Economies amb un pes elevat del PIB en els sectors més afectats pel confinament poden veure una reducció del seu teixit empresarial, amb conseqüències negatives per a l’ocupació, per a la demanda interna i, en definitiva, per a les perspectives de creixement a mitjà i llarg termini. El sector privat pot adoptar una actitud excessivament cautelosa (increment d’estalvi) i causar una reducció en consum i inversions empresarials.

Ara, les iniciatives s’han de dirigir cap a una reconstrucció de les economies. En aquest sentit, les iniciatives per a la creació d’un Fons Europeu de Reconstrucció, amb solidaritat cap als països més afectats per la COVID-19 i finançament mitjançant deute europeu, són una molt bona iniciativa.

Quin és l’escenari central?

Perspectiva econòmica
 • Expectativa d’una històrica desacceleració de l’economia mundial pels efectes de la COVID-19, amb una caiguda del PIB del 4,9 %. S’espera una forta recuperació per a moltes economies el 2021, encara que amb molta divergència entre elles.
 • Economies desenvolupades: expectativa d’una caiguda del PIB del 8 % i d’una recuperació el 2021 en funció de l’evolució de la COVID-19 i de l’impacte de les mesures fiscals i monetàries.
 • Economies emergents: es preveu un impacte econòmic més baix en els països asiàtics i feblesa en els països llatinoamericans.
 • Risc de deflació a curt termini, encara que sense destacar riscos inflacionistes a mitjà termini.
Perspectiva financera
 • Deute públic: expectativa d’una recuperació gradual dels yields per l’estimació d’una recuperació del creixement mundial a partir del segon semestre i el fort increment de l’endeutament.
 • Crèdit: expectativa d’estabilitat en els diferents bons de crèdit investment grade pel suport del programa de compra del BCE i de l’entorn de recerca de rendibilitat.
 • Renda variable: continuació de la recuperació de la renda variable, encara que amb episodis de volatilitat en funció de l’evolució de la COVID-19.
 • USD: expectativa de relativa feblesa del USD fins que es confirmi el dinamisme més gran de l’economia xinesa i de la zona euro.
Principals idees d’inversió
 • Política monetària: continuació de la política monetària ultraexpansiva als EUA i a la zona euro, tot i que una part de les mesures excepcionals es podrien reduir en funció de l’evolució de la COVID-19 i de l’esperada recuperació gradual de l’economia.
 • Volatilitat: expectativa d’uns nivells de volatilitat més alts en els mercats financers per factors d’incertesa econòmica i política. Es podrien presentar nous episodis de forta volatilitat en cas d’un nou increment dels contagis de coronavirus.
Riscos per a l’escenari central
 • Risc d’una segona onada o forts rebrots de la COVID-19.
 • Economia mundial: risc d’un impacte estructural pels impactes econòmics temporals de la COVID-19.
 • Risc d’un increment de fallides empresarials després de la desacceleració econòmica.
 • Unió Europa: sense acord sobre el Fons Europeu de Reconstrucció.
 • Proteccionisme: risc de la fi de les negociacions comercials entre els EUA i la Xina.
 • Hard Brexit.
 • Possibilitat de volatilitat per les eleccions dels EUA el novembre del 2020.
 • Més vulnerabilitat dels països emergents amb un pes elevat de finançament en USD.
 • Increment del deute públic i privat a escala mundial.

Leave a Comment

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close