Articles guardats
Tot el que has de saber sobre la inflació 

Actualitat Finances

Tot el que has de saber sobre la inflació 

En l’economia actual, els preus dels béns i serveis són fluctuants, és a dir, que acostumen a canviar amb freqüència. Aquests preus poden baixar i donar-se una situació de deflació, o poden pujar i donar-se una situació d’inflació.  

La inflació és un d’aquests termes financers que segurament escoltes sovint, però saps realment el que significa? És un concepte àmpliament estudiat i debatut en l’economia, ja que pot tenir efectes significatius en l’estabilitat econòmica i el benestar de les persones. En aquest article explorarem detalladament què és la inflació, quines són les seves principals causes i quins tipus existeixen.  

Què és la inflació?  

La inflació es refereix a l’augment sostingut i generalitzat en el nivell de preus de béns i serveis en una economia durant un període de temps. En altres paraules, significa que els diners perd el seu valor amb el temps, la qual cosa porta al fet que les persones necessitin més diners per a comprar els mateixos béns i serveis que abans.   

La inflació sol vorejar el 2%, un nivell fixat pel Banc Central Europeu en el seu rang objectiu i consistent amb un creixement econòmic saludable. No obstant això, la inflació a vegades pot superar aquest nivell per diverses raons: un xoc d’oferta causat per un augment de l’oferta monetària del banc central, una disminució de l’oferta de petroli o un augment dels salaris dels treballadors. 

Com es mesura?  

Per a mesurar la inflació es pren com a referència l’índex de preus de consum (IPC), un indicador econòmic que mesura la variació mitjana dels preus d’un conjunt específic de béns i serveis consumits habitualment per les llars en una determinada àrea geogràfica durant un període de temps determinat.  

L’IPC es calcula mitjançant el seguiment dels preus d’una cistella representativa de béns i serveis, que solen incloure aliments, habitatge, transport, atenció mèdica, educació, entre altres elements. Aquests preus es recopilen regularment al llarg del temps i es comparen amb els preus de referència en un període basi específic. 

Quines són les principals causes de la inflació?  

Existeixes molts motius que poden portar a una inflació. Us presentem els més comuns:  

Increment de la demanda  

Quan la demanda que es genera supera la capacitat de producció d’una economia, es pot produir un augment en els preus a causa de la competència entre els consumidors pels recursos limitats. Això pot ocórrer durant períodes d’expansió econòmica, quan les empreses i els consumidors tenen més confiança i estan disposats a gastar més.  

Costos de producció  

Els augments en els costos de producció, com a salaris, matèries primeres i energia, poden portar a un augment en els preus dels béns i serveis. Si les empreses traslladen aquests majors costos als consumidors en forma de preus més alts, això pot generar inflació de costos.  

Inflació autoconstruïda  

Quan s’espera una pujada significativa de preus d’un bé o servei, s’obliga a augmentar els costos gradualment perquè l’impacte sigui més lleu i acceptable per a la població. 

Augment de l’oferta monetària  

Es produeix una inflació de la base monetària, cosa que significa que hi ha més diners en circulació per a gastar en béns i serveis. Això genera un augment en la demanda que pot no ser assumible pels proveïdors, fet que dona lloc a un augment en el seu preu. 

Quins tipus d’inflació existeixen?  

La inflació es pot classificar en funció de les causes que la produeixen o en funció del percentatge d’increment.   

  • Inflació moderada: Els preus augmenten lleugerament i ho fan de manera gradual. L’augment no sol ser de més del 10% anual.  
  • Inflació galopant: Els augments de preus són molt elevats, en la majoria dels casos l’augment de percentatge és de 2 o 3 dígits (15%, 30%, 130%, etc.), reduint el poder adquisitiu dels potencials consumidors, la qual cosa afecta directament l’economia nacional.  
  • Hiperinflació: Els augments de preus superen els quatre dígits, és a dir, més del 1000%, i la inflació és d’almenys el 50% cada mes. Com a resultat, la moneda del país cau i això condueix a una crisi econòmica.  
  • Estagflació: es produeix quan la inflació creix, però l’economia s’estanca, és a dir, el país no creix econòmicament o aquest creixement és molt baix.  

En conclusió, la inflació és un fenomen econòmic complex amb importants implicacions per a l’estabilitat econòmica i el benestar de les persones. Si bé pot ser difícil de predir i controlar, les polítiques i estratègies adequades poden ajudar a mitigar els seus efectes negatius i mantenir l’estabilitat econòmica a llarg termini.