Articles guardats
Perspectives econòmiques i financeres 2021

Actualitat Experts Finances Mercats

Perspectives econòmiques i financeres 2021

Des de Caixa d’Enginyers hem presentat el nostre informe sobre perspectives econòmiques i financeres globals per al 2021. L’acte de presentació va comptar amb la participació de Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, Bas Fransen, director de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers, i Xavier Fàbregas, director de Caixa Enginyers Gestió.

Les perspectives econòmiques i financeres globals per al 2021 venen determinades per un any en què les economies d’Europa i el món en general s’han vist dràsticament impactades de forma simultània per la pandèmia de la COVID-19, que ha provocat la major crisi econòmica des de la Gran Depressió iniciada el 1929, segons l’FMI. L’ampli informe elaborat pels equips de Mercat de Capitals i de Caixa Enginyers Gestió presenta les següents conclusions sobre el que podem esperar el 2021:

  • Partim d’un moment molt complicat i l’economia té unes clares expectatives de recuperació. Existeix un visible horitzó de millora. Segons Bas Fransen, “la crisi és temporal, tot i que en funció de la seva durada, impacte i les pròpies característiques de cada país, existeix el risc que es puguin produir efectes negatius estructurals quant a pèrdua d’empreses. I, per tant, capacitat productiva, amb conseqüències per a la creació de treball, la demanda interna i, en definitiva, el potencial de creixement a mig i llarg termini.”
  • Les polítiques econòmiques estan tenint un contingut social molt rellevant. La pandèmia ens ha portat un nou escenari, molt diferent a l’estancament secular de fa dos anys.
  • La nova “normalitat” financera està determinant uns tipus d’interès ultra baixos o negatius i per a un termini de temps més llarg de l’estimat per tots. Això, unit a l’expectativa d’acceleració de la inflació, ens porta a considerar que les borses estan en mode bombolla, ja que els fonamentals estan en zones raonables d’acord amb la “nova normalitat financera”.
  • Destaca el rellevant paper de la Inversió Socialment Responsable (ISR). Les empreses amb sòlides polítiques en qüestions socials, ambientals i de bon govern corporatiu (ASG) estan atraient l’interès de molts inversors.
  • Els governs han abandonat la nostàlgia de la ortodòxia econòmica i els inversors hauran de fer el mateix.
  • Quant a l’evolució dels mercats de renda variable, l’inici de la vacunació és un factor d’esperança, ja que la reducció del risc sanitari afavorirà una normalització de l’activitat econòmica que, a més, es veurà recolzada pels estímuls monetaris i fiscals. Segons Xavier Fàbregas, “Europa ha estat una de les més afectades pel coronavirus degut a la seva estructura productiva, de manera que la reactivació macroeconòmica propulsada pel descobriment de les vacunes impulsarà aquells sectors de perfil cíclic-industrial (automoció, construcció, turisme, etc.”).