Articles guardats
Dia de l’Educació Financera 2021

Actualitat Finances

Dia de l’Educació Financera 2021

Què és l’Educació Financera?

El Dia de l’Educació Financera és una iniciativa activada pel Pla d’Educació Financera juntament amb diverses institucions i entitats, de les quals forma part Caixa d’Enginyers. Des de l’any 2015 es ve celebrant aquesta cita cada primer dilluns del mes d’octubre.

L’Educació Financera és una peça clau en el progrés social, el creixement econòmic i l’apoderament financer. És bàsic per gestionar les finances personals de manera correcta, per desenvolupar hàbits d’estalvi, per organitzar despeses. En poques paraules, per entendre com funciona la societat. És també una eina clau per millorar la inclusió social i la qualitat de vida de la població.

Objectius del dia de l’educació financera

L’objectiu d’aquesta data és doble: d’una banda, conscienciar sobre la seva importància, per un altre banda, millorar l’educació financera de la societat.

  1. Millorar l’educació financera dels nens i joves en centres d’ensenyament.
  2. Promoure/divulgar el coneixement de les característiques de determinats productes.
  3. Contribuir a fer que els usuaris de productes i serveis bancaris i financers en tinguin una percepció més extensa i millorada.
  4. Fomentar l’estalvi i el control de la despesa.
  5. Donar formació per obtenir una especialització en els mercats financers.

Principals propòsits del pla d’educació financera per al període 2018‐2021

ORIENTACIÓ Al CIUTADÀ. Més coneixement del públic i de les seves necessitats d’educació financera. Consegüent adaptació dels missatges i els canals de comunicació del Pla d’Educació Financera per arribar als segments de població més vulnerables.

NOTORIETAT DE L’EDUCACIÓ FINANCERA. Intensificació del foment de l’educació financera com a competència clau del segle XXI i eina essencial per al desenvolupament de la llibertat de l’individu.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL. Augment de la creació de valor per al ciutadà mitjançant la millora i l’adaptació als entorns digitals nous de les eines del Pla existents i implementació d’altres de noves.

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL. Intensificació de la participació d’institucions públiques i privades de diferents sectors en el foment de l’educació financera.

Què fa Caixa d’Enginyers en termes d’educació financera?

  • Entre els principals projectes de l’Entitat es troba la col·laboració, per vuitè any consecutiu, en el programa d’Educació EFECdel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que s’ha marcat com a objectiu fer arribar, de forma gratuïta i voluntària, sessions d’educació financera als centres educatius de Catalunya.
  • A través de la Fundació Caixa d’Enginyers, el Grup manté un acord amb l’Institut d’Estudis Financers(IEF) per impulsar l’Observatori de Divulgació Financera. Una plataforma electrònica d’accés lliure i gratuït en la qual es publiquen documents de divulgació i recerca financera per difondre novetats i innovacions que es produeixin en la pràctica dels mercats financers i les seves institucions.
  • Mitjançant la Fundació, hem editat la segona Guia dels Quaderns de Finances i Assegurances: “Com construir avui la pensió de demà a través d’eines per planificar el teu futur”. Aquests quaderns són una publicació periòdica amb caràcter divulgatiu amb l’objectiu de formar i informar els socis i sòcies de l’Entitat sobre diferents aspectes rellevants de les finances i les assegurances, de manera clara i transparent. També hem elaborat una guia pràctica d’inversions: “Com estalviar i invertir en temps de tipus d’interès molt baixos o negatius”.
  • Complementem la formació adreçada als nostres socis i sòcies amb una àmplia oferta gratuïta de webinars i tallers pràctics. Els assistents a aquestes sessions poden aprendre, per exemple, a sistematitzar la inversió en borsa, a aprofitar el potencial dels fons d’inversió o a planificar la seva jubilació.
  • Aquest any a més, hem elaborat una pàgina web on periòdicament anirem pujant-hi contingut relacionat amb l’educació financera i compartirem totes aquelles publicacions i novetats de l’entitat en aquesta matèria.

“L’Entitat treballa diàriament i a través de diferents iniciatives per fomentar una educació financera de qualitat i adreçada a diferents col·lectius i edats”

Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers