Articles guardats
5 claus perquè el teu negoci sigui més sostenible

Economia sostenible Empreses

5 claus perquè el teu negoci sigui més sostenible

Ser responsable amb el medi ambient no és només una tasca individual, sinó que cada vegada més és una obligació col·lectiva que concerneix empreses i els seus treballadors. Per això, les companyies treballen cada dia per millorar el seu impacte en el medi ambient mitjançant polítiques i iniciatives que promouen la sostenibilitat empresarial.  

Ja siguis empleat o tinguis la teva pròpia empresa, t’oferim 5 consells i claus perquè puguis implementar en el teu lloc de treball amb l’objectiu que sigui més sostenible i responsable amb el medi ambient. 

1. Controla i disminueix el consum energètic  

Aconseguir una millor eficiència energètica no només suposarà un estalvi de costos, sinó que també farà que la teva empresa sigui més sostenible. Avalua, controla i actualitza les teves instal·lacions per utilitzar tecnologies més eficients en el consum d’energia.  

Des de canviar els sistemes d’il·luminació a LED fins a la implementació de fonts d’energia renovables (plaques fotovoltaiques, energia tèrmica, energia eòlica…), cada petit canvi contribueix al benestar del medi ambient. A més, promou i incentiva dins del teu equip de treball hàbits que repercuteixin en la reducció del consum energètic com, per exemple, apagar els equips quan no s’utilitzin, ajustar la temperatura de la climatització, etc. 

2. Gestiona eficientment els teus recursos  

La gestió de residus és una altra àrea crítica per a la sostenibilitat empresarial. Les empreses solen generar grans quantitats de residus, que han de ser correctament reciclats per no perjudicar el medi ambient. Per aconseguir-ho, s’ha d’implementar un sistema de reciclatge efectiu en totes les instal·lacions que va més enllà de classificar les deixalles. Explora noves oportunitats per reduir els residus des de les matèries primeres, com ara l’ús d’embalatge reutilitzable o l’adopció de pràctiques de producció més netes.   

Adoptar pràctiques de “residu zero” pot ser un desafiament, però és un pas vital per contribuir a la preservació del medi ambient i la salut del planeta.  

3. Treballa amb proveïdors sostenibles  

Col·laborar amb proveïdors responsables amb el medi ambient és una estratègia fonamental per impulsar la sostenibilitat en la teva cadena de subministrament i, per tant, en el teu negoci. Promou sempre dins de la teva empresa la contractació de proveïdors que tinguin un compromís ambiental. Els proveïdors locals o de proximitat són una bona opció per millorar l’impacte ambiental del teu negoci.  

A més, l’elecció de treballar amb proveïdors responsables amb el medi ambient impacta directament en la imatge de marca de la teva empresa. En un món on els consumidors són cada vegada més conscients de la sostenibilitat, associar-se amb proveïdors ètics i ecològics pot diferenciar-te positivament en el mercat. Els consumidors valoren les decisions empresarials que van més enllà dels beneficis econòmics i donen suport a empreses que demostren un compromís amb la responsabilitat ambiental. 

4. Estalvia en paper  

Pot semblar una cosa molt simple i òbvia, però la despesa de paper en el nostre país és realment alarmant. Des de 2010, l’ús del paper no ha deixat d’augmentar any rere any, gastant el 2022 més de 7.000 tones. Hi ha alguns punts clau que pots seguir per poder reduir el consum de paper en la teva empresa eficientment.  

  • Digitalització de documents. Adopta la digitalització com a norma per a documents interns i externs. Utilitza sistemes de gestió documental i emmagatzema la informació de manera electrònica. Això no només estalvia paper, sinó que també facilita la cerca i l’accés a la informació.  
  • Implementació de signatures electròniques. Utilitza signatures electròniques per reduir la necessitat d’imprimir documents per obtenir signatures manuscrites. Hi ha plataformes segures que permeten l’autenticació i signatura digital de documents, eliminant la necessitat d’imprimir i escanejar.  
  • Ús eficient d’impressores. Estableix polítiques internes que limitin la impressió a casos realment necessaris. A més, configura les impressores per a la impressió a doble cara per defecte.  
  • Reutilització del paper. Promou la reutilització de paper en la mesura que sigui possible. Estableix àrees per dipositar paper imprès per una sola cara que encara sigui utilitzable per a notes o esborranys.

5. Promou l’educació ambiental  

Aquest últim consell és dels més importants, ja que un equip compromès amb el medi ambient beneficiarà la teva empresa. A més d’introduir algun dels punts anteriors en la teva companyia, has d’educar els treballadors sobre pràctiques responsables amb el medi ambient perquè contribueixin a aconseguir els objectius de sostenibilitat.  

Per fer-ho, pots realitzar tallers o seminaris, campanyes de conscienciació o incorporar pràctiques sostenibles en el dia a dia de l’empresa.  

Fer que el teu negoci sigui més sostenible no és només un compromís amb el planeta, sinó també una estratègia intel·ligent per garantir la viabilitat a llarg termini de la teva empresa. En adoptar aquestes 5 claus o alguna d’elles, no només estaràs contribuint al benestar del medi ambient, sinó que també estaràs enfortint la posició de la teva empresa en un mercat que valora cada vegada més la responsabilitat social i ambiental. La sostenibilitat no és només un objectiu, és una inversió en un futur més responsable i respectuós per a tots. 

A Caixa Enginyers tenim un compromís amb el medi ambient, raó per la qual treballem proactivament per constituir una Entitat més sostenible. Actualment, promovem la inversió socialment responsable (ISR), de manera que fomentem la sostenibilitat de l’economia. També impulsem iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització i realitzem accions de sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic.