Articles guardats
Els 5 problemes mediambientals més greus  

Actualitat General

Els 5 problemes mediambientals més greus  

El medi ambient s’està veient amenaçat des de fa dècades per una sèrie de desafiaments que posen en perill la salut del planeta i la vida en ell. L’activitat humana és una de les principals causes de deterioració del planeta i l’oportunitat de fer alguna cosa per mitigar-lo radica en les nostres pròpies mans.  

Tots som coneixedors del canvi climàtic, però aquest no és l’únic problema al qual s’enfronta el planeta avui dia. Molts són causals del canvi climàtic i també afecten durament la societat i al medi ambient. En aquest article t’exposem els 5 problemes mediambientals més greus als quals ens enfrontem i què podem fer per intentar mitigar-los. 

1. El canvi climàtic  

El canvi climàtic és un dels desafiaments més urgents del nostre temps. L’emissió excessiva de gasos d’efecte d’hivernacle, com el diòxid de carboni (CO₂), el metà (CH4) i l’òxid nitrós (N2O), està causant un augment en la temperatura global i canvis significatius en els patrons climàtics. Això té conseqüències devastadores, com la fosa dels casquets polars, l’augment del nivell de la mar, esdeveniments climàtics extrems més freqüents i l’alteració dels ecosistemes naturals. L’escalfament global d’ 1,1 °C per sobre dels nivells preindustrials es deu a més d’un segle de crema de combustibles fòssils i a un ús desigual i insostenible de l’energia i el sòl.   

Per abordar el canvi climàtic, és crucial reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i promoure la transició cap a fonts d’energia renovable i sostenible. Això inclou la inversió en energia solar, eòlica, hidroelèctrica i altres formes d’energia neta, així com l’adopció de pràctiques agrícoles i de transport més sostenibles. 

2. La sequera  

L’escassetat d’aigua és un altre dels grans problemes mediambientals del segle XXI. A mesura que les temperatures han anat augmentant en les últimes dècades, els fenòmens meteorològics extrems s’han tornat més freqüents i agressius. L’aigua és vital per a la supervivència humana, animal i vegetal. Avui dia, més del 40% de la població mundial sofreix escassetat d’aquest recurs, per la qual cosa la sequera s’ha convertit en els últims anys en un dels grans paradigmes a resoldre.  

L’ús responsable de l’aigua no sols protegeix la biodiversitat en els ecosistemes aquàtics i ens ajuda a detenir el canvi climàtic, sinó que també millora la producció d’aliments i energia.  

3. La gestió de residus  

Vivim en l’economia d’usar i tirar, la qual cosa ha disparat l’augment de residus en els últims anys. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística, cada espanyol produeix 442 quilos d’escombraries a l’any, dada veritablement alarmant tenint en compte tota la població que viu actualment al nostre país. El plàstic és un dels residus més preocupants, ja que, si no es gestionen de manera adequada, contaminen mars i oceans.   

Per reduir la generació de residus hem de prendre mesures de prevenció, com la regla de les 3Rs: reduir, reciclar i reutilitzar, pròpies de l’economia circular., amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en el planeta i en el medi ambient.  

4. La transició energètica i les energies renovables  

L’enorme i creixent consum de petroli, carbó i gas natural en el món provoca no sols el canvi climàtic, sinó també la contaminació i la destrucció d’espais naturals. Avui dia, l’energia suposa un 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle, sent una de les principals causes de l’escalfament global.  

Aquesta situació requereix una transició energètica cap a un model basat en les energies renovables (eòlica, solar, etc.), més accessible, eficient i net. Actualment, s’estan fent grans inversions en fonts d’energia renovables, ja que són la clau per a un futur net i respectuós amb el medi ambient. 

5. La desforestació  

La desforestació té múltiples impactes negatius en el medi ambient, la biodiversitat, el clima i la societat en general. Algunes de les conseqüències més importants de la desforestació són:  

  • Pèrdua d’hàbitat: La desforestació destrueix els hàbitats naturals de moltes espècies de plantes i animals, la qual cosa pot portar a la pèrdua de biodiversitat i l’extinció d’espècies.  
  • Degradació del sòl: L’eliminació de la coberta forestal pot augmentar l’erosió del sòl, reduir la seva fertilitat i augmentar el risc de desertificació i degradació del sòl.  
  • Canvis en el cicle de l’aigua: Els boscos exerceixen un paper important en la regulació del cicle de l’aigua en absorbir i alliberar aigua a l’atmosfera a través de la transpiració de les plantes. La desforestació pot alterar els patrons de precipitació i augmentar el risc de sequeres i inundacions.    

Els problemes mediambientals més greus que enfrontem requereixen una acció urgent i coordinada a escala global. És fonamental que els governs, les empreses, les organitzacions no governamentals i els individus treballin junts per a abordar aquests desafiaments, protegir el medi ambient i garantir un futur sostenible per a les generacions esdevenidores. Des de Caixa Enginyers vam crear l’any passat una eina que permet mesurar la petjada de carboni i hídrica que generen els socis i sòcies mitjançant les seves transaccions i compres. Aquest els permet saber i conèixer l’impacte que tenen en el medi ambient i així poder reduir-lo en la mesura que sigui possible.