Articles guardats
Entrevista a Gemma Garcia: El model cooperatiu i l’economia sostenible

Cooperatiu

Entrevista a Gemma Garcia: El model cooperatiu i l’economia sostenible

Amb la voluntat de conèixer millor quina és la situació actual de les cooperatives que fomenten l’economia social i sostenible, continuem amb la sèrie d’entrevistes a directius de cooperatives de diferents sectors. El cooperativisme es fonamenta en pilars com l’autoresponsabilitat, la democràcia, la transparència o la vocació social i es basa en valors i principis d’igualtat i equitat. Considerat com la referència empresarial del futur, reflexionem sobre el model cooperatiu amb Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) i directora general de Delta Cooperativa, Cooperativa de Treball Associat d’Iniciativa Social sense afany de lucre de més de 15 anys de projecció.

  1. Què consideres que aporten les cooperatives a la societat?

Les cooperatives, com a model econòmic, aporten una visió més responsable del món empresarial a la societat, mostren una altra manera de fer i d’entendre les empreses diferent a la pràctica mercantilista. Situa les persones al centre de la seva activitat econòmica per sobre del capital, ja que el principal objectiu és desenvolupar una activitat econòmica sostenible que garanteixi estabilitat laboral i generi ocupació de qualitat.

Model Cooperatiu

  1. Quins consideres que són els reptes de l’economia social?

El principal repte de l’economia social, en aquests moments, és la visualització d’una altra manera d’entendre el món empresarial i construir coneixement compartit. Traspassar les resistències al canvi de paradigma econòmic, incidint en la necessitat de modificar un pensament que situa la rendibilitat empresarial exclusivament en el retorn de l’activitat sense plantejar-se una visió més global i la recerca del seu el retorn social.

  1. Amb quins valors associes el cooperativisme?

L’ACI (Aliança Cooperativa Internacional) custodia els valors, descriu els set principis cooperatius i defineix un model econòmic diferent que basa la seva activitat en aquests valors, els quals li són propis.

Personalment, destacaria la responsabilitat compartida i la democràcia, dos valors que determinen una organització interna i estableixen unes dinàmiques de gestió empresarial molt concretes:

  • Responsabilitat compartida entre totes les persones que en formen part, que construeixen un projecte compartit i que es comprometen a desenvolupar la seva activitat empresarial cap a un fi comú.
  • Democràcia, representada en la seva màxima expressió en l’assemblea on cada soci exerceix el seu dret a veu i a vot.
  1. Per què creus que és necessari que una empresa opti per un model cooperatiu?

Seria redundant incidir en el fet que els principals motius pels quals s’hauria d’optar per una fórmula jurídica com la del model cooperatiu serien els seus valors i principis rectors. Valors que expressen una forma diferent d’entendre l’activitat empresarial, que reverteixen en positiu en la societat i en els quals el capital humà està per sobre del capital econòmic.

  1. Per a tu, quines característiques ha de tenir una cooperativa?

Característiques, més enllà dels principis cooperatius: la implicació de les persones que en formen part, existència d’un sentiment de responsabilitat compartida, d’ajuda mútua entre els seus membres, de democràcia interna i de llibertat per decidir formar-ne part o no, de voluntat de creixement i de generositat, col·locant el benefici col·lectiu per sobre del benefici individual.

Si t’interessa saber què en pensen altres referents del model cooperatiu, et pot interessar també l’entrevista a David Cos, d’Escola Sant Gervasi i president del Grup Clade, primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya.