Articles guardats
Què és l’economia social?

Economia sostenible Social

Què és l’economia social?

Des de l’inici de l’activitat econòmica, el principal objectiu d’empreses i entitats sempre ha estat aconseguir el màxim benefici econòmic. Una empresa es considerava reeixida únicament pels seus assoliments financers, deixant de costat altres actius com la sostenibilitat, la societat o el medi ambient. Però des d’un temps enrere, aquest paradigma ha canviat i les companyies no busquen sols beneficis econòmics, sinó que busquen aportar valor, tant en els integrants com en la societat. Aquest tipus d’empreses es basen en l’economia social, un enfocament econòmic que posa a les persones i al medi ambient en el centre. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre l’economia social. 

Què és l’economia social?  

L’economia social és un enfocament econòmic que prioritza el benestar social i comunitari sobre el benefici individual. En contraposició al model econòmic convencional centrat en la maximització de beneficis i l’interès privat, l’economia social cerca equilibrar eficiència econòmica amb justícia social i desenvolupament sostenible.  

En essència, l’economia social es basa en la idea que l’activitat econòmica ha d’estar al servei de les persones i les comunitats, i no a l’inrevés. Per a això, promou la creació i el funcionament d’organitzacions com a cooperatives, associacions, mútues, fundacions i empreses socials, entre altres formes d’empreses de base social.    

Principis de l’economia social  

  1. Primacia de les persones i de la fi social sobre el capital: En lloc d’enfocar-se exclusivament en la maximització de beneficis, l’economia social valora el treball com una font de dignitat i desenvolupament personal.
  2. Participació democràtica: Les decisions dins de les organitzacions d’economia social es prenen de manera democràtica, amb la participació activa de tots els membres.
  3. Promoció de la solidaritat: Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.
  4. Independència respecte als poders públics.

Quines entitats hi formen part?  

L’economia social abasta una àmplia gamma d’entitats que comparteixen valors i principis fonamentals centrats en la solidaritat, la participació democràtica i el benestar col·lectiu. Aquestes entitats poden incloure:  

  • Cooperatives: Són organitzacions de propietat col·lectiva, on els membres tenen igualtat de drets i responsabilitats. Les cooperatives poden operar en diversos sectors, com a agricultura, consum, habitatge, treball o serveis financers. En aquest estrat es troba Caixa Enginyers, ja que es basen en un model de banca cooperativa, en la qual els clients són al seu torn propietaris, i per tant socis i sòcies de l’Entitat.  
  • Associacions i mutualitats: Són organitzacions sense ànim de lucre formades per persones que comparteixen un interès comú. Poden estar orientades cap a la prestació de serveis, la defensa d’interessos o el benestar dels seus membres.  
  • Fundacions: Són entitats sense ànim de lucre que treballen en benefici de la comunitat a través d’activitats caritatives, culturals, educatives, de recerca o altres formes d’acció social. La Fundació Caixa enginyers que neix amb la voluntat de desenvolupar un compromís amb la societat i de gestionar aquells recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats per al foment d’una societat més justa i cohesionada.  
  • Societats laborals: Aquestes societats són una fórmula molt utilitzada perquè s’associïn diversos treballadors per compte propi com una evolució de les seves activitats. La major part del capital és a les seves mans i cap dels socis ha de disposar de més d’un terç del capital. El mínim de socis han de ser tres, i d’ells, almenys dos han de tenir contracte indefinit amb la societat. 
  • Empreses socials: Són empreses amb finalitats socials o mediambientals, que reinverteixen els seus beneficis en la realització de la seva missió social. Aquestes empreses solen tenir un enfocament empresarial, però amb un propòsit més enllà de la maximització de beneficis, com la creació d’ocupació per a persones en risc d’exclusió o la protecció del medi ambient. 
  • Organitzacions d’inserció laboral: Són entitats que ajuden persones en situació de vulnerabilitat a integrar-se en el mercat laboral, oferint formació, suport i oportunitats d’ocupació. 

En resum, l’economia social representa una alternativa al model econòmic convencional, centrada en el benestar de les persones i les comunitats, la participació democràtica i la solidaritat, i el desenvolupament sostenible. Per això Caixa Enginyers va néixer com una Banca cooperativa i Responsable que s’ha desenvolupat seguint criteris de bona governança, impacte social i mediambiental.