Articles guardats
Energies renovables i el seu paper cap a una economia sostenible

Actualitat Economia sostenible

Energies renovables i el seu paper cap a una economia sostenible

El model financer i social actual està basat en un sistema que consumeix els recursos naturals a un ritme que supera amb escreix la capacitat regenerativa de la naturalesa. Aquest paradigma, insostenible en la seva essència, presenta una veritat ineludible: els recursos són finits i el seu esgotament plana en un horitzó cada vegada més pròxim.  

No obstant això, en aquesta disjuntiva neix l’oportunitat de replantejar la nostra trajectòria. Sorgeix la necessitat imperant de teixir alternatives que mitiguin l’escassetat de recursos naturals que afrontem avui. És aquí on emergeixen iniciatives energètiques, destinades a fomentar l’ús d’energies renovables i l’adopció de pràctiques ecoamigables tant individualment com en el si d’empreses i institucions. 

Què és l’economia sostenible?  

L’economia sostenible és un sistema socioeconòmic que promou el consum responsable mitjançant un sistema financer basat en empreses respectuoses amb el medi ambient i compromeses amb la societat i el canvi climàtic.  

Aquest model econòmic té com a objectiu aprofitar al màxim els recursos disponibles. El desenvolupament d’una economia sostenible passa pel desenvolupament de polítiques dirigides a promocionar la utilització de fonts d’energia sostenibles, a fomentar la competitivitat d’empreses verdes i a invertir en innovació i desenvolupament.  

Un dels primers passos que cal fer per aconseguir encaminar una empresa cap a una economia sostenible és l’ús d’energies renovables en les seves activitats. 

Les principals fonts d’energia renovable  

Solar  

És l’energia que s’obté a partir de l’aprofitament de la radiació electromagnètica procedent del sol. Aquest tipus d’energia es pot aprofitar i convertir en energia utilitzable a través de sistemes fotovoltaics. Es pot utilitzar com a font d’electricitat, calefacció i fins i tot per generar fred. Si vols saber com instal·lar plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum, escolta nostre pòdcast en el qual resolem tots els dubtes relacionats amb aquest tema.  

Els principals beneficis de l’energia solar són la seva adaptabilitat i fàcil instal·lació i que no genera residus.  

Eòlica  

L’energia eòlica és l’energia que s’obté del vent. Es tracta d’una mena d’energia cinètica produïda per l’efecte dels corrents d’aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a través d’un generador elèctric.  

El seu baix cost, que no contamina i que ocupa poc espai (per produir i acumular la mateixa quantitat d’energia elèctrica, un camp eòlic necessita menys terreny que un camp d’energia fotovoltaica) són els principals avantatges de l’energia eòlica. 

Hidràulica  

L’energia hidràulica és aquella que aprofita el moviment de l’aigua per generar energia. La seva obtenció es deu a l’aprofitament de l’energia cinètica i potencial dels salts d’aigua o corrents.  

Aquest tipus d’energia té avantatges com són el seu baix cost i la seva flexibilitat (permet regular el flux d’aigua, i les turbines generen la quantitat d’energia necessària per a cada moment).  

Geotèrmica 

L’energia geotèrmica aprofita la calor de l’interior de la terra per obtenir electricitat, aigua calenta o calefacció. Es creen dipòsits subterranis de vapor i aigua calenta que s’aprofiten per generar electricitat o per escalfar i refrigerar directament els edificis.  

Com a principals beneficis de l’energia geotèrmica tenim el poc espai que ocupa, que és silenciosa i que produeix més energia amb la mateixa potència.  

Biomassa i biogàs  

Parlem de biomassa com la matèria orgànica que prové de plantes, arbres i deixalles animals que es pot convertir en energia. Es produeix biomassa a través de, per exemple, llenya, residus de cafè, branques o fem d’animal.  

El biogàs és un gas que es produeix a partir d’un procés de metanització. Aquest tipus d’energia es produeix gràcies a la fermentació de matèria orgànica, vegetal o animal, que, en absència d’oxigen i per l’acció de diferents tipus de bacteris (digestió anaeròbica), permet produir biogàs.  

La biomassa i el biogàs redueixen les emissions de CO₂ i afavoreixen l’economia circular. 

Caixa d’Enginyers i el seu compromís amb l’economia sostenible  

Des del Grup Caixa Enginyers reafirmem el nostre compromís amb la promoció d’energies renovables i la nostra aposta per la sostenibilitat amb els fons d’inversió sostenibles. Gràcies a la nostra calculadora CIMS podràs calcular l’impacte positiu i mesurable que les teves inversions generen en el planeta.  

A més, vam signar un acord el 2022 amb Factorenergia, empresa dedicada a la comercialització d’electricitat, gas natural i solucions d’eficiència energètica. Amb aquest acord s’ha facilitat el finançament i la instal·lació fotovoltaica a empreses i particulars, de manera que es promou i fomenta la lluita contra el canvi climàtic i el respecte amb el medi ambient.  

L’economia sostenible emergeix com una necessitat en un món on els recursos naturals són finits i els desafiaments ambientals són cada vegada més evidents. El compromís de les empreses per adoptar aquest model d’economia beneficiarà el planeta i el medi ambient, així com les generacions futures.