Articles guardats

AVÍS LEGAL

Avís legal

 

Dades d’identificació
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, SOCIETAT COOPERATIVA DE CRÈDIT (CAIXA D’ENGINYERS), és una entitat de crèdit subjecta a la supervisió del Banc d’Espanya i inscrita en el Registre administratiu especial amb el número 3025. El seu domicili és Via Laietana, nº 39, 08003 Barcelona i consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 21.606, foli 1, Full B nº 25.121 Inscripció 1º NIF F-08.216.863.

Telèfon: 93 268 29 29
Fax: 93 310 00 60
Correu electrònic: grup@caixa-enginyers.com

El Grup Caixa d’Enginyers integra diverses societats, totes elles amb domicili a Barcelona: Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit, amb domicili a Via Laietana, 39, empresa matriu del grup; Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU (Casp, 88), societat gestora de fons d’inversió, Caixa Enginyers Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SLU (Casp, 88), societat mediadora d’assegurances i Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances SA (Casp, 88).

 

Vigència de la informació
L’accés al portal de Caixa d’Enginyers i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

 

Propietat intel·lectual o industrial
El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de Caixa d’Enginyers i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per Caixa d’Enginyers. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

 

Responsabilitats
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per a Caixa d’Enginyers sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei. Es pot confirmar la data de l’actualització de qualsevol informació a través del correu electrònic del Servei d’Atenció al Soci servicioatencionsocio@caja-ingenieros.es.

Caixa d’Enginyers refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’entitat i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, Caixa d’Enginyers no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

Caixa d’Enginyers. Tots els drets reservats.