Articles guardats
Fons d’inversió: quin trio?

Economia sostenible Finances General Mercats

Fons d’inversió: quin trio?

Un dels productes financers més utilitzats i demandats per aquells que volen començar a invertir els seus estalvis són els fons d’inversió. Malgrat ser una alternativa que molts valoren a l’hora d’invertir, realment els fons són instruments financers amb moltes variables que cal tenir en compte.  

Saber què és un fons d’inversió i com funciona realment és molt important abans de decantar-te per invertir-ne en un. Cal tenir en compte diversos factors com, per exemple, en què consisteixen aquests productes, quants tipus n’hi ha i quins s’ajusten millor a cada inversor. 

Què és un fons d’inversió? 

Es podria definir un fons d’inversió com una mena d’inversió col·lectiva que consisteix en el fet que diversos inversors cedeixen a professionals financers la gestió del seu capital, de manera que poden sumar un patrimoni més gran, cosa que proporciona diferents avantatges. Per exemple, realitzar una inversió amb patrimoni més gran permet diversificar entre diferents actius i aconseguir, així, millors condicions que si invertís un individu pel seu compte. A més, les comissions que s’apliquen a les operacions són inferiors que si les realitzéssim pel nostre compte.  

Per tant, podríem dir que un fons d’inversió és un vehicle que permet invertir els estalvis de qualsevol persona de manera òptima, ja que estan sota la supervisió de gestors professionals. 

Quins tipus de fons d’inversió existeixen?  

Existeixen diversos tipus de fons d’inversió, depenent també de diferents criteris. Hi ha classificacions de fons segons tipus de gestió, tipus d’actius en què inverteix o expectativa de resultats. La classificació més coneguda, i de la qual segur que has sentit parlar, és la del risc d’inversió.  

La classificació de fons segons el risc d’inversió es basa en el risc que assumeixen els partícips quan el contracten. Trobem diferents tipus d’inversors: els que assumeixen un risc elevat per una rendibilitat més alta i els que busquen una rendibilitat més baixa però més segura, amb poc risc. 

Fons d’inversió de renda fixa  

Són aquells fons que tenen una política d‘inversió més conservadora. Solen invertir en actius financers emesos per Estats o entitats públiques o privades, com, per exemple, bons, obligacions o lletres del Tresor.  

El risc associat a aquest tipus de fons és baix; en conseqüència, la seva rendibilitat és més baixa en comparació amb un altre tipus de productes financers. Els actius són menys volàtils, de manera que són una opció ideal per a perfils conservadors o per a aquells inversors més arriscats que busquin compensar el seu nivell de risc.  

Fons d’inversió de renda variable  

Els fons de renda variable es caracteritzen per invertir més del 75% del seu patrimoni en actius financers de renda variable (accions, índexs borsaris…). Per això, el risc d’aquests fons és més gran que el dels fons de renda fixa, encara que també solen tenir un potencial més alt de generació de retorns més atractius.  

Aquests tipus de fons estan recomanats per a inversions a llarg termini (més de 5 anys), de manera que la rendibilitat de les empreses a llarg termini pot compensar la volatilitat de la inversió a curt termini.  

Fons d’inversió mixtos  

Com bé indica el seu nom, els fons d’inversió mixtos són aquells que inverteixen tant en renda fixa com en renda variable. Amb aquests fons podràs triar la combinació que més s’adapti al teu perfil de risc. Podràs diversificar la inversió buscant expectatives de rendibilitat superiors als fons de renda fixa, però sense la necessitat d’assumir el risc d’invertir tot el patrimoni en renda variable.   

Fons multiactius  

Aquests tipus de fons estan pensats per gestionar el risc de manera eficient. Gràcies a una àmplia flexibilitat de la inversió, s’adapten millor als diferents canvis d’escenari que puguin produir-se en el mercat.  

Són fons que, gestionats amb una gran llibertat de moviment, busquen mitigar les possibles oscil·lacions dels mercats gràcies a una alta diversificació en actius i estratègies. 

Com són els fons d’inversió de Caixa d’Enginyers?  

Des de l’inici de la seva activitat, Caixa Enginyers Gestió ha donat prioritat a la responsabilitat en la inversió financera, sent una de les primeres entitats a registrar un fons d’inversió socialment responsable. L’Entitat administra els seus fons d’inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l’objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip. 

Caixa d’Enginyers té una filosofia d’inversió basada en els aspectes següents:  

  • Una gestió independent a partir d’un enfocament ascendent.  
  • Una inversió contínua en eines que millorin la gestió.  
  • Una gestió activa de manera innovadora i amb focus en la preservació del capital.  
  • Un model propi de gestió amb un èxit provat.  
  • Inversió en el talent de l’equip humà.  

Caixa Enginyers Gestió busca trobar l’equilibri entre la màxima rendibilitat i el màxim compromís amb la societat i el medi ambient.