Articles guardats
Economia circular: la seva importància per a un futur sostenible

Actualitat Economia sostenible

Economia circular: la seva importància per a un futur sostenible

Vivim en una societat on existeix un clar model econòmic lineal, basat en l’extracció, producció, consum i eliminació de productes i residus. Aquest tipus de model implica un gran cost mediambiental tant a l’hora de produir els productes com en acabar el seu cicle de vida.

La Unió Europea produeix més de 2.200 milions de tones de residus l’any; a escala nacional, a Espanya cada ciutadà genera una mitjana de 460 kilograms de residus urbans. Aquestes dades tan alarmants són fruit d’aquest model lineal que afecta greument el nostre planeta i els seus recursos. Per això, han sorgit iniciatives com l’economia circular per reduir l’impacte mediambiental que produïm. 

Què és l’economia circular?  

L’economia circular és un nou model de producció i consum que busca oferir una nova vida als productes ja existents i garantir, així, un creixement sostenible.  

Aquest nou model promou l’optimització dels recursos i la reducció en el consum de matèries primeres. El reciclatge és una de les principals claus de l’economia sostenible, ja que permet donar una nova vida a productes ja utilitzats i, d’aquesta manera, allargar la seva vida útil. La idea d’aquest model és imitar la naturalesa, on els residus es converteixen en nous recursos.  

Els seus principis principals són:  

 • Utilitzar materials i fonts d’energia renovables  
 • Canviar l’enfocament del producte a un servei i, així, reduir la necessitat de propietat  
 • Allargar la vida útil dels productes  
 • Reciclar i reutilitzar 

Beneficis de l’economia circular  

Protegeix el medi ambient  

Gràcies a l’economia circular i al fet de fomentar el reciclatge i la reutilització, s’aconsegueix que l’ús de recursos naturals s’alenteixi. A més, ajuda a reduir la pèrdua de biodiversitat i l’alteració del paisatge.  

Un altre benefici derivat de la implementació del model de l’economia circular és la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, els processos industrials i l’ús de productes són responsables del 9,10% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la UE.  

Redueix la dependència de matèries primeres  

Els recursos naturals són limitats i cada vegada més escassos a causa de la seva sobreexplotació. L’economia circular cerca reduir l’ús de matèries primeres reutilitzant i reciclant el màxim de productes possibles.  

El reciclatge de matèries primeres redueix els riscos associats al subministrament, com la volatilitat dels preus, la disponibilitat i la dependència de les importacions.  

Fomenta l’ocupació  

La transició cap a una economia més circular donaria un gran impuls a la innovació, que es traduiria en un creixement econòmic. Gràcies a aquest impuls augmentaria també la creació d’ocupació (la Unió Europea preveu fins a 700.000 nous llocs de treball el 2030).  

El redisseny de materials i productes per a un ús circular també impulsaria la innovació en diferents sectors de l’economia. 

El nou paradigma: les 7R de l’economia circular  

La regla de les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar) va ser una iniciativa que va néixer en la cimera del G8 del 2004, fomentada per Greenpeace i el primer ministre del Japó. Després de més de 10 anys de la seva presentació, s’hi han afegit 4 noves “R” per tal de promoure hàbits més responsables i sostenibles, capaços de reduir els residus urbans i cuidar més el planeta.  

 • Redissenyar: dissenyar o fabricar productes tenint en compte les conseqüències mediambientals.  
 • Reduir: començar a reduir el consum de béns, productes i energia, així com la quantitat de residus que generem.  
 • Reutilitzar: allargar la vida dels productes donant-los un nou ús.  
 • Reparar: abans de llençar i comprar un producte nou perquè no funciona, intenta reparar-lo.  
 • Renovar: provar de reparar tots aquells objectes antics que ja no s’utilitzen i donar-los una nova oportunitat o una segona vida amb una nova funcionalitat.  
 • Recuperar: reintroduir i recuperar els materials ja usats per tal de reincorporar-los com a matèria primera per a nous productes.  
 • Reciclar: després de donar-li tots els usos possibles a un producte, toca reciclar-lo. És molt important tirar cada material en el seu contenidor corresponent per a un correcte reciclatge.  

L’economia circular és el model del futur en el qual donar una segona (i fins a una tercera) vida a les coses pot ajudar el medi ambient. Un bon desenvolupament del model econòmic circular implica que els productes s’han de pensar, dissenyar i fabricar tenint en compte tota la vida útil: des del transport i la distribució fins a la utilització i el final de la seva vida.