Articles guardats
Selecció, retenció i formació del millor talent

Actualitat

Selecció, retenció i formació del millor talent

La naturalesa del Grup Caixa d’Enginyers com a cooperativa de crèdit marca la visió estratègica de l’Entitat sobre els seus professionals. Els nostres professionals destaquen per la promoció de valors corporatius que li constitueixen per a així consolidar un equip de persones altament compromès i capacitat en l’assoliment dels seus objectius.

La integritat, l’eficàcia en el treball, la professionalitat en l’acompliment i proximitat amb els socis i sòcies de l’Entitat, són també valors fonamentals en la gestió del nostre equip de professionals.

Així doncs, el nostre propòsit com a Entitat és acompanyar a l’equip potenciant les seves capacitats de desenvolupament en el seu entorn laboral per a així obtenir millor impacte tant per al Grup Caixa d’Enginyers com per als nostres socis i sòcies.

Selecció dels millors professionals

Per al Grup Caixa d’Enginyers és fonamental comptar amb persones que estiguin alineades als valors corporatius de l’Entitat i amb allò que aquest projecte de banca corporativa representa.

Busquem persones que vulguin contribuir a un bon acompliment en la seva activitat dins de l’equip. Per això, comptem amb una selecció de personal molt detallada on identifiquem des de la necessitat d’incorporació d’un professional a l’equip fins a la contractació final de la persona seleccionada, tenint així una anàlisi d’afinitat entre l’Entitat i el candidat.

El procés d’atracció i retenció del talent del Grup Caixa d’Enginyers consta de les següents etapes:

  • Atracció del talent: Gràcies a la nostra reputació i posicionament com a ocupador, aconseguim accedir a candidats que són destacats en el sector, és per això que les condicions d’accés resulten competitives, sent una eficaç eina de captació.
  • Retenció del talent. Oferim un creixement professional als nostres empleats, a més de brindar un entorn de treball que garanteixi el benestar i satisfacció de l’equip i a mantenir un bon equilibri en la vida personal. Això s’obté mitjançant polítiques de conciliació i un meticulós paquet de beneficis socials.

Com es pot observar en la taula, el 2020 a causa de la crisi sanitària causada per la COVID-19, es va registrar un nombre de contractacions menor (-48,6%), no obstant això, sobre la base de la nostra ràtio de contractacions, es van oferir 40 de llocs de treball i es van registrar 10.263 (amb una ràtio de sol·licitud del 19 %) i més de 52.600 visualitzacions.

Formació del talent

Un dels objectius estratègics del Grup Caixa d’Enginyers és comptar amb professionals cada vegada més formats en els diferents aspectes del negoci. El coneixement de nous productes i serveis, la millora de les eines digitals per a la gestió interna i la millora en la relació amb el soci i el client.

A més d’un eficaç mètode d’ocupació, l’Entitat estableix una sèrie d’estratègies per al desenvolupament i acompliment que garanteixen la sostenibilitat del negoci a llarg termini i al mateix temps, busquem potenciar el talent dels professionals de l’Entitat.

Aquestes estratègies es regeixen sobre la base d’un pla de formació anual, que inclou àrees transversals que són acordades pels responsables i directors de cada àrea per a així conèixer les necessitats de cada àmbit.

D’aquesta manera, potenciarem les habilitats i competències dels nostres professionals.

Consulta l’informe anual complet aquí.