Articles guardats
Grup Caixa d’Enginyers, una organització neutra en CO2

Actualitat Economia sostenible Social

Grup Caixa d’Enginyers, una organització neutra en CO2

Estem orgullosos de compartir que el Grup Caixa d’Enginyers és una organització neutra en carboni. Fins a l’actualitat, s’havien compensat les emissions de CO2 de la Fundació Caixa d’Enginyers des de la seva creació, però aquest any, ja ho fem amb totes les empreses del Grup, reafirmant el nostre compromís amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, per a aconseguir una economia baixa en carboni i compromesa amb la sostenibilitat.

Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni és l’impacte que tenen en el medi ambient les activitats que realitzem i s’expressa en tones de CO2 equivalent. Es calcula a partir de les emissions de Gasos Efecte d’hivernacle (GEI) que hem generat.

El 2018, el resultat del Grup Caixa d’Enginyers va ser de 813,57 tones de CO2. Per a determinar aquesta xifra es mesuren les emissions directes i indirectes, entre les quals es troba el consum d’electricitat, que en el nostre cas és 100% renovable, la generació de residus, els desplaçaments, tant els corporatius com els de casa al treball de tots els professionals; el consum de paper, targetes de crèdit, vinils, tòners i aigua.

Com compensem la petjada de carboni a Caixa d’Enginyers?

Invertim econòmicament en projectes de reducció d’emissions de GEI, que milloren el medi ambient i l’entorn social en el qual es desenvolupen, a través de la marca ‘Clean CO2’.

També ens hem adherit al Programa d’Acords Voluntaris impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que implica registrar anualment l’inventari d’emissions i presentar mesures per a reduir-les.

A més, contribuïm a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 ‘Acció pel Clima’, que es troba entre els 3 prioritaris de l’Entitat, al costat del ODS 8 ‘Treball Decent i Creixement Econòmic’ i al ODS 9 ‘Indústria, Innovació i Infraestructura’.

La compensació és un primer pas per a ser neutres, però el següent és reduir les nostres emissions de CO2  per a contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic. Entre tots i amb petites accions en el nostre dia a dia podem contribuir a generar menys emissions.  Aquests són els principals resultats que es desprenen de l’estudi de la petjada de carboni al Grup Caixa d’Enginyers.

Grup Caixa d'Enginyers, organització neutra en CO2