Articles guardats

Economia sostenible Finances

L’eficiència energètica, per Arnau Guàrdia

Fa un parell de mesos us presentàvem, mitjançant un vídeo, quatre tendències en les quals inverteix el fons CE Environment ISR, FI. Aquestes són:

  • Eficiència energètica
  • Gestió de residus
  • Innovació tecnològica
  • Energies renovables

Creiem doncs que pot ser interessant iniciar un nou projecte, en el que mitjançant 4 sessions de vídeo, us exposarem i donarem a conèixer amb més profunditat tots aquests reptes, així com algun exemple d’inversió dins d’aquest fons.

Durant aquesta sessió us parlarem concretament sobre l’eficiència energètica.

Eficiència Energètica

La preocupació i interès al voltant de l’eficiència energètica és cada cop més gran, i té com a objectiu reduir i optimitzar el consum energètic, sigui quin sigui el seu ús.

En aquest sentit, primer hem de saber quins són els principals usos de l’energia a nivell mundial:

  • Construcció edificis (40%)
  • Transport (33%)
  • Sector industrial (27%)

Edificis sostenibles

Pel que fa al edificis estem parlant del consum energètic de les propietats residencials, els edificis comercials i les oficines, és a dir, sobre tot allò relacionat amb la climatització, la il·luminació i els electrodomèstics.

Segons el World Energy Council, representa al voltant del 40% del consum total a escala mundial, de forma que és un dels principals contribuïdors d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per la banda positiva, la societat cada cop té més consciència de la importància de l’estalvi energètic i cada cop hi ha més països que comencen a implementar normatives estatals sobre eficiència energètica.

En aquest sentit, les empreses estan començant a posar el focus en l’eficiència energètica dels edificis i sobre tot en la climatització, l’optimització de la il·luminació, l’ús d’energies renovables i aïllaments tèrmics.

En aquest segment, destaquem l’empresa irlandesa Kingspan Group, líder mundial en panells aïllants d’alta qualitat, i que centra tots els seus esforços en modificar les pràctiques de la construcció confiant en pràctiques més sostenibles i productes i materials molt més respectuosos amb el medi ambient.

TRANSPORT

Un altre dels principals usos energètics és el transport, que representa al voltant d’un terç del consum mundial. Aquí el punt clau és la migració a sistemes de transport eficients, menys contaminants i i que no  s’abasteixen de combustibles fòssils. Evidentment, la principal àrea d’actuació es la migració cap al cotxe elèctric, però també és rellevant la cada vegada més gran acceptació de l’ús de la bicicleta elèctrica com mitjà substitut de cotxes o motos.

En concret, la companyia holandesa Accell Group es dedica al disseny, acoblament i comercialització de bicicletes i parts de les bicicletes a Europa, emfatitzant les bicicletes elèctriques que representen el 63% de les vendes totals. Alguns dels catalitzadors de creixement per a les bicicletes elèctriques són l’increment de la conscienciació entre la població sobre hàbits saludables, la preocupació mediambiental, l’increment de la congestió del trànsit i els plans governamentals per a promocionar el ciclisme.

Sector Industrial

Per últim, el sector industrial és l’altre segment que més consum energètic genera, i en aquest bloc el que treballem és la selecció de companyies que estiguin compromeses en reduir el seu impacte mediambiental, tant a nivell de consum energètic com del tractament de l’aigua i emissions de gasos efecte hivernacle.

En conclusió, el nostre objectiu pel que fa  el fons CE Environment ISR, FI és la selecció de companyies que estiguin treballant i focalitzant esforços amb l’objectiu d’optimitzar el seu ús energètic dins d’algun dels tres blocs que hem mencionat en aquest post.