Articles guardats

Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Les dades sol·licitades i recollides en aquest servei web són les necessàries per poder gestionar les teves sol·licituds a través dels formularis web que s’han habilitat. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades. Aquestes dades que ens has proporcionat seran les úniques utilitzades per atendre la teva sol·licitud, sense enriquir-les amb dades de fonts externes, i la base legal per al seu tractament serà el consentiment explícit que formalitza clicant la casella d’acceptació en el formulari web, sense la qual no és possible enviar la teva sol·licitud.

El tractament de les dades consistirà en el seu ús per gestionar les teves sol·licituds i donar-les una resposta. Aquestes dades seran tractades únicament i exclusivament amb la finalitat indicada en cada formulari web. A nivell general es pot resumir en que la finalitat serà la gestió de la subscripció a la Newsletter del blog de  Caixa d’Enginyers. En cap cas se cediran les teves dades a tercers, tret d’obligació legal.

El responsable del tractament de les teves dades personals és la CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CTO amb domicili social a Via Laietana nº 39, 08003 de Barcelona.

Caixa d’Enginyers ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles. Igualment, Caixa d’Enginyers s’obliga a complir la obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat, establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona designada per protegir les teves dades personals a Caixa dEnginyers i pots contactar amb ell, si consideres que no hem fet un ús adequat de les teves dades, a la següent adreça dpo@caixa-enginyers.com o escrivint a “DPO – Protecció de dades”, Via Laietana, 39, 08003, Barcelona.

Les teves dades personals es mantindran mentre estigui vigent la subscripció a la Newsletter, de la que et podràs donar de baixa clicant en l’enllaç que incorpora el correu electrònic que rebràs o exercint el teu dret a la supressió de les dades. Un cop formalitzada la baixa de la subscripció destruirem les teves dades.

Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, quan concorrin les circumstàncies previstes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, així com enretirar el consentiment prestat, sense efectes retroactius, en qualsevol moment.

Per exercir aquests drets únicament has de sol·licitar-ho presencialment en una oficina de l’entitat, telefònicament en el servei de Banca TELEFÒNICA (900 300 321) o mitjançant una sol·licitud escrita dirigida a Caixa d’Enginyers (Via Laietana, 39, 08003, Barcelona) o a l’adreça dpo@caixa-enginyers.com, acompanyant una còpia de teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït i si consideres que no han estat atesos de forma adequada, tens dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pots obtenir més informació sobre com seran tractades les teves dades personals a: https://www.caixaenginyers.com/privacidad.

Referències Legals

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals