Articles guardats
Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

Economia sostenible Social

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

Dia Mundial de l’Eficiència Energètica

Tal dia com avui, el 1998, es va crear el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica amb l’objectiu de conscienciar la població mundial sobre l’ús de l’energia i les seves conseqüències. Alguna vegada t’has parat a pensar en l’ús que fas diàriament de l’energia?

L’ús no eficient de l’energia ocasiona l’escalfament global del planeta i, en conseqüència, del canvi climàtic.

Les principals causes són:

 • L’ús abusiu dels transports particulars que generen gasos (CO2) altament contaminants per als éssers vius.
 • El bestiar és també un problema gravíssim que està provocant el deteriorament de la Terra i, a més, els gasos d’efecte hivernacle que es generen són considerats dels més contaminants.
 • La desforestació indueix a la disminució de l’absorció dels gasos d’efecte hivernacle. Com menys arbres, més alta és la temperatura mitjana de la Terra.

Què podem fer per ser més eficients energèticament? Per viure en un món més sostenible hem de començar a canviar alguns dels nostres hàbits. No es tracta de perdre qualitat de vida, sinó de ser més conscients amb el medi ambient, més eficients i consumir només allò que necessitem.

Hauríem de:

 1. Utilitzar més el transport públic o altres mitjans com la bicicleta. Contaminarem menys i, si al mateix temps fem una mica d’esport, millorarem la nostra salut.
 2. Utilitzar energies renovables com, per exemple, l’eòlica o la solar. Aprofitarem els recursos que ens aboca la naturalesa de la manera més neta possible.
 3. Deixar de banda el consum irresponsable i abusiu, i centrar-nos en allò que realment necessitem.

Les prediccions sobre l’eficiència energètica són difícils de saber. Tot i així, gràcies a les noves tecnologies, es podrien aconseguir les següents metes entre 2030 i 2050:

 • Els combustibles fòssils hauran desaparegut, ja que la idea és que les energies renovables substitueixin els sistemes d’emissió de CO2. Hem de tenir en compte que l’ús de les energies renovables es normalitzarà, per la qual cosa els seus costos no seran tan elevats. La predicció és que el 2030 representin el 27% del consum de les energies de la UE, segons la Comissió Europea.
 • S’espera que els cotxes elèctrics siguin els únics mitjans de transport que s’utilitzin.
 • La tecnologia LiFi serà la protagonista pel que fa a proporcionar dades d’alta velocitat.
 • S’establiran sistemes específics a les llars per estalviar energia i emmagatzemar-la.

És per aquest motiu que Caixa d’Enginyers busca contínuament millorar la gestió ambiental i promoure iniciatives que redueixin el seu impacte. Des de l’Entitat som conscients de la responsabilitat ambiental que ens correspon com a organització i agent de la societat. Per això, destinem esforços a millorar el consum de recursos i a reduir les emissions que generem.

 • Minimització del consum de paper.
 • Potenciació de la Banca Digital.
 • Ús d’equips i sistemes d’automatització i control per reduir el consum d’energia a les oficines.
 • Ús de sistemes d’immòtica per a la climatització, la il·luminació i la resta d’instal·lacions consumidores d’energia.
 • Adquisició del paper amb l’etiqueta d’FSC.
 • La Fundació Caixa d’Enginyers ha compensat les emissions generades que no s’han pogut evitar a través del finançament de projectes de compensació d’emissions de la cartera de projectes de ‘Clean CO2 Certified’.