Articles guardats
El valor social de la Fundació Caixa d’Enginyers

Social

El valor social de la Fundació Caixa d’Enginyers

CADA EURO QUE DESTINA LA FUNDACIÓ A PROJECTES SOCIALS MULTIPLICA PER 3 EL SEU VALOR.

La Fundació Caixa d’Enginyers ha realitzat un estudi per calcular l’impacte social de cada un dels projectes als quals ha donat suport durant l’any 2017. Per a això, ha tingut l’ajuda d’una consultora externa especialitzada que segueix l’enfocament d’Amartya Sen, Premi Nobel d’Economia, utilitzat per analitzar el progrés social i desenvolupament humà de tots els països del món.

La metodologia seguida per arribar a aquesta conclusió ha estat analitzar cada un dels projectes identificant els elements del marc lògic (problemes que resolen, activitats desenvolupades, persones beneficiades, etc.) i, amb aquests outputs, valorar econòmicament el retorn social de cada element a través d’un complex algoritme.

Reunint els resultats obtinguts, podem afirmar que el valor social generat per la Fundació el 2017 triplica la inversió monetària realitzada.

Aquests resultats permeten fer una millor selecció dels projectes futurs, així com donar indicacions sobre projectes l’impacte social dels quals sigui millorable. D’aquesta manera, la Fundació Caixa d’Enginyers es posiciona entre les millors en pràctiques d’acció social, optimitzant l’impacte dels recursos disponibles.

Pots descarregar-te la memòria social aquí.