Articles guardats
Variables clau ASG: Bretxa salarial de gènere

Economia sostenible Glossari

Variables clau ASG: Bretxa salarial de gènere

La bretxa salarial entre homes i dones és un indicador social (variable S dins d’ASG) que mesura la diferència entre el salari dels homes i de les dones. Més detalladament, l’OCDE la defineix com la diferència entre la mitjana dels ingressos dels homes i de les dones en relació amb la mitjana dels ingressos dels homes.

Hi ha diversos factors històrics pels quals la diferència pot ser més significativa, destacant-ne, entre d’altres:

  • El percentatge de dones amb feina a temps parcial acostuma a ser més gran
  • Les dones tendeixen a treballar en llocs de pitjor qualitat i socialment menys valorats
  • Les dones solen patir discriminació en el mercat de treball i tenen una propensió més baixa a canviar de lloc per raons purament econòmiques

Això no obstant, el càlcul estàndard descrit anteriorment deixa molts punts febles en no comparar una mostra homogènia entre llocs de treball. Per intentar solucionar aquest problema, se sol utilitzar la bretxa salarial de gènere ajustada, la qual mesura la mitjana de la diferència salarial entre homes i dones recollint les diferències socioeconòmiques existents entre homes i dones (edat, nivell educatiu i/o qualificació, procedència, etc.), a més de la situació i característiques lligades al lloc de treball (sector, tipus de contracte, tipus de jornada, categoria ocupacional, etc.). Encara que tècnicament més precís, fer aquest ajust depèn de la qualitat de les dades, la qual malauradament no sempre està disponible.

Hi ha diverses raons per les quals és important tractar de reduir la bretxa, no només factors de caràcter social com, per exemple, la millora en els drets de les dones o la lluita contra la pobresa i la desigualtat, sinó també de caràcter econòmic com la millora de la productivitat i la reducció de l’economia submergida. En el cas espanyol, segons el darrer informe de l’INE de l’any 2019, el salari anual més freqüent en les dones va ser de 13.514,8 euros, cosa que representa el 73,0 % del salari més habitual en els homes.