Articles guardats
Dia Mundial del Reciclatge

General

Dia Mundial del Reciclatge

Avui, com cada 17 de maig, se celebra el Dia Mundial del Reciclatge amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de tractar els residus de manera responsable per protegir el medi ambient i reduir l’impacte ambiental que aquests generen.

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va establir aquesta data de manera oficial el 2005, però l’origen d’aquest esdeveniment es remunta al 1994 als Estats Units, a l’estat de Texas, on un grup d’ecologistes van promulgar aquesta iniciativa per primera vegada, que més tard es va estendre a més països.

La importància de les 7 R

En aquest dia tan important és primordial conèixer una sèrie de termes que ens permeten generar un impacte positiu en el medi ambient, com és el cas de la regla de les 7 R, les quals són un conjunt d’accions que podem realitzar en el nostre dia a dia. Popularment, es coneixia la regla de les 3 R, però s’hi van afegir alguns termes més per l’augment recent de problemes ambientals i per la definició del consumidor ecològic. Específicament, parlem dels termes següents:

  1. Redissenyar: en la primera fase de la concepció del disseny d’un producte, és fonamental que s’opti per un ecodisseny utilitzant materials i mètodes de fabricació sostenibles.
  2. Reduir: és una de les accions més importants de les 7 R, ja que, en disminuir els nostres residus, estalviar i evitar la compra compulsiva, hi haurà menys deixalles que reciclar.
  3. Reutilitzar: la roba, els envasos i els mobles no són els únics objectes que es poden reutilitzar, també ho són els recursos naturals com l’aigua. Tot pot tenir una segona, tercera o fins i tot quarta vida.
  4. Reparar: aquest nou terme es refereix al fet que abans de rebutjar qualsevol tipus d’objecte que hagi quedat obsolet o danyat s’ha de provar de reparar-lo.
  5. Renovar: aquesta acció fa al·lusió al fet de reparar tots aquells objectes antics que ja no utilitzem a casa i donar-los una segona vida amb una nova utilitat.
  6. Recuperar: aquesta nova erra afegida a les anteriors es refereix al fet que a l’hora de rebutjar un objecte es comprovi si alguna de les seves parts pot tornar a ser útil per funcionar com a recanvi o matèria primera.
  7. Reciclar: la simple tasca de separar els nostres residus adequadament en els diferents contenidors de casa és primordial per preservar el nostre planeta.

3 beneficis clau del reciclatge

Un simple gest com reciclar porta una gran suma de beneficis i avantatges per al nostre planeta i preserva millor els seus recursos naturals:

  • Reducció dels nivells de contaminació: l’acumulació de residus genera gasos tòxics per al medi ambient.
  • Estalvi d’energia: es requereix molta energia en els processos d’extracció i transformació de matèries en productes, i s’estima que utilitzant materials reciclats s’estalvia un 20 % d’energia.
  • Foment del consum responsable: un estil de vida consumista provoca una gran acumulació de residus diària i un esgotament dels recursos.

Segons Ecoembes, gràcies al reciclatge, el 2020 “es va evitar l’emissió d’1,67 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera, quantitat que equival a allò que emeten les calefaccions de 800.000 persones durant un any. Així mateix, es van estalviar 20,29 milions de m³ d’aigua i 6,37 milions de MWh d’energia”.

L’Estratègia de Residu Zero a Barcelona

En els últims anys han sorgit iniciatives per reduir l’impacte mediambiental que genera el nostre estil de producció i consum. Una d’elles és l’Estratègia de Residu Zero de Zero Waste Europe, la qual estableix uns criteris d’actuació municipal per reduir la quantitat de deixalles a les ciutats a partir d’un canvi total en les infraestructures municipals.

Una de les ciutats que s’ha sumat a aquesta iniciativa és Barcelona. Des del 2016, el seu pla d’actuació es basa en l’Estratègia de Residu Zero i té marcats els objectius següents: reduir la generació de residus per sota dels 1,20 quilograms per habitant; augmentar el percentatge de reciclatge urbà del 38 % al 60 %; i aconseguir una fracció orgànica de residus amb menys del 8 % de residus impropis.

A Caixa d’Enginyers ens sumem al Dia Mundial del Reciclatge i creiem plenament en el canvi cap a un futur millor a partir de la gestió responsable dels residus.