Articles guardats
Targetes de dèbit i crèdit. En què es diferencien?

Actualitat Banca digital Finances General

Targetes de dèbit i crèdit. En què es diferencien?

L’ús de targetes com a mètode de pagament s’ha vist clarament incrementat després de la COVID19. La pandèmia va accelerar l’ús dels sistemes digitals per fer pagaments en el nostre dia a dia. Els pagaments amb targeta en terminals de punts de venda (TPV) van augmentar un 17,95 % durant el primer trimestre del 2023 en comparació amb el mateix període del 2022. 

Tot i ser un dels mètodes amb més projecció en els propers anys, no tothom coneix les diferències entre els diferents tipus de targetes que hi ha. En aquest article t’expliquem les principals diferències entre les targetes de crèdit i dèbit. 

La targeta de crèdit 

Les targetes de crèdit donen la possibilitat de finançar a terminis les compres sense necessitat de desemborsar l’import total en el mateix moment. Aquest tipus de targetes ofereixen una línia de crèdit que permet als titulars fer compres i pagar-les en un termini posterior. El seu avantatge principal és aquesta flexibilitat financera que atorguen, sobretot en situacions en què un gran desemborsament de diners ens suposa un inconvenient. 

També és un gran avantatge la protecció que tenen per al consumidor. En general, si es detecta un càrrec no reconegut, el titular el pot disputar sense que afecti directament els fons disponibles. Tot i això, també compten amb alguns inconvenients que cal destacar. La temptació d’acumular deutes és un risc inherent a utilitzar aquest tipus de targetes. Les altes taxes d’interès poden generar deutes significatius si no es van pagant assíduament mes a mes. 

Avantatges de les targetes de crèdit 

 • Construeixes un historial creditici que t’ajudarà quan vulguis demanar altres crèdits. 
 • Solen atorgar recompenses i beneficis per utilitzar-les. 
 • Es poden finançar aquells productes o serveis de cost elevat. 
 • Més temps per pagar els deutes generats en consumir. 
 • Tenen una gran protecció davant de fraus i estafes financeres. 

Desavantatges de les targetes crèdit 

 • Solen tenir despeses d’operació més grans. Hi ha algunes targetes que poden cobrar percentatges anuals o mensuals pel seu ús. 
 • El pagament d’interessos sol ser força elevat. 
 • Algunes targetes poden tenir comissions per fer determinades operacions. 
 • Suposen més risc d’endeutament. 

La targeta de dèbit 

Les targetes de dèbit són les més comunes entre els clients dels bancs. La targeta està vinculada al compte bancari de l’usuari. En retirar diners d’un caixer automàtic i pagar amb targeta de dèbit, l’import es descompta del saldo total del compte bancari. Si l’import de la compra a pagar és més gran que els diners dipositats en el compte, no es podrà fer l’operació. 

Un dels beneficis més evidents de la targeta de dèbit és la capacitat de gastar només el que tens. En evitar el crèdit, es minimitza el risc d’endeutament excessiu i es fomenta una responsabilitat financera més gran. A més, les targetes de dèbit són àmpliament acceptades i es poden utilitzar per fer compres en línia, retirar efectiu en caixers automàtics i realitzar transaccions quotidianes. Es podria dir que les targetes de dèbit són com una cartera electrònica, no pots gastar més del que tens. 

Avantatges de les targetes de dèbit 

 • Solen ser més accessibles que les targetes de crèdit, ja que la majoria d’entitats bancàries no sol·liciten l’historial creditici per atorgar-les. 
 • Més control i gestió dels fons que tens en el teu compte per gastar. 
 • Menys cost de les operacions, ja que, tret d’alguna comissió de manteniment, no es paga per l’ús del servei. 
 • Són acceptades en la majoria dels comerços i botigues. 

Desavantatges de les targetes de dèbit 

 • El teu saldo està limitat a l’import que tinguis en el teu compte. No hi ha possibilitat de finançar cap compra o servei. 
 • Tenen limitacions per retirar efectiu. 
 • No solen tenir recompenses. 
 • Tenen menys protecció contra estafes i fraus virtuals. 

Principals diferències entre targeta de dèbit i crèdit 

Com hem pogut veure, encara que tots dos tipus de targetes s’utilitzin per a la mateixa finalitat, hi ha diferències entre elles. 

Targeta de crèdit 

 • Pagues amb el crèdit que t’ha donat el banc.
 • Pagues a final de mes o un percentatge cada mes.
 • Adquireixes un deute amb l’entitat bancària.
 • Tenen comissions per manteniment i emissió. 

Targeta de dèbit 

 • Pagues amb el saldo que tinguis en el compte. 
 • Pagues en el moment de fer la compra. 
 • No adquireixes cap deute. 
 • No solen tenir comissions de manteniment. 

A Caixa Enginyers oferim una gran varietat de targetes, tant de dèbit com de crèdit, que s’adapten a les diferents situacions que se’t puguin presentar. 

Com pots veure, les targetes de crèdit i les de dèbit reflecteixen les opcions financeres personals i la manera com cada individu escull gestionar els seus recursos. Depenent de l’ús i la finalitat que vulguis donar-li a la targeta, hauràs d’escollir la que més s’adeqüi a la teva situació financera i personal.