Articles guardats
Tendències, estratègies de retorn absolut i noves alternatives

Finances

Tendències, estratègies de retorn absolut i noves alternatives

En el darrer número de la revista Investment Europe, Celia Benedé, directora de Distribució i Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers, respon a les preguntes realitzades a diversos experts en el sector sobre tendències, estratègies de retorn absolut i noves alternatives.

Sobre estratègies de retorn absolut, quina és la teva opinió sobre això?

A Caixa d’Enginyers fa dècades que invertim en gestió alternativa. A la nostra gamma de fons tenim dos vehicles de gestió alternativa, i la presència de l’actiu a les nostres carteres sempre ha estat important. Diferents motius ens han fet creure en la necessitat d’utilitzar gestió alternativa en les nostres carteres. En general, la recerca de descorrelació davant els actius tradicionals, la importància de perseguir la preservació de capital i les teories respecte a l’optimització de carteres ens han portat a reconèixer que les estratègies de gestió alternatives eren bones aliades de qualsevol cartera. En particular, a més, en els últims anys s’ha sumat el fet que un entorn de tipus baixos, amb un risc asimètric a l’alça, hagi provocat que, dins de les alternatives d’inversió conservadores, la gestió alternativa hagi guanyat atractiu respecte a les inversions en renda fixa. No obstant això, la realitat dels mercats, accentuada durant l’últim any, ens ha mostrat la dificultat de les estratègies de retorn absolut per complir les seves expectatives.

La intervenció dels mercats per part dels bancs centrals, l’increment de correlació entre els diferents actius financers, l’entorn prolongat de volatilitats baixes, la falta de tendències clares continuades o els bruscos canvis sectorials han estat alguns dels principals motius que han anat explicant el mal comportament de la gestió alternativa.

Davant d’aquesta realitat, continuem considerant que és una estratègia que cal tenir en compte en les carteres, però sí que creiem que els inversors seran molt més exigents i selectius a l’hora de seleccionar i analitzar les estratègies i els fons i a l’hora de considerar el pes òptim d’aquests en les carteres.

És possible que les estratègies alternatives en general puguin atreure més inversors el proper any? Si és així, per què?

Les estratègies alternatives UCITS han atret els inversors i els continuaran atraient durant el 2019 tant per la seva filosofia de preservació de capital i descorrelació davant els mercats, intentant així aportar rendibilitats positives en el major nombre d’entorns possibles de mercat, com per la falta d’alternatives d’inversió dins de l’oferta d’actius tradicionals conservadors. Però l’interès es pot veure afectat pels mals resultats de l’últim any, motiu pel qual els inversors seran més restrictius i exigents.

Hi ha algun tipus d’actius o enfocaments que consideraries com a “noves” alternatives? (per exemple, fons de primes de risc, fons de deute, infraestructura, actius reals, etc.) Hi ha la possibilitat que invertiu més en aquestes àrees en els propers mesos?

El 2019, amb la continuïtat de la política de pujada de tipus des dels EUA i de tipus baixos des d’Europa, la desacceleració del creixement i la possible arribada del final de cicle des dels Estats Units i els riscos oberts en relació amb el Brexit, Itàlia o la guerra comercial, l’inversor ha d’anar més enllà i analitzar més el detall de les seves inversions. Per això, sí que veiem que l’anàlisi en profunditat de les primes de risc o factors i dels sectors cada vegada serà més necessària.

No n’hi ha prou amb triar un actiu i una àrea geogràfica, sinó que és igualment important triar un sector i a quin factor volem estar exposats i quins són els factors que ofereixen compensació per risc. La baixa volatilitat i el value són dos factors que amb freqüència són presents a les nostres carteres.

Una idea d’inversió que també veiem que cobra sentit en aquest entorn de dificultat de mercats és la de dur a terme estratègies barbell que se centrin a assignar el risc a les idees d’inversió sobre les quals es té una alta convicció i, d’altra banda, a mantenir posicions elevades de liquiditat.

Or, sí o no el 2019?

Les commodities, i en particular l’or, és un dels assets que sempre tenim present en l’anàlisi de les nostres carteres. Històricament, hem tingut exposició a or com a inversió descorrelacionada que pugui servir d’actiu refugi. Tenint en compte que l’escenari a la vista per al 2019 pot ser agitat, cobra sentit la protecció via inversions en or.

Per a més detalls sobre l’entrevista pots consultar-la aquí.