Articles guardats

Actualitat Economia sostenible Social

La descarbonització de l’economia i el paper de la ISR

Gallery

Sota el títol “Descarbonització de l’economia i el paper de la ISR com a palanca del canvi”, Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, i Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida, van destacar el paper que la inversió col·lectiva pot tenir com a catalitzador de la desinversió en carboni, col·laborant així en els objectius marcats per COP21 en la lluita contra el canvi climàtic.

Grup Caixa d’Enginyers promou la descarbonització de l’economia en el marc de la Setmana de la ISR

Es va analitzar el context general de volum d’activitat i els principals reptes de la ISR a nivell del mercat espanyol i europeu. Es va posar de manifest que el Grup Caixa d’Enginyers inclou diferents productes que acosten a l’estalviador particular a la ISR, entre els quals destaca el fons Caixa Enginyers Environment ISR, FI. Aquest fons busca:

  • Invertir en companyies que estiguin aplicant estratègies innovadores per a la reducció del consum d’energia, de l’emissió de gasos contaminants
  • Invertir en companyies que, a més, integren la gestió dels riscos del canvi climàtic en el seu dia a dia.

Cal destacar la importància de l’educació i la formació relacionada amb la Inversió Socialment Responsable (ISR), que permeti acostar a l’estalviador i l’inversor particular a productes financers que apostin per la sostenibilitat, Javier Garayoa, Director General de Spainsif

També es van destacar els avanços realitzats fins ara en la ISR i les mesures per a mantindre-la. Per exemple, es van realitzar aportacions enfocades en els aspectes socials, de la mà de Jordi Giménez, Responsable de l’àrea de Previsió Social Complementària de CC.OO. de Catalunya. Per la seva banda, Lluis Peralta de Robust Global Investment va destacar l’experiència sobre el engagement amb companyies per part de l’àrea de gestió de fons.

Com a conclusió, queda patent que la ISR es presenta com una gran oportunitat per descarbonitzar l’economia. Té en compte tant el rendiment financer com l’impacte ambiental i social de les inversions. A més, sembla existir una correlació positiva entre la descarbonització i els resultats de la inversió sostenible, atès que les dades mostren que té major rendibilitat que les inversions convencionals com assenyalen un gran nombre d’estudis com el realitzat per ESADE i Fundació Caixa d’Enginyers aquest mateix any 2017.