Skip to main content
<<<<<<< HEAD #CoopsDay

Món Cooperatiu ======= #CoopsDAY

Dia Internacional de les Cooperatives >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

amb Caixa d'Enginyers

El primer dissabte de juliol, des de 1995, l’Assemblea General de les Nacions Unides convida els governs, organitzacions internacionals i cooperatives a celebrar el Dia Internacional de les Cooperatives.

 
 
 
“Sustainable consumption and production”

Diferència cooperativa

Què és una cooperativa?

Una cooperativa és una empresa basada en principis democràtics, en la qual els socis i les sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de l’activitat realitzada. L’innovador model de gestió de la cooperativa es basa en principis i no en la cerca del lucre a qualsevol preu.

Què marca la diferència en una cooperativa de crèdit?

<<<<<<< HEAD La diferència principal rau en la creació de valor per als seus membres i en una relació de confiança a llarg termini.

La banca cooperativa prioritza l’interès general i el bé comú per sobre d’interessos particulars.

======= “La diferència principal rau en la creació de valor per als seus membres i en una relació de confiança a llarg termini.

La banca cooperativa prioritza l’interès general i el bé comú per sobre d’interessos particulars.”

>>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac
<<<<<<< HEAD Hi ha més de mil milions de membres de cooperatives a tot el món. En conjunt, donen feina a més de 100 milions de persones, un 20% més que les empreses multinacionals. ======= Hi ha més de mil milions de membres de cooperatives a tot el món. En conjunt, donen feina a més de 100 milions de persones, un 20% més que les empreses multinacionals. >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

Proximitat i arrelament al territori

<<<<<<< HEAD Les cooperatives s’identifiquen intensament amb el seu entorn, i es comprometen amb i en el territori on treballen i amb les persones que hi viuen.

======= Les cooperatives s’identifiquen intensament amb el seu entorn, i es comprometen amb i en el territori on treballen i amb les persones que hi viuen.

>>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

Estructura democràtica i participació

L’element distintiu que fa que una cooperativa sigui única és que són empreses que són propietat dels seus membres. És a dir, els seus socis i les seves sòcies participen directament de la propietat, la gestió i els resultats.

Sostenibilitat

<<<<<<< HEAD Gràcies a la seva filosofia de servei a les persones, són empreses socialment responsables que promouen la sostenibilitat de l’economia real i el retorn a llarg termini mitjançant diferents tipus de vehicles que incorporen criteris ètics, mediambientals, socials i de governança.

A més, les banques cooperatives com Caixa d’Enginyers multipliquen els seus esforços per a una economia sostenible i que respecti el medi ambient, i proposen productes financers que promouen els serveis encaminats a l’eficiència energètica i al desenvolupament sostenible. I amb tot això, es comprometen a un impacte social i mediambiental positiu a llarg termini. ======= “Gràcies a la seva filosofia de servei a les persones, són empreses socialment responsables que promouen la sostenibilitat de l’economia real i el retorn a llarg termini mitjançant diferents tipus de vehicles que incorporen criteris ètic, mediambientals, socials i de governança.

A més, les banques cooperatives com Caixa d’Enginyers multipliquen els seus esforços per a una economia sostenible i que respecti el medi ambient, i proposen productes financers que promouen els serveis encaminats a l’eficiència energètica i al desenvolupament sostenible. I amb tot això, es comprometen a un impacte social i mediambiental positiu a llarg termini.” >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac
 
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

Valors i principis

Totes les empreses cooperatives del món comparteixen els mateixos principis i valors.

VALORS

Les cooperatives es basen en els valors d'autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus ideòlegs fundadors, les persones que integren les cooperatives creuen en els valors de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.


PRINCIPIS

1

Adhesió voluntària i oberta

Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2

Gestió democràtica

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3

Participació econòmica

Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

4

Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

5

Educació, formació i informació

Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6

Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt amb estructures locals, nacionals i internacionals.

7

Interès per la comunitat

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

<<<<<<< HEAD
======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac
 
 
 

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Testimonis

Reflexionem sobre el model cooperatiu

Imatge Àngels Cobo

Àngels Cobo

Las cooperativas aportan una mirada diferente de concebir las relaciones entre las personas.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac Més informació >
Imatge Gemma Garcia

Gemma Garcia

Les cooperatives, com a model econòmic, aporten una visió més responsable del món empresarial a la societat, mostren una altra manera de fer i d’entendre les empreses diferent a la pràctica mercantilista.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac Més informació >
Imatge David Cos

David Cos

Les cooperatives són iniciatives empresarials de la societat civil que no neixen amb la voluntat d’inversió de capital en el sentit més estricte.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac Més informació >
Imatge Sergi Figueres

Sergi Figueres

Per la seva pròpia raó de ser, les cooperatives aporten un bé comú (sigui econòmic, social o cultural), compartit entre diverses persones, a la societat.

<<<<<<< HEAD Més informació >
Imagen Joan Cavaller

Joan Cavaller

En un context financer disruptiu com el que estem vivint, es desenvoluparan noves iniciatives de contingut social en el futur

Més informació >
Imagen Angel Villafranca

Angel Villafranca

Per tant, les cooperatives no només beneficien als seus propis socis, sinó a tot el medi rural on estan assentades.

Més informació >
Imagen Miquel Angel Oliva

Miquel Angel Oliva

El cooperativisme, per definició, ha de ser transformador en el treball, en el consum i en l’economia. Aquesta és l’aportació que fan les nostres cooperatives a la societat.

======= >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac Més informació >
 

Què és Caixa d'Enginyers?

<<<<<<< HEAD ======= " >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac Caixa d’Enginyers és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit que compta amb més de 160.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions.

Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat.

Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre a les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable. <<<<<<< HEAD ======= " >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac

<<<<<<< HEAD Fest-te soci ======= Fest-te soci >>>>>>> ebdf3d7737d27621bbbb6602c27bdd2f53cc51ac