Articles guardats
Certificat d’eficiència energètica: el futur de la sostenibilitat en els edificis

Actualitat Empreses General Social

Certificat d’eficiència energètica: el futur de la sostenibilitat en els edificis

El sector de la construcció ha estat durant molt de temps un contribuent significatiu a la contaminació i a la generació de residus, i el seu impacte va més enllà de la fase de construcció. El manteniment i ús d’edificis implica un consum constant d’energia, cosa que augmenta les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.  

Com a resposta a aquesta problemàtica, sorgeixen iniciatives com el certificat d’eficiència energètica, destinat a minimitzar l’impacte ambiental de la construcció i l’ús d’edificis. En un món cada vegada més conscient de la importància de preservar els nostres recursos i reduir la nostra petjada ambiental, el certificat d’eficiència energètica s’erigeix com un pilar fonamental tant per a empreses com per a particulars.  

Aquest certificat representa una finestra cap a un futur sostenible i responsable. Al llarg d’aquest article, explorem en profunditat el seu significat, la seva rellevància i les implicacions que comporta aquesta certificació en la cerca d’un entorn més sostenible. 

Què és el certificat d’eficiència energètica?  

El certificat d’eficiència energètica és un document oficial que avalua i qualifica l’eficiència energètica d’un edifici o habitatge. El seu objectiu principal és proporcionar informació transparent sobre el consum d’energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associats a l’immoble. Aquest certificat assigna una classificació energètica, que va des de la lletra A (molt eficient) fins a la lletra G (poc eficient), fet que permet a propietaris i compradors tenir una comprensió clara del rendiment energètic de l’edifici.  

certificado eficiencia energetica

El procés d’obtenció del certificat implica l’avaluació de diverses característiques de l’edifici, com la qualitat d’aïllament, l’eficiència dels sistemes de calefacció i refrigeració, la il·luminació, entre d’altres. Un tècnic realitza aquestes avaluacions i emet el certificat, que també inclou recomanacions per millorar l’eficiència energètica. 

Què conté el certificat d’eficiència energètica?  

Tots els certificats d’eficiència energètica tenen uns punts en comú que són totalment obligatoris:  

 • Identificació de l’edifici o part certificada (si és aplicable).  
 • Indicació del procediment reconegut que s’ha utilitzat per obtenir la qualificació energètica. S’hi inclourà la documentació següent:  
  • Descriu les característiques energètiques de l’edifici i altres dades necessàries per obtenir la qualificació energètica de l’edifici (equips de calefacció, aïllament tèrmic i, en el sector terciari, equips d’il·luminació i condicions de funcionament i ús). 
  • Normativa vigent sobre estalvi i eficiència, si n’hi havia, l’any de construcció.  
  • Descripció de proves i inspeccions realitzades per tècnics certificats.  
 • Qualificació de l’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica. 
 • Un document que conté les mesures recomanades pel tècnic certificador, classificades segons la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així com el seu impacte energètic, que permet, si el propietari de l’edifici decideix implantar voluntàriament aquestes mesures, millorar almenys un nivell en l’escala de classificació energètica.  
 • Data de la visita a l’immoble i descripció de les proves i comprovacions dutes a terme pel tècnic competent. 

La certificació energètica a Espanya  

Des de l’aprovació del Reial decret 235/213 el 2013, els certificats d’eficiència energètica són obligatoris a Espanya per als edificis públics amb una superfície útil superior a 205 m² i que són habitualment visitats pel públic, així com per als habitatges que vulguin vendre o llogar. En aquest cas, la llei exigeix que el propietari comparteixi el document amb possibles inquilins o compradors. Si els propietaris no disposen de certificats energètics, seran sancionats.  

A més, són responsables de crear i renovar aquests certificats, els quals tenen una validesa de 10 anys a partir de la data d’emissió. Per realitzar aquests tràmits és necessari contactar amb un tècnic autoritzat i registrar els documents davant l’autoritat competent que depèn de cada comunitat autònoma.  

Tots els edificis privats visitats pel públic (com els relacionats amb activitats comercials) han de tenir sempre una etiqueta d’eficiència energètica.  

El certificat d’eficiència energètica no és simplement un paper amb lletres i números, és un document que ens dona una informació molt valuosa: des de l’impacte ambiental quantificat d’un edifici fins a les recomanacions tangibles per millorar. A més, el certificat es converteix en un catalitzador per a l’acció en incentivar canvis significatius en la manera de construir i de viure.