Articles guardats

Actualitat Economia sostenible Finances

Inversió Socialment Responsable (ISR) i adhesió als PRI

En Jared Marquez, en directe, ens parla de la Inversió Socialment Responsable (ISR) i de l’adhesió de la Gestora als PRI:

A banda de la integració de criteris resposnables a criteris financers per a la selecció de companyies, existeixen, a l’hora d’invertir, altres maneres d’actuar de forma responsable. A Caixa d’Enginyers Gestió entenem la nostra reponsabilitat fiduciària com una responsabilitat social.

Més enllà de la rendibilitat financera:

  • Engagement
  • Proxy voting
  • La inversió d’impacte.

L’engagement és una manera d’obligar les companyies a comprometre’s contactant-les directament i mostrant-los la nostra inquietud com a inversors institucionals i representants de més de 15.000 partícips i socis de Caixa d’Enginyers. Aquestes activitats les realitzem a través de projectes líders a nivell mundial com PRI o CDP, o contactant directament amb les companyies per explicar la importància de millorar la gestió dels aspectes ambientals, socials i de bon  govern (ASG).

El darrer any hem participat en diverses activitats d’aquest tipus. Hem participat col·lectivamnt amb altres firmants de PRI, en la signatura d’un manifest que insta les companyies de claificació creditícia a tenir en comm pte aspectes extra financers en l’emissió rating creditici. El projecte ha tingut una gran repercussió. Les pròpies agències  s’han compromès a estudiar propostes per a incloure aquests aspectes en un terminifi de màxim dos anys.

Una altra activitat realitzada té a veure amb la millora de les dades i la transparència dels riscos relacionats amb la gestió de l’aigua. Aquesta activitat està dirigida per Carbon Disclosure Project (CDP). Com a representants del projecte a Espanya ens hem posat en contacte amb dues companyies de l’Íbex que no havien completat mai l’enquesta anual de CDP. El contacte ha estat un èxit ja que les dues companyies han respòs positivament o bé oferint informació dels dos projectes que estan realitzant per al reciclatge i l’ús de l’aigua, o completant l’enquesta anual de CDP.

Amb aquestes activitats influïm en les companyies per tal que prenguin consciència de la importància de ser responsables més enllà de l’àmbit financer.