Articles guardats

Social

Protecció medioambiental i gestió sostenible

La protecció mediambiental i la millora de la qualitat de vida són un eix fonamental per a Caixa d’Enginyers. Per aquest motiu, impulsem accions enfocades a incorporar un model de gestió sostenible en les empreses i en la societat.

Dins del context del 50è aniversari de Caixa d’Enginyers, s’ha creat Acció50.

Acció 50 és un concurs per a donar a conèixer les tres línies d’actuació de la Fundació. Preservant la vida tradicional de muntanya: gos mastí, os bru i boscos madurs.

Un d’aquests projectes, amb col·laboració amb l’Associació Sèlvans, té com a objectiu salvaguardar la biodiversitat del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a través del suport a l’os bru i els boscos madurs de la zona.

accions sostenibles

ACCIONS

  • Configuració d’un santuari forestal en zona de presència d’ossos, d’un mínim de 250.000 m2, on els boscos i la natura puguin desplegar lliurement tot el seu potencial i la seva maduresa.
  • La compra i manutenció d’un mínim de tres cadells de gos protector de ramats, com a mesura de cohabitació i harmonització de les formes de vida tradicionals de muntanya amb la presència de l’os bru.

PARTICIPACIÓ:

  • Parc Natural de l’Alt Pirineu
  • Experts en l’os bru
  • Alcaldes i alcaldesses de la zona
  • Sector ramade
  • Altres actors locals.

Associació Sèlvans, en col·laboració amb actors locals, vol desplegar al Parc Natural de l’Alt Pirineu accions al voltant de dues veritables forces de la natura i tresors vius dels Pirineus: l’os bru, i els boscos madurs.