Skip to main content
JUNTS SOM COOPERATIVA

#CoopsDAY

“RECONSTRUIR MILLOR JUNTS”
Cooperatives en temps de pandèmia

Aquest any ha estat marcat per una crisi global provocada per la pandèmia de la COVID-19 en la qual s'ha fet necessari demostrar la solidaritat i la capacitat de resiliència, per afrontar els reptes i oferir una recuperació centrada en les persones i respectuosa amb el medi ambient.

Si alguna cosa ens ha deixat clar aquesta situació, és que no podem enfrontar-nos sols a una crisi com la pandèmia actual. Ara és quan, més que mai, es posen de manifest els valors cooperatius basats en el compromís de valor compartit i la integració de les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès, per aconseguir una societat més justa i cohesionada.

Un model de Banca Cooperativa i Responsable, que es desenvolupa seguint criteris de bona governança, impacte social i mediambiental, és possible.

Valors i principis
Totes les cooperatives de el món comparteixen els mateixos principis i valors.
Les cooperatives es basen en els valors d'autoajuda, responsabilitat personal, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Els integrants de la cooperativa creuen en els valors ètics de l'honradesa, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres
PRINCIPIS
1
Adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones sense cap tipus de discriminació.
2
Gestió democràtica
Els socis i les sòcies participen activament gestionant democràticament les polítiques i presa de decisions amb responsabilitat.
3
Participació econòmica
Els socis i les sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen de manera democràtica.
4
Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions d'autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis i sòcies. Si s'estableixen acords amb tercers ho fan mantenint el control democràtic.
5
Educació, formació i informació
Les cooperatives faciliten la formació dels socis i les sòcies i professionals i informen el públic general sobre els beneficis de la cooperació.
6
Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i reforçar el moviment cooperatiu mitjançant estructures locals, nacionals i internacionals.
7
Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis i sòcies.
Manifest de l'Associació Europea de Bancs Cooperatius (EACB)
La EACB ha elaborat un manifest per expressar les preocupacions i expectatives dels bancs cooperatius en els pròxims anys.
SUPORT DECIDIT PEL CREIXEMENT ECONÒMIC A EUROPA
La banca cooperativa està compromesa amb la inversió i el finançament per a recolzar als ciutadans i les empreses en el procés de transició de les economies europees davant els reptes digitals, del medi ambient i la globalització.
CLIMA: FINANCES VERDES I SOSTENIBLES
Els bancs cooperatius recolzen i lideren les iniciatives de finançament sostenible de la UE donat que les finances juguen un paper indispensable per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible.
PROTECCIÓ DELS CIUTADANS
Els bancs cooperatius demanen a la UE que garanteixin el dret fonamental a la protecció de dades personals. La llei de protecció de dades necessita ser reforçada, concretament, en les relacions internacionals.
MIRANT CAP AL FUTUR
1
Estabilitat i seguretat reguladora
Els bancs cooperatius proposen un sector bancari més dinàmic que proporcioni un fàcil accés als serveis financers disponibles per als consumidors i les PIMES, les quals són indispensables per recolzar el creixement del PIB.
2
Simple – Coherent – Viable
Els bancs cooperatius demanen que la regulació sigui eficaç i capaç de fomentar el creixement econòmic. Recolzen fermament el principi de regulació proporcional al risc.
3
Avaluació de costos i beneficis de la regulació
Per poder quantificar l’economia i l’impacte de les possibles iniciatives reguladores dels bancs cooperatius exigeixen una avaluació rigorosa i exhaustiva i beneficis analítics.
4
Assegurar la consistència entre supervisió, recuperació i resolució
En aquesta trilogia, l’estatut dels bancs cooperatius com empreses, reconegut pels tractats europeus i l’estatut per a una societat europea cooperativa no ha de ser posat en qüestió per les autoritats en el desenvolupament de la trilogia.
5
Unes regles del joc equilibrades
Els mercats financers han de mantenir unes regles del joc equilibrades perquè tots els participants puguin tenir les mateixes oportunitats.
Calculadora
d'impacte mediambiental
La calculadora d'impacte mediambiental i social mostra com les inversions poden generar un impacte positiu i mesurable al planeta.

Un impacte en el medi ambient i la societat que és el resultat d'una presa de decisions basada en la inversió sostenible, més enllà del retorn econòmic.
La metodologia aplicada per a desenvolupar la calculadora de mesurament d'impacte està basada en càlculs i equivalències dels següents indicadors:
car
car
Emissions evitades
0 kg de CO2 eq

d'emissions evitades a l'atmosfera.
Equival a les emissions que genera una persona 1 en 0 trajectes en cotxe de Barcelona a Saragossa.

car
car
Consum d'energia renovable
0 kWh

d'energia renovable consumida.
Equival a la quantitat d'energia que consumeix una llar2 durant 10 dies.

car
car
Residus valoritzats
0 kg

de residus reciclats, reutilitzats o recuperats.
Equival al volum de residus que genera una persona3 durant 0 setmanes.

car
car
Aigua estalviada
0 m3

d'aigua estalviats respecte a una inversió en companyies líders en gestió de l'aigua4
Equival a la quantitat d'aigua que consumeix una llar5 durant 0 mesos.

car
car
Formació a empleats/des
0 hores

de formació invertida per empleat/da.
La mitjana de les empreses a l'Estat espanyol és de 22 hores per empleat/da6 .

car
car
Dones als Consells d'administració
0% de dones

als Consells d'administració de les empreses del fons.
La mitjana de l'Índex global integrat per les companyies de major capitalització borsària és del 20%7 .

Què és Caixa d'Enginyers?

" Caixa d’Enginyers és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit que compta amb més de 200.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions.

Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat.

Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre a les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable. "