Articles guardats
La IA i el medi ambient: un equilibri impossible d’aconseguir?

Actualitat

La IA i el medi ambient: un equilibri impossible d’aconseguir?

La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en una tecnologia disruptiva que està revolucionant diferents indústries i camps, inclòs el de la sostenibilitat. La promesa de la IA és que pot ajudar-nos a abordar alguns dels desafiaments ambientals i socials més grans als quals ens enfrontem: des de la lluita contra el canvi climàtic fins a la gestió eficient de recursos. No obstant això, també hi ha una gran preocupació sobre l’impacte ambiental de la IA en si mateixa i en el seu ús.

Com ens podem beneficiar de les noves aplicacions de la IA?

La intel·ligència artificial (IA) pot ser una eina poderosa per a la sostenibilitat, i algunes de les seves aplicacions inclouen:

  • Agricultura sostenible: la IA pot ajudar els agricultors a reduir l’ús de pesticides i fertilitzants en identificar àrees específiques en les quals es necessiten més o menys productes químics. D’igual manera, la IA es pot utilitzar per preveure i evitar l’aparició de problemes mediambientals abans que no passin, fet que permet més eficiència en la gestió de recursos.
  • Reducció de desaprofitaments en el sistema alimentari: la IA es pot utilitzar per determinar el moment exacte en el qual la fruita està llesta per recol·lectar; amb això s’adapta l’oferta d’aliments a la demanda. Aquesta via de recerca amb la IA com a principal protagonista suposaria un estalvi aproximat de 127.000 milions anuals a escala mundial.
  • Gestió del trànsit: l’aplicació de la intel·ligència artificial a la mobilitat urbana permet preveure embussos i oferir rutes alternatives, cosa que facilita la mobilitat i minimitza el seu impacte ambiental.
  • Eficiència energètica: la IA pot ajudar a reduir el consum d’energia en edificis i fàbriques mitjançant el monitoratge i control de la il·luminació, la climatització i altres sistemes. També es pot utilitzar per optimitzar la planificació de rutes de transport, fet que redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector del transport.

En resum, la IA pot ser l’aliada que el desenvolupament sostenible necessita per dissenyar, executar, consultar i planificar millor el futur del nostre planeta. Una tecnologia com la IA ens pot ajudar a construir de manera més eficient, a utilitzar els recursos de manera sostenible i a reduir i gestionar millor els residus que generem, entre moltes altres coses.

La IA està transformant el món, però té també un cost ambiental?

La intel·ligència artificial (IA) s’ha convertit en una tecnologia cada vegada més present en la nostra vida diària: des d’assistents virtuals fins a sistemes de reconeixement de veu i recomanacions de contingut personalitzat. No obstant això, també hem de tenir en compte que la IA no és una tecnologia lliure d’impactes ambientals.

De fet, el desenvolupament i ús de la IA comporta una gran quantitat d’energia tant per entrenar els models d’aprenentatge automàtic com per executar les aplicacions d’IA en si. El consum energètic de la IA és especialment elevat en el cas dels grans centres de dades que alberguen els servidors necessaris per processar les dades i entrenar els models d’aprenentatge automàtic. Alimentar de dades una màquina perquè sigui capaç d’aprendre el llenguatge dels humans té un cost per al medi ambient cinc vegades superior a allò que contamina un automòbil durant tota la seva vida útil.

A més, la fabricació dels components electrònics necessaris per a la construcció dels dispositius d’IA també té un impacte mediambiental significatiu. L’extracció de minerals i metalls necessaris per als components electrònics pot ser especialment perjudicial per al medi ambient i pot tenir conseqüències socials greus, com l’explotació laboral en països en desenvolupament.

És important tenir en compte que el consum d’energia de les tecnologies de la informació representa actualment el 7 % del recurs global, un percentatge que es preveu que continuï augmentant a mesura que s’incrementa l’ús de les TIC. A més, s’estima que els centres de dades que alberguen els servidors necessaris per a l’execució de les aplicacions d’IA ja consumeixen el 2 % de l’energia global.

Per tant, la IA és una aliada o una amenaça per a la sostenibilitat?

En conclusió, la IA té un gran potencial per abordar els desafiaments ambientals i socials, però també pot tenir un impacte significatiu en el medi ambient. És important que continuem explorant les possibilitats de la IA per a la sostenibilitat, al mateix temps que treballem junts per minimitzar el seu impacte ambiental i social. La sostenibilitat ha de ser un objectiu clau en el desenvolupament i aplicació de la IA, i hem de trobar solucions que permetin el seu ús responsable i eficient.