Articles guardats
Què és l’autoconsum?

Actualitat Economia sostenible General

Què és l’autoconsum?

Les energies renovables han obert una nova manera de consumir energia elèctrica. Per això han sorgit maneres d’autoproveir-se que permeten a particulars poder produir la seva pròpia energia sense haver de fer grans inversions.  

Un exemple d’aquesta mena d’autoproveïment és l’autoconsum, una modalitat que està en auge, gràcies al fet que en els últims temps la instal·lació de tecnologies que ho fan possible són cada vegada més assequibles. Descobreix tot el que has de saber sobre l’autoconsum, una manera d’estalviar en la teva factura elèctrica i de contribuir al medi ambient al mateix temps. 

El que has de saber sobre l’autoconsum  

L’autoconsum es refereix a la pràctica de produir i consumir energia directament en el lloc on es necessita, sense dependre exclusivament de la xarxa elèctrica centralitzada. En el context energètic, el terme s’associa comunament amb la generació d’electricitat a petita escala per a cobrir les necessitats d’una llar, una empresa o una instal·lació sense haver de recórrer completament a la xarxa elèctrica convencional.  

Hi ha diverses maneres d’implementar l’autoconsum, però una de les més comunes és mitjançant la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable, com a panells solars fotovoltaics, en la mateixa propietat. Aquests sistemes permeten capturar l’energia del sol i convertir-la en electricitat per al seu ús local.  

Quines modalitats d’autoconsum existeixen?  

Hi ha diferents modalitats d’autoconsum, segons diferents criteris. En aquest article parlarem de les modalitats segons la seva relació amb la xarxa. 

Sense excedent  

Si tries una instal·lació fotovoltaica sense excedents, els teus panells solars tindran un sistema anti-abocament. Per tant, encara que estiguin connectats a la xarxa de distribució o transport, l’energia excedent no torna a la xarxa. En aquest cas, et convertiries en consumidor de la teva energia, però no en el productor. És a dir, autoconsumiràs energia, però no la produiràs per a la resta d’usuaris de la xarxa elèctrica.  

Aquest tipus d’instal·lació d’autoconsum està dissenyada per a cobrir exclusivament les necessitats energètiques d’un usuari o una entitat, sense generar un excedent d’energia que sigui abocat a la xarxa elèctrica. En aquest cas, la quantitat d’energia generada per la instal·lació d’autoconsum s’ajusta de manera precisa per a satisfer la demanda interna, sense produir més electricitat de la necessària. 

Amb excedent  

L’autoconsum amb excedents és una modalitat de producció i consum d’energia en la qual un dispositiu generador d’electricitat (com un panell solar) produeix més energia de la necessària per a satisfer les necessitats internes de l’usuari o dispositiu. En lloc de malgastar aquesta energia extra, l’excés d’energia pot alliberar-se o injectar-se a la xarxa. A més, els propietaris de serveis públics poden ser compensats per aquests guanys a través d’incentius governamentals, programes de mesurament net o tarifes d’alimentació.

Avantatges de l’autoconsum  

1. Estalviar en la teva factura d’energia  

Una de les raons per les quals moltes persones que tenen un habitatge en propietat decideixen instal·lar plaques solars és pel gran estalvi energètic que ofereix. L’energia solar és una energia molt econòmica la inversió inicial de la qual és molt fàcil de recuperar. Gràcies a l’autoconsum pots arribar a un gran descens en la factura elèctrica, arribant a un estalvi de fins al 70%.  

2. Protegeix el medi ambient  

En tractar-se d’un consum produït per energies renovables, no produeix emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, la qual cosa la converteix en una opció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El foment de l’autoconsum s’alinea amb objectius de sostenibilitat i la transició cap a sistemes d’energia més nets  

3. baix cost de manteniment  

Les plaques fotovoltaiques requereixen poc manteniment perquè una vegada que tens els teus panells solars, únicament necessites netejar-los regularment per a evitar que es degradin. Encara que les instal·lacions fotovoltaiques es rendibilitzen directament mitjançant l’estalvi en la factura del subministrament elèctric, la rendibilitat de la inversió és cada vegada més ràpid gràcies a les subvencions, ajudes i deduccions fiscals. En tot just uns anys hauràs recuperat tota la inversió.  

En Caixa Enginyers tenim un préstec dedicat exclusivament a l’autoconsum, on podràs aconseguir l’import que necessitis per a poder realitzar una instal·lació de plaques fotovoltaiques per a poder passar-te a l’autoconsum.  

L’autoconsum representa una evolució significativa en la forma en què concebem i utilitzem l’energia. En permetre que els individus puguin generar la seva pròpia electricitat de manera sostenible, s’estableixen les bases per a un futur més respectuós amb el medi ambient i amb la societat. Amb la tecnologia i la consciència ambiental en constant creixement, l’autoconsum es posiciona com un component crucial en el camí cap a la sostenibilitat energètica global.