Articles guardats
Tot el que has de saber abans de demanar una hipoteca

Finances

Tot el que has de saber abans de demanar una hipoteca

Demanar una hipoteca és un tràmit pel qual gairebé tots hem passat o haurem de passar algun cop a  la vida. Malgrat ser una cosa molt comuna, són múltiples els interrogants que se’ns presenten a l’hora de sol·licitar una hipoteca.  

Què cal tenir en compte per demanar-la? Des de la preparació financera fins a l’elecció del tipus de préstec, hi ha diversos aspectes clau que com a futurs propietaris hem de conèixer abans de fer el pas cap a la propietat. En aquest article, explorarem detalladament el que cal saber abans de sol·licitar una hipoteca.  

Tipus d’hipoteca Quants existeixen?  

L’elecció d’una hipoteca és una de les decisions financeres més importants que una persona pot prendre en comprar un habitatge. Amb una varietat d’opcions disponibles, és fonamental comprendre els diferents tipus d’hipoteques abans de comprometre’s amb un préstec a llarg termini. T’expliquem els diferents tipus d’hipoteca que existeixen i les seves respectives característiques.  

Hipoteca fixa  

Aquest tipus d’hipoteca es caracteritza per tenir el mateix tipus d’interès durant tot el termini del préstec, la qual cosa fa que els pagaments siguin estables. És a dir, que els pagaments no augmenten ni disminueixen amb les fluctuacions del mercat financer.  

Això significa que, des del moment en què es tanca el contracte fins que es paga completament el préstec, la taxa d’interès no canvia. Aquest tipus d’hipoteca ofereix estabilitat i previsibilitat en els pagaments mensuals, la qual cosa facilita la planificació financera a llarg termini per als prestataris.  

Per contra, si s’opta per aquesta mena d’hipoteca, cal tenir en compte que el tipus d’interès que t’oferiran serà, normalment, més alt i el termini d’amortització és més curt, la qual cosa eleva l’import de la quota a pagar. 

Hipoteca variable  

La hipoteca variable es caracteritza, al contrari que la hipoteca fixa, per tenir un tipus d’interès que canvia. L’interès d’aquesta mena d’hipoteques es compon per un diferencial (fix) i un índex de referència que en l’estat espanyol és l’Euríbor. Això fa que les quotes no siguin estables, podent augmentar o disminuir sobre la base de les variacions d’aquest índex de referència.  

D’altra banda, aquest tipus sol oferir un tipus d’interès més baix o un termini d’amortització més extens en el temps.  

Hipoteca mixta  

Les hipoteques mixtes combinen les característiques de les hipoteques de tipus fix i de tipus variable. Tenen interessos fixos durant els primers tres a deu anys (i en alguns casos fins a 15 o 20 anys) del préstec. En el termini restant, el tipus d’interès serà variable i vinculat al tipus d’interès interbancari europeu, l’Euríbor.  

Poden resultar útils per a persones que vulguin liquidar la seva hipoteca a un tipus fix durant diversos anys. És a dir, tenen l’oportunitat d’augmentar el deute (amortització) per a reduir el component variable i estar menys exposats a les fluctuacions de l’Euríbor. 

Passos per demanar una hipoteca  

Aquests són els passos bàsics que has de seguir per a sol·licitar una hipoteca, sigui del tipus que sigui:  

1. Revisa si compleixes els requisits

Abans de sol·licitar una hipoteca, has de revisar si compleixes els requisits mínims que es necessiten. Per a començar, necessites tenir estalviat al voltant d’un 20% del valor de l’immoble que vagis a comprar, percentatge al qual s’ha de sumar un altre 10% dels costos que suposa la compravenda i la part corresponent de la formalització de la hipoteca (taxació i notaria).    

2. Recopila informació i compara

Quan ja hem complert amb els requisits explicats anteriorment, hem de recopilar tota la informació disponible. És important saber què està passant en el mercat hipotecari, per això hem de buscar, comparar i investigar tantes ofertes bancàries com sigui possible. Com a compradors hem de considerar quina s’adapta millor a les nostres necessitats abans de sol·licitar una hipoteca. 

3. Prepara la documentació necessària

Una vegada triat el tipus d’hipoteca, cal preparar tota la documentació necessària per poder sol·licitar-la:  

  • DNI del titular que sol·licitarà la hipoteca. 
  • Vida laboral actualitzada.  
  • Última declaració de la renda.  
  • Extractes bancaris dels últims mesos.  
  • Escriptures d’altres immobles que posseeixis (si tens).  
  • Justificant d’altres ingressos i rendes.  

S’hauran d’adjuntar a aquests documents la següent documentació específica sobre l’habitatge per al qual se sol·licita un préstec hipotecari:  

  • Nota simple del registre de la propietat on aparegui la informació de l’immoble.  
  • Contracte d’arres.  
  • Escriptura de l’immoble si ja està signat el contracte de compravenda.  

Com has pogut comprovar, són molts els aspectes que cal tenir en compte abans i després de sol·licitar una hipoteca. Cal avaluar les necessitats financeres, les metes a llarg termini i la tolerància al risc abans de decantar-te per una mena d’hipoteca. L’elecció de la hipoteca adequada és crucial per a garantir una experiència de compra d’habitatge reeixit i financerament sostenible. A Caixa Enginyers t’ajudem a trobar la hipoteca que més s’ajusti a les teves necessitats.