Articles guardats
La importància de conèixer la pensió pública de jubilació

Finances

La importància de conèixer la pensió pública de jubilació

Recentment, l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO) ha publicat un estudi denominat La jubilació i la importància de saber, en el qual, mitjançant enquestes a la població espanyola, analitza les seves necessitats sobre l’accés a la informació relacionada amb la pensió de la Seguretat Social.

Les conclusions més destacables són les següents:

Pensió pública de jubilació

Per què no coneixem la nostra pensió pública esperada?

La Llei 27/2011 va establir l’obligació a l’Administració de la Seguretat Social d’informar cada treballador sobre la seva pensió pública esperada. Aquesta reforma mai no s’ha implantat, malgrat que el 2014 es va arribar a pressupostar l’enviament d’una carta als majors de 50 anys amb l’esmentada informació. No obstant això, la Seguretat Social va llançar a finals de 2015 un simulador en la seva pàgina web perquè els contribuents poguessin calcular la seva pensió futura.

Tot seguit, mostrem un quadre amb els diferents sistemes de comunicació de la pensió pública de jubilació que reben els treballadors en diferents països europeus.

Pensió pública de jubilació

Per què és tan important conèixer la pensió de jubilació futura?

Conèixer quina serà la nostra pensió futura és important per poder realitzar una planificació correcta de l’estalvi per a la jubilació i, així, poder assolir les nostres expectatives d’ingressos durant una etapa que, gràcies a l’increment de l’esperança de vida, cada vegada és més llarga. No disposar de la nostra pensió pública esperada, ens impedeix de dissenyar adequadament un pla de jubilació que s’ajusti a les nostres necessitats reals.

Com planificar correctament l’estalvi a llarg termini? El model de Caixa d’Enginyers

La metodologia de Caixa d’Enginyers en la planificació a llarg termini es desenvolupa en 4 fases, les quals definim en els gràfics següents.

Pensió pública de jubilació

Pensió pública de jubilació

La metodologia de previsió proposada per Caixa d’Enginyers, basada en aquestes 4 fases, pot aplicar-se en qualsevol moment del cicle de vida, però en tractar aspectes d’estalvi a llarg termini és convenient iniciar el procés d’avaluació com més aviat millor i mitjançant l’estalvi sistemàtic de forma periòdica per poder adaptar el nostre estalvi als objectius fixats amb més facilitat.

A l’article següent del Blog es tracta la qüestió de quan i com començar a estalviar per a la jubilació.

Fonts d’informació: