Articles guardats
Principals beneficis del rènting

Actualitat Empreses Finances

Principals beneficis del rènting

La compra d’un telèfon, un vehicle o de qualsevol altre producte que signifiqui desemborsar una suma important de diners, és una decisió important que molta gent pren amb cura, avaluant amb detall les opcions i alternatives que existeixen en el mercat. Encara que sembla que només existeix l’opció de comprar o aconseguir de segona mà, actualment hi ha altres alternatives que poden ser més adequades segons l’ús que se li donarà al producte adquirit.  

Una d’aquestes alternatives a la compra convencional és el rènting, que s’ha convertit en una opció cada vegada més popular per a particulars i empreses, gràcies a la seva flexibilitat i comoditat. T’expliquem tot el que has de saber sobre aquesta forma de lloguer.

Què és el rènting?  

El rènting es refereix al lloguer a llarg termini d’actius fixos com a vehicles, equips d’oficina i equips informàtics. Els contractes són de durada determinada, tenen una renda fixa que no canvia durant la vigència, i solen incloure quotes de manteniment, assegurances, etc.  

Amb aquest sistema, els usuaris es converteixen en inquilins de l’immoble per un període de temps determinat. Durant el lloguer, els costos relacionats amb el manteniment, assegurances i reparacions són coberts per l’arrendador. Per tant, el rènting és una solució flexible i econòmica per als qui necessiten accés a llarg termini a un actiu com un vehicle sense preocupar-se pels costos de manteniment i reparació. 

Principals beneficis del rènting  

El rènting ofereix una sèrie de característiques en forma de beneficis que fan d’aquesta mena de lloguer, una gran alternativa a considerar en la compra de vehicles. En Caixa Enginyers podràs aconseguir el teu cotxe de rènting amb tots aquests beneficis que et vam mostrar a continuació:   

Flexibilitat  

La flexibilitat és una característica fonamental del rènting. Els contractes poden adaptar-se a les necessitats específiques de les empreses o de cada individu, permetent ajustos en la durada, els serveis inclosos i altres termes segons les circumstàncies canviants. Aquesta versatilitat facilita la gestió d’actius de manera més àgil i eficient.  

A més, podràs triar, no sols la quota, sinó el vehicle que més t’agradi o que millor encaix amb les teves necessitats a cada moment. Són múltiples les variants i característiques que pots triar, i que fan d’aquesta manera de lloguer, una de les més flexibles del mercat. 

Serveis inclosos  

En la gran majoria de contractes de rènting, els serveis com a manteniment, assegurances i gestió de sinistres estan inclosos, simplificant la gestió i eliminant responsabilitats addicionals. D’aquesta manera podràs oblidar-te de totes aquelles despeses derivades pel mateix ús del vehicle que moltes vegades suposen un gran desemborsament.  

A més d’aquests serveis que solen incloure’s en la quota, molts proveïdors de renda ofereixen serveis addicionals que milloren l’experiència del client. Aquests serveis poden incloure assistència en carretera, gestió de sinistres, informes d’ús i més. Aquestes ofertes addicionals proporcionen un valor integral i milloren la satisfacció del client.  

Control financer  

Un dels principals beneficis del rènting és la reducció de la inversió inicial. En lloc de realitzar un desemborsament significatiu en adquirir el cotxe, el rènting permet poder accedir a ell amb quotes mensuals més assequibles.  

A més de proporcionar liquiditat, el rènting et permet tenir un major control financer. En pagar una quota mensual de la mateixa quantia sempre, és més fàcil organitzar les teves finances i evitar costos inesperats, ja que, com hem esmentat en el punt anterior, tots els serveis van inclosos. Podràs oblidar-te d’assegurances, burxades, etc. i tenir una gestió de despeses predictible. 

Deducció fiscal  

Les empreses i els autònoms tracten el rènting com una despesa i, per tant, l’IVA és deduïble en funció de la situació fiscal del client. L’impost sobre la renda també es deduirà de l’import dels ingressos segons la situació fiscal del client.  

El rènting ha evolucionat més enllà de ser una simple alternativa a la compra. Avui dia és una estratègia integral que brinda a empreses i a individus una flexibilitat financera difícil d’aconseguir, a més de poder accedir a l’última tecnologia i adquirir un vehicle nou sense fer una gran inversió. A mesura que les empreses busquen optimitzar els seus recursos i els individus busquen solucions més flexibles, el rènting emergeix com una opció intel·ligent i versàtil en l’adquisició de cotxes.