Articles guardats
Què són els ecohotels o hotels sostenibles?

Economia sostenible Social

Què són els ecohotels o hotels sostenibles?

Aquest estiu, la pandèmia del coronavirus ha canviat els nostres plans. És inevitable adaptar-se als temps que corren, especialment en vacances. En un article anterior del blog, ens preguntàvem si aquest estiu podríem viatjar i ara, ja immersos en el període vacacional, sortim de dubtes: podem viatjar sempre que respectem les mesures de seguretat del lloc al qual viatgem i fem cas de les recomanacions sanitàries de la localitat en qüestió.

El que ja prevèiem era que enguany hauríem d’apostar pel turisme nacional, un fet que ajudarà també a tirar endavant el sector de l’hostaleria i la restauració del nostre país, un sector que, malauradament, ha sofert una gran patacada.

Sigui turisme local o no, la nostra recomanació durant les vacances és apostar sempre pel turisme sostenible. Estar de vacances no hauria de ser sinònim de desaprendre allò que hem après i deixar de cuidar el medi ambient. Els nostres viatges poden deixar una important empremta allà on anem. Fa uns mesos, vam compartir un article sobre 10 consells per viatjar de manera sostenible, en el qual parlàvem de la importància d’intentar triar sempre un hotel o un apartament compromès amb el medi ambient i la comunitat local.

Què és un ecohotel o hotel sostenible?

Es defineixen com a hotels sostenibles aquells allotjaments que, fins i tot no havent estat dissenyats en els seus inicis com a tals, estan prenent les mesures adequades per complir criteris de sostenibilitat.

En definitiva, són allotjaments que respecten l’entorn, construïts i duts a terme sota criteris sostenibles/mediambientals, dissenyats per al confort dels seus hostes donant resposta a les seves expectatives, tenint en compte que els principis economicoestratègics, socials i culturals han de produir benestar i beneficis per a tots.

Quins són els requisits per considerar un hotel com a ecològic?

  1. Arquitectura sostenible. L’arquitectura sostenible és aquella que assegura la qualitat ambiental i l’eficiència energètica d’un edifici durant tot el seu cicle de vida: des de la seva fase de disseny i construcció fins a la seva fase de manteniment i enderrocament.
  2. Ús eficient dels recursos: energia i aigua. Tenen mesures destinades a aconseguir la màxima reducció en la demanda d’energia i d’aigua, cosa que es tradueix en una disminució considerable de les emissions de CO₂ i en un estalvi significatiu de costos.
  3. Elecció de proveïdors, contractistes i col·laboradors que comparteixin els valors i principis associats al desenvolupament sostenible i que gestionin els seus negocis sota aquests mateixos principis.
  4. Desenvolupament sostenible de l’economia local. Contribuir al desenvolupament de l’economia local sostenible mitjançant la contractació i compra a proveïdors i productors locals.
  5. Fer valer i conservar l’entorn natural i la identitat i el patrimoni cultural local.
  6. Gestió selectiva de residus i reciclatge, a més de la conscienciació als hostes sol·licitant la seva col·laboració en la separació dels residus.
  7. Sensibilització i formació dels empleats. Sensibilització i formació específica en matèria de sostenibilitat per a cada col·lectiu de l’empresa.
  8. Sensibilització i col·laboració dels clients. És necessari comptar amb una política mediambiental en l’establiment hoteler. Les campanyes de sensibilització adreçades als clients poden convertir-los en col·laboradors i protagonistes de les mesures per a la millora mediambiental.

Ecohotels