Articles guardats
Què és i com es calcula la petjada hídrica?

Economia sostenible Finances Glossari

Què és i com es calcula la petjada hídrica?

Tots els béns i serveis utilitzats i consumits en la nostra activitat diària requereixen, directament i indirectament, un determinat volum d’aigua per a la seva producció i posterior consum.

El mesurament de l’impacte humà en els recursos hídrics del planeta és el que es denomina en termes de sostenibilitat la petjada hídrica.

Què és la petjada hídrica?

La petjada hídrica d’una companyia és el resultat de la relació entre els metres cúbics d’aigua utilitzats en la seva activitat (per equivalència també és possible calcular en litres; 1 metre cúbic equival a 1000 litres d’aigua) i les vendes que produeix expressades en milions d’USD.

Així, la unitat mètrica per al càlcul de la petjada hídrica en una cartera seran els m3/$MM.

Atès el creixement econòmic mundial i les previsions de més PIB/càpita mundial per a les pròximes dècades, especialment a través dels països en vies de desenvolupament, resulta crític avançar cap a una eficiència més gran en l’ús dels recursos hídrics per part del teixit productiu, així com una conscienciació més gran en el consum privat.

D’aquesta manera, entre tots els agents econòmics reduirem l’impacte mediambiental i la sobreexplotació del subsol.

Vols llegir sencer el darrer Gestiona? Fes clic aquí i descarrega la publicació exclusiva per a inversors.