Articles guardats
Crèdit o préstec: quina és la millor opció?

Actualitat Banca digital Finances General

Crèdit o préstec: quina és la millor opció?

Moltes persones es troben en situacions en les quals no poden afrontar el pagament immediat de grans sumes de diners, ja sigui per adquirir un habitatge o un automòbil o per finançar els seus estudis. Aquest desemborsament d’efectiu pot resultar complicat a causa de la necessitat de disposar de liquiditat, que sovint és difícil d’obtenir.  

Per escometre aquestes situacions, han sorgit al llarg de les dècades diferents mètodes de finançament. A través d’aquests mètodes, les institucions financeres proporcionen la quantitat necessària als individus, que després han de reemborsar juntament amb una comissió corresponent.  

Què és el finançament?  

El finançament fa referència al procés a través del qual una persona o una entitat aconsegueix recursos per poder adquirir béns o serveis. És a dir, és la manera en la qual una persona rep els diners que necessita per part d’una empresa o entitat per poder pagar un projecte o compra. 

En qualsevol cas, el finançament és una gran opció que permet a persones i empreses dur a terme importants inversions retornant els diners a poc a poc. No obstant això, el préstec de diners comporta el pagament d’uns certs interessos que ha d’assumir el contractant a l’hora de signar o contractar el finançament.  

Hi ha molts tipus de finançament, però avui ens centrarem en dos dels més importants i més demandats: el crèdit i el préstec. 

Crèdit o préstec, quina és la diferència?  

Tot i que pot semblar que tots dos termes puguin utilitzar-se indistintament, hi ha diverses diferències destacables entre els crèdits i els préstecs que has de conèixer.  

Crèdits 

Els crèdits són transaccions financeres en les quals una entitat, generalment un banc o una institució financera, presta diners a un individu o empresa amb l’expectativa que el prestatari els retorni en el futur, gairebé sempre amb interessos.  

El crèdit és una manera comuna d’obtenir finançament per a una varietat de propòsits: comprar una casa o un automòbil; finançar l’educació; iniciar o expandir un negoci; o cobrir despeses inesperades, entre d’altres.  

Els crèdits proporcionen una línia de crèdit renovable amb un límit màxim. La persona que contracti un crèdit pot utilitzar la quantitat de diners que necessiti dins dels límits marcats i només pagarà pel saldo utilitzat. És a dir, si et concedeixen un crèdit de 10.000 euros, però tu al final només n’utilitzes 5.000, només hauràs de retornar (amb interessos) aquests 5.000 euros, no els 10.000 que se t’han concedit. 

Préstecs  

Un préstec és també un producte financer a través del qual un client rep una quantitat de diners acordada, amb la premissa que ha de retornar-los en els terminis convinguts i amb els interessos corresponents.  

Quan se signa el contracte, el demandant del préstec rep l’import total d’aquest, i el pot utilitzar al complet des d’aquell mateix moment. El préstec determina la durada de la relació de l’acord d’amortització, de manera que l’acord es rescindeix quan es reemborsa íntegrament. Si el client desitgés obtenir més finançament, ha de formalitzar un nou préstec.  

Per tant, les principals diferències entre un crèdit i un préstec són la naturalesa de la transacció i la flexibilitat en l’ús dels fons. Un crèdit és una línia de crèdit renovable que permet al prestatari manllevar i retornar repetidament dins d’un límit, mentre que un préstec és una transacció única amb una quantitat fixada específica lliurada per a un propòsit definit i es paga en quotes regulars durant un període fix.  

Coneix els préstecs verds  

Dins dels préstecs, existeix una tipologia anomenada préstecs verds, la finalitat concreta dels quals és finançar projectes ecològics i sostenibles.  

Els préstecs verds són productes idèntics als préstecs de tota la vida. El seu funcionament i característiques són els mateixos, amb l’única diferència que estan dissenyats per finançar qualsevol tipus de projecte que entri dins de la categoria ecològica, com la compra de vehicles de menys petjada de carboni o millorar l’eficiència energètica d’un habitatge.  

A Caixa d’Enginyers mantenim el nostre compromís amb el medi ambient i amb la societat, i tenim diversos préstecs verds per ajudar-te a finançar projectes per millorar la teva sostenibilitat.  

Com hem vist, els crèdits i els préstecs són productes financers molt similars entre si, encara que compten amb diverses diferències significatives que poden fer-te decantar-te per un o per un altre. Pe tant, abans de sol·licitar un crèdit o un préstec, estudia les teves necessitats, estableix un pressupost i tria l’opció que millor s’adapti a tu sabent les condicions de cadascun.