Articles guardats

Actualitat

Hipoteca inversa: Com funciona?

Actualitat Finances

Hipoteca inversa: Com funciona?

Una vegada arribada la jubilació, són moltes les persones que necessiten complementar la seva pensió amb uns ingressos extres. Aconseguir una estabilitat econòmica després de la jubilació pot ser en molts casos una tasca difícil.  

Existeixen diverses opcions amb les quals poder complementar els ingressos percebuts de la pensió o jubilació, com per exemple rendes o dividends. Però existeixen altres possibilitats poc conegudes que poden ajudar-te, com ho és la hipoteca inversa.  

En aquest article t’ensenyem tot el que has de saber sobre la hipoteca inversa: com funciona, quins són els requisits per a sol·licitar-la i quins són els seus principals avantatges i inconvenients. 

Com funciona la hipoteca inversa?  

La hipoteca inversa és un producte financer dissenyat específicament per a persones majors de 65 anys que són propietàries d’un habitatge. En lloc de fer pagaments mensuals al prestador, com en una hipoteca tradicional, en una hipoteca inversa, el prestadora paga al propietari de l’habitatge en forma de pagaments periòdics, una suma global o una línia de crèdit. En altres paraules, es tracta d’uns diners que el banc et donarà per la casa durant la teva vida mentre tu pots continuar utilitzant-la.  

El funcionament d’una hipoteca inversa és relativament simple. Una vegada que a una persona se li aprova una hipoteca inversa, pot rebre pagaments mensuals, una suma global o una línia de crèdit, segons la seva preferència. Aquests pagaments estan basats en el valor de l’habitatge, l’edat del prestatari i les taxes d’interès vigents. El prestatari no està obligat a realitzar pagaments mensuals mentre visqui en la propietat com a residència principal. A més, el deute de la hipoteca inversa no venç fins que el prestatari mori, bena l’habitatge o deixi d’utilitzar-la com a residència principal. 

Quins són els requisits?  

No tothom pot sol·licitar aquest tipus d’hipoteques. Aquest tipus de producte va dirigit a un públic molt concret, amb unes característiques molt específiques. Aquí et vam mostrar els principals requisits que necessites perquè puguis demanar una hipoteca inversa:  

 1. Ser major de seixanta-cinc anys o dependent: en tractar-se d’un producte dirigit a complementar una pensió, un dels principals requisits és que has de ser una persona major de seixanta-cinc anys o, en alguns casos, una persona dependent.
 2. Tenir habitatge en propietat: és un requisit indispensable per a poder sol·licitar-la, ja que els ingressos es perceben del valor del mateix habitatge.
 3. Sense deutes pendents: perquè et concedeixin una hipoteca inversa no pots tenir cap deute pendent de pagament. Has d’estar lliure de deutes.
 4. Aplicable només al primer habitatge o habitatge habitual: aquestes hipoteques només es concedeixen a primers habitatges. Has de demostrar que no és una segona residència i que és l’habitatge que utilitzes habitualment.
 5. Situada en nuclis urbans: l’habitatge ha d’estar valorada en més de 150.000 euros per a poder participar en el procés de sol·licitud d’aquesta mena d’hipoteques.
 6. Amb hereus: en tractar-se d’una hipoteca inversa, una vegada la persona mori o ja no vulgui percebre més el crèdit, tots aquests diners rebuts ha de retornar-se en forma de deute. Si la persona sol·licitant no té hereus, no hi haurà ningú que es faci càrrec del deute deixat, per la qual cosa no la concedeixen.
 7. Depenent de cada entitat, pot haver-hi requisits addicionals: cada entitat bancària té els seus propis requisits interns que has de conèixer abans de sol·licitar-la.

 Principals avantatges i inconvenients de la hipoteca inversa  

Les hipoteques inverses, igual que qualsevol altre producte financer, tenen avantatges i inconvenients que has de considerar abans de sol·licitar una.  

Avantatges  

 • Accés a ingressos extres: proporciona als propietaris d’habitatges una font de fons líquids. Això els permet utilitzar el valor acumulat en el seu habitatge per a cobrir despeses mèdiques, realitzar millores en la llar, pagar deutes pendents o simplement gaudir d’una major qualitat de vida en la jubilació.  
 • No hi ha pagaments mensuals: a diferència d’una hipoteca tradicional, on els prestataris han de fer pagaments mensuals al prestador, en una hipoteca inversa, no hi ha pagaments mensuals requerits mentre el prestatari visqui en la propietat com a residència principal. Això pot proporcionar un alleujament financer significatiu als jubilats amb ingressos limitats i ajudar-los a mantenir la seva qualitat de vida en la jubilació.  
 • Protecció contra la pèrdua de l’habitatge: una hipoteca inversa està recolzada per l’habitatge mateix, cosa que significa que els prestataris no poden deure més del que val l’habitatge al moment de vendre-la.  

Inconvenients  

 • Costos associats: La hipoteca inversa pot estar associada amb una sèrie de costos addicionals, que poden incloure honoraris, costos de tancament, assegurances hipotecàries i altres despeses associades. Aquests costos poden reduir el valor total que el prestatari rep de la hipoteca inversa.  
 • Interessos acumulats: A mesura que el prestatari rep pagaments mensuals o una suma global d’una hipoteca inversa, els interessos s’acumulen sobre el saldo pendent del deute. Això significa que el saldo del deute augmentarà amb el temps, la qual cosa pot reduir el patrimoni net de l’habitatge disponible per a heretar per part dels beneficiaris.  
 • Impacte en l’herència: Una hipoteca inversa redueix el patrimoni net de l’habitatge disponible per a heretar per part dels beneficiaris. A mesura que els interessos s’acumulen i el saldo del deute augmenta, pot haver-hi menys equitat en l’habitatge disponible per als hereus, la qual cosa pot afectar l’herència i la planificació patrimonial.  

La hipoteca inversa és una eina financera molt útil per a persones majors de seixanta-cinc anys que posseeixen un habitatge i desitgen accedir a fons líquids. No obstant això, com en tots els productes financers, busca assessorament professional abans de prendre una decisió. Amb la planificació adequada, una hipoteca inversa pot ser una opció viable per a assegurar una jubilació còmoda i financerament estable. 

Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

Actualitat Empreses Finances General

Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

El procés per a la presentació de la Declaració de la Renda de l’exercici 2023 abasta del 3 d’abril a l’1 de juliol de 2024, i el termini de domiciliació bancària és fins al 26 de juny de 2024. Si és la primera vegada que has de presentar-la, o simplement vols tenir més informació, aquest és l’article que estaves buscant.  

La Declaració de la Renda és un procés anual que han de dur a terme els contribuents per a informar l’Administració Tributària dels seus ingressos, deduccions i altres aspectes rellevants de la seva situació financera durant l’any fiscal. En aquest article trobaràs tota la informació necessària perquè puguis aclarir tots els teus dubtes relacionats amb la Declaració de la Renda: què és, com es presenta i quins aspectes claus has de tenir en compte. Continue reading

5 consells per a reduir la teva petjada de carboni

Actualitat Economia sostenible Social

5 consells per a reduir la teva petjada de carboni

La petjada de carboni és un dels indicadors que millor reflecteix l’impacte ambiental que causem els humans en el planeta. A pesar que la contaminació ha disminuït des de 2008, les llars espanyoles es proclamen amb un 23% del total d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en 2021, segons dades de l’INE. La petjada de carboni és important per a prendre mesures i posar en marxa les iniciatives necessàries per a reduir-la al màxim, començant per cadascun de nosaltres en el nostre dia a dia.  

Moltes de les tasques que realitzem diàriament generen un gran augment de la petjada de carboni: des d’agafar el cotxe per a anar a treballar, fins a encendre la rentadora o veure la televisió. Gairebé tot el que fem té un impacte en el planeta, i és la nostra responsabilitat intentar mitigar aquests efectes. Per això, avui et portem 5 consells que poden ajudar-te a reduir la teva petjada de carboni en el teu dia a dia. Continue reading

Principals beneficis del rènting

Actualitat Empreses Finances

Principals beneficis del rènting

La compra d’un telèfon, un vehicle o de qualsevol altre producte que signifiqui desemborsar una suma important de diners, és una decisió important que molta gent pren amb cura, avaluant amb detall les opcions i alternatives que existeixen en el mercat. Encara que sembla que només existeix l’opció de comprar o aconseguir de segona mà, actualment hi ha altres alternatives que poden ser més adequades segons l’ús que se li donarà al producte adquirit.  

Una d’aquestes alternatives a la compra convencional és el rènting, que s’ha convertit en una opció cada vegada més popular per a particulars i empreses, gràcies a la seva flexibilitat i comoditat. T’expliquem tot el que has de saber sobre aquesta forma de lloguer.Continue reading

Què és i com funciona la Borsa de valors?

Actualitat Finances

Què és i com funciona la Borsa de valors?

Quan un individu pensa a invertir, són moltes les opcions que pot valorar abans de triar un mètode per a fer-lo. Una de les principals idees que segurament passa per la seva ment sigui la d‘invertir en borsa. El mateix passa amb aquelles grans empreses que busquen finançament. Segurament una de les seves opcions és la sortida a borsa, però què significa realment això? Què comporta invertir o sortir en borsa?  

La Borsa de valors és un component fonamental del sistema econòmic global. La borsa és important tant per als inversors com per a les empreses. Aquestes últimes obtenen finançament i els inversors compren i venen actius financers, establint així un mecanisme clau en les economies dels països. En aquest article t’expliquem què és la borsa i com funciona. Continue reading

Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Actualitat Economia sostenible

Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Les fonts d’energia renovables exerceixen un paper crucial en el panorama energètic actual i futur. La seva importància radica en diversos aspectes que abasten des de la mitigació del canvi climàtic fins a la seguretat energètica i l’impuls de la innovació tecnològica.  

En el context del creixent interès per fonts d’energia més sostenibles i eficients, cada vegada són més les llars i empreses que aposten per integrar-les. L’energia solar fotovoltaica és la font d’energia renovable més comuna en les llars espanyoles, però existeixen altres alternatives encara poc explorades que estan guanyant terreny. Una d’aquestes alternatives és l’aerotèrmia. En aquest article et comptem tot el que has de saber sobre aquesta forma d’energia renovable.  Continue reading

Què és el Salari Mínim Interprofessional?

Actualitat Finances

Què és el Salari Mínim Interprofessional?

El salari és un dels aspectes més importants en les condicions de treball de qualsevol empleat. Aquest és determinat pel contracte que cada persona signa en incorporar-se en qualsevol organització o empresa. Hi ha molts factors que intervenen en la fixació d’aquest salari per a cada individu. L’experiència, les funcions del treballador o la seva professió són característiques que modifiquen aquest salari. En alguns països, com Espanya, el Govern marca un import mínim de salari brut anual que qualsevol treballador ha de percebre.  Continue reading

Què és l’autoconsum?

Actualitat Economia sostenible General

Què és l’autoconsum?

Les energies renovables han obert una nova manera de consumir energia elèctrica. Per això han sorgit maneres d’autoproveir-se que permeten a particulars poder produir la seva pròpia energia sense haver de fer grans inversions.  

Un exemple d’aquesta mena d’autoproveïment és l’autoconsum, una modalitat que està en auge, gràcies al fet que en els últims temps la instal·lació de tecnologies que ho fan possible són cada vegada més assequibles. Descobreix tot el que has de saber sobre l’autoconsum, una manera d’estalviar en la teva factura elèctrica i de contribuir al medi ambient al mateix temps. Continue reading

El Pacte Verd: un compromís amb la sostenibilitat

Actualitat Economia sostenible Social

El Pacte Verd: un compromís amb la sostenibilitat

Vivim en un món cada vegada més preocupat i conscient dels desafiaments ambientals als quals ens enfrontem. Per això, han nascut iniciatives per intentar mitigar els efectes i l’impacte que els humans causem al medi ambient. El Pacte Verd Europeu sorgeix com un ambiciós compromís per tractar la crisi climàtica i avançar cap a una economia més sostenible.  

Aquest conjunt de polítiques i accions té com a objectiu transformar la Unió Europea en el primer continent neutre en carboni el 2050. En aquest article t’expliquem tot allò que has de saber sobre el Pacte Verd. Continue reading

5 consells per a superar el gener costerut

Actualitat Finances

5 consells per a superar el gener costerut

Com cada any, la pujada de gener és aquell temut període post festiu en el qual les nostres finances se solen veure afectades. Després dels excessos de les celebracions nadalenques, la realitat financera que se’ns presenta pot ser un desafiament per a molts de nosaltres. Malgrat que és una qüestió recurrent en el temps, cada any gener se’ns fa costa amunt i els nostres estalvis poden veure’s afectats.  

Amb una combinació de planificació acurada i hàbits financers intel·ligents, és possible superar aquest desafiament i començar el nou any de la millor manera possible financerament parlant. Per això, avui et portem 5 consells que poden ajudar-te a superar la pujada de gener amb èxit. Continue reading