Articles guardats
Algorismes verds: el futur de la sostenibilitat

Actualitat Economia sostenible Social

Algorismes verds: el futur de la sostenibilitat

La intel·ligència artificial està involucrada en un volum elevat de tasques de la nostra vida quotidiana. Des de mirar la previsió meteorològica fins a usar la navegació per GPS són exemples que se serveixen de grans motors d’intel·ligència artificial.  

És clar que la IA és el futur, i cada vegada més serà la nostra fidel aliada per a moltes de les nostres accions quotidianes. Per aquest motiu, integrar-la en la societat de la manera més sostenible possible és l’objectiu principal. Ha sorgit un tipus d’algorisme, anomenat algorisme verd, que busca minimitzar l’impacte que les persones i els residus causen en el medi ambient. A continuació, t’expliquem tot el que has de saber sobre els algorismes verds. 

Parlem d’algorismes  

Un algorisme és un conjunt de regles definides que permet solucionar un problema concret. Un algorisme seria, per exemple, una recepta de cuina que et permet preparar un guisat. Els algorismes s’adapten, es transformen i realment estan pertot arreu.    

Aquestes serien les principals característiques dels algorismes:  

  • Inici i fi  
  • Exactitud  
  • Seqüència  
  • Complets   
  • Finits  
  • Abstractes   

En aquest article ens centrarem en els algorismes informàtics i les seves possibles aplicacions en el nostre dia a dia. En informàtica, els algorismes són un conjunt d’instruccions sistemàtiques i prèviament definides que s’utilitzen per dur a terme una determinada tasca. Aquestes instruccions estan ordenades i delimitades en forma de passos a seguir per aconseguir un objectiu. Un algorisme es pot utilitzar per a una multitud d’objectius, fins i tot per ajudar-nos a fer les tasques i processos del nostre dia a dia de la manera més sostenible possible. Aquest tipus d’algorisme són els anomenats algorismes verds. 

Què són els algorismes verds?  

Un algorisme verd és un tipus específic d’algorisme dissenyat amb un enfocament en la sostenibilitat ambiental i l’eficiència energètica. Aquests algorismes busquen minimitzar l’impacte ecològic de les operacions computacionals i de la tecnologia en general. El seu objectiu principal és optimitzar l’ús de recursos, reduir les emissions de carboni i, en última instància, contribuir a la construcció d’un entorn tecnològic més respectuós amb el medi ambient.  

Els algorismes verds poden aplicar-se a una varietat de camps: des de la gestió de l’energia en centres de dades fins a l’optimització de rutes en logística i transport. Utilitzen principis d’eficiència energètica, tècniques de conservació de recursos i, en molts casos, incorporen intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per prendre decisions informades que contribueixin a la sostenibilitat.  

Aquests són alguns exemples d’allò que un algorisme verd podria fer per a la nostra societat: apagar o reduir la potència de servidors no utilitzats; optimitzar la distribució de càrregues de treball per minimitzar el consum d’energia; o planificar rutes de lliurament més eficients per reduir les emissions de vehicles de transport.  

Els algorismes verds s’han convertit en una part crucial de la conversa global sobre sostenibilitat i tecnologia. Aquestes solucions computacionals estan dissenyades per abordar i mitigar els impactes ambientals negatius de les activitats humanes. Si apliquéssim aquest tipus d’algorismes tant en activitats quotidianes com en les empreses, es podria reduir l’impacte ambiental d’una forma automatitzada. La importància dels algorismes verds rau en la seva capacitat per abordar els desafiaments ambientals associats amb el ràpid avenç tecnològic. A mesura que la consciència sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat creix, la integració d’aquests algorismes es torna essencial per garantir que la tecnologia no només en millori l’eficiència, sinó que també minimitzi el seu impacte negatiu en el medi ambient.  

A Caixa Enginyers trobaràs un model de banca responsable que es desenvolupa seguint criteris d’impacte social i mediambiental. Per això, estem compromesos amb el planeta i amb la societat, oferint productes sostenibles, forjant aliances amb organitzacions o empreses respectuoses amb el medi ambient i duent a terme accions per ajudar el planeta.