Skip to main content
4 OCTUBRE 2021
DIA DE L'EDUCACIÓ FINANCERA
15 anys de finances sostenibles, tu impulses el canvi
Què és?

El Dia de l'Educació Financera és una iniciativa promoguda pel Pla d'Educació Financera conjuntament amb diverses institucions i entitats col·laboradores, de les quals forma part Caixa d’Enginyers. Aquesta cita porta celebrant-se des de l'any 2015 cada primer dilluns del mes d'octubre, amb iniciatives dutes a terme per tot Espanya i per a tots els públics.

L’Educació Financera és una peça clau en el progrés social, el creixement econòmic i l'apoderament financer. És essencial per gestionar les finances personals de manera correcta, per desenvolupar hàbits d’estalvi, per organitzar despeses i, resumidament, per entendre com funciona la societat. Així mateix, és l'eina clau per millorar la inclusió social i la qualitat de vida de la població.

Objectius
L'objectiu del Dia de l'Educació Financera és doble: d'una banda, conscienciar sobre la importància de l'educació financera i, de l’altra, millorar l'educació financera de la població.
1
Millorar l’educació financera dels nens i joves en centres d’ensenyament
2
Promoure / divulgar el coneixement de les característiques de determinats productes
3
Contribuir a fer que els usuaris de productes i serveis bancaris i financers en tinguin una percepció més extensa i millorada
4
Fomentar l’estalvi i el control de la despesa
5
Donar formació per obtenir una especialització en els mercats financers
PLA D'EDUCACIÓ
FINANCERA
Neix el 2008 impulsat per la CNMV i el Banc d’Espanya a l’empara dels Principis d’Alt Nivell de l’OCDE
Impulsa la millora de la cultura financera dels espanyols
Es dirigeix a tots els segments de població
la seva pròpia marca
Compta amb 30 institucions col·laboradores i està obert a l’adhesió de moltes més
Disposa del portal de referència en educació financera www.finanzasparatodos.es
Facilita informació útil, neutra i lliure de qualsevol interès comercial
Participa en jornades de formació, tallers, conferències i seminaris organitzats a tot Espanya
Promou un programa d’educació financera en els centres d’ensenyament que arriba a més de 500 centres escolars cada curs
Principals propòsits del pla d'educació
financera per al període 2018‐2021
ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ
ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ
Més coneixement del públic i de les seves necessitats d’educació financera, i la consegüent adaptació dels missatges i els canals de comunicació del Pla d’Educació Financera per arribar als segments de població més vulnerables
NOTORIETAT DE L'EDUCACIÓ FINANCERA
NOTORIETAT DE L'EDUCACIÓ FINANCERA
Intensificació del foment de l’educació financera com a competència clau del segle XXI i instrument essencial per al desenvolupament de la llibertat de l’individu
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Increment de la creació de valor per al ciutadà mitjançant la millora i l’adaptació als entorns digitals nous de les eines del Pla d’Educació Financera existents i implementació d’altres de noves
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL
Intensificació de la participació d’institucions públiques i privades de sectors diversos en el foment de l’educació financera
Què fa Caixa d’Enginyers en educació financera?

/ Un dels principals projectes de l’Entitat és la col·laboració, per vuitè any consecutiu, en el programa d’Educació EFEC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que té com a objectiu fer arribar, de forma gratuïta i voluntària, sessions d’educació financera als centres educatius de Catalunya.

// D’altra banda, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, el Grup manté un acord amb l’Institut d’Estudis Financers (IEF) per impulsar l’Observatori de Divulgació Financera. Es tracta d’una plataforma electrònica d’accés lliure i gratuït en la qual es publiquen documents de divulgació i recerca financera per tal de difondre novetats i innovacions que es produeixin en la pràctica dels mercats financers i les seves institucions.

/// Hem editat, mitjançant la Fundació, la segona Guia dels Quaderns de Finances i Assegurances, enguany dedicada a la previsió social: “Com construir avui la pensió de demà a través d’eines per planificar el teu futur”. Aquests quaderns són una publicació periòdica amb caràcter divulgatiu que tenen com a objectiu formar i informar els socis i sòcies de l’Entitat sobre diferents aspectes rellevants de les finances i de les assegurances, de manera clara i transparent. També hem elaborat una guia pràctica d’inversions: “Com estalviar i invertir en temps de tipus d’interès molt baixos o negatius”.

//// Complementem la formació adreçada als nostres socis i sòcies amb una àmplia oferta de webinars i tallers pràctics gratuïts. Durant aquestes sessions, els assistents poden aprendre, per exemple, a sistematitzar la inversió en borsa, a aprofitar el potencial dels fons d’inversió o a planificar la seva jubilació.

joan_cavalle

“L’Entitat treballa diàriament i a través de diferents iniciatives per fomentar una educació financera de qualitat i adreçada a diferents col·lectius i edats”Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers
Articles relacionats i publicacions
Com cada primer dilluns del mes d’octubre, avui se celebra el Dia de l’Educació Financera, una iniciativa promoguda per la Comissió...
El Dia de l’Educació Financera és una iniciativa promoguda per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) i el Banco de España ...
Ara fa uns 30 anys, va néixer a Barcelona l’Institut d’Estudis Financers (IEF) amb la vocació d’esdevenir centre de referència per ...
En aquest article ens acostem a la Fundació i portem tots els projectes que conformen l'eix “Educació i excel·lència professional”.
Retrat del comportament financer dels milennials. Els joves inverteixen poc, tenen un perfil conservador, el seu producte preferit és ...

QUÈ ÉS CAIXA D’ENGINYERS?

“Caixa d’Enginyers és una societat cooperativa d’estalvi i crèdit que compta amb més de 200.000 socis i desenvolupa un model de banca personal, comercial, institucional i d’empresa en el territori espanyol amb la vocació de donar servei als professionals, ja siguin enginyers o d’altres professions.
Fundada el 1967, la característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat. Per tant, els beneficis obtinguts reverteixen directament en els socis, però sempre procurant respondre a les preocupacions de la societat assumint el seu paper com a impulsor econòmic i desenvolupant el seu negoci de forma ètica i responsable”