Articles guardats
Els ODS i la sostenibilitat

Actualitat Economia sostenible

Els ODS i la sostenibilitat

ELS ODS I LA INVERSIÓ COL·LECTIVA

Per a Caixa d’Enginyers va ser un orgull acollir un any més la sessió a Barcelona de la Setmana de la ISR organitzada per Spainsif. Enguany els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han estat els protagonistes, així com la seva alineació amb la inversió col·lectiva.

Els ODS han arribat per a quedar-se, com a mínim fins al 2030.

Els riscos de no incorporar els ODS en l’activitat i en l’estratègia d’una companyia són infinitament  superiors a les oportunitats que aquests ofereixen.

Els ODS ens apel·len a tots: al sector públic, a la societat civil i al sector privat. Però és aquest darrer, el que juga un paper més rellevant per aduar a terme aquesta transició, per a avançar cap a una economia baixa en carboni. I en el nostre cas, en el sector financer, tenim el pes i la responsabilitat de recolzar i finançar aquestes iniciatives liderades per les empreses i ser capaços de canalitzar la inversió cap a aquestes línies d’actuació responsable i de sostenibilitat.

La Comissió Europea ha estimat que són necessaris 180.000 milions d’euros anuals, per assolir la reducció en un 40% dels gasos d’efecte hivernacle per al 2030. És l’objectiu fixat a l’Acord de París, i aquí estem parlant no només de l’àmbit ambiental sense tenir en compte àmbits socials ni de governanç; el que demostra la alta implicació, esforç i compromís que en la seva totalitat requereix aquesta Agenda i la magnitud dels ODS i el seu abast.

En aquest sentit iniciatives com els PRI o els principis de la Banca Responsable que es llançaran el setembre de 2019 a Nova York, juguen un paper molt important per alinear i incorporar a les nostres estratègies l’aposta per al desenvolupament sostenible i per anar incoporporant als nostres portafolis productes per al finançament del desenvolupament sostenible.

en el cas de Caixa d’Enginyers, els ODS han entrat plenament a la fulla de ruta i estem incorporant-los a la nostra estratègia.

Per a nosaltres aquest no és un fet nou. Estem desenvolupant una política ISR des de 2006, i apliquem criteris d’exclusió en les nostres inversions. No només estem invertint en impacte positiu sinó que deixen d’invertir en l’impacte negatiu.

El nostre pla contempla tres eixos basats en un model de banca responsable:

  1. Ser canalitzadors de la inversió. Comptem amb un terç dels nostres fons d’inversió gestionats i certificats sota criteris ISR, essent el nostre objectiu arribar al 50% en els propers 4 anys. No es tracta només de generar impacte positiu sinó d’excloure de les nostres inversions l’impacte negatiu. Per fer-ho comptem amb una política d’exclusió de determinats sectors, com el sector armamentístic, la indústria del tabac,  dels combustibles fòssils, etcètera.
  1. El segon eix està purament relacionat amb la responsabilitat i l’impacte que generem a través de la nostra petjada. El nostre pla treballa per a reduri la nostra petjada de carboni en un 10%, i compensar el que no puguem reduir. Actualment Caixa d’Enginyers està compensant el 100% de les nostres emissions, aconseguint ser una organització neutre en carboni.
  1. El tercer eix posa el focus en el valor socio-ambiental que es genera a través de la Fundació Caixa Enginyers, treballant pel mediambient, per la reducció de les desigualtats i per l’educació de qualitat. Aquest últim eix és clau i de gran impacte, i gira al voltant de l’aposta en concret de l’ODS número 17.

L’ODS número 17: Aliances per aconseguir els objectius.

Aquest és un ODS que moltes organitzacions no estan tenint en compte però que sense cap mena de dubte és un dels ODS que més cotribució pot aportar. L’aliança amb actors dels sector privat, públic o del tercer sector incrementa exponencialment el seu impacte.

En el cas de Caixa d’Enginyers, a més a més de formar part del PRI, el Pacte Mundial, participem de l’aliança camb el sector per a trevallar sobre una metodologia que ens permeti mesurar l’impacte i poder implementar-lo, així com aper a promoure les finances de la sostenibilitat.

I per a finalitzar citaré a Cristina Gallach, alta comissionada del Govern per a l’Agenda 2030, per recordar que nosaltres “som la darrera generació que pot salvar el planeta” i com no prenguem mesures ben aviat, els nostres fills ens miraran i ens diran: ja ho sabíeu i no vau fer res per a evitar-ho.

Fòrums com els d’avui són necessaris per a visibilitazar la imoprtància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Caminar cap a la sostenibilitat és molt diferent a ser sostenibles. El canvi està a les nostres mans