Articles guardats
GDPR, un any després

Actualitat

GDPR, un any després

365 dies després de la implantació del temut GDPR

Ja fa un any de la implantació de l’RGPD (Reglament General de Protecció de Dades o GDPR en les seves sigles en anglès), de la qual tots recordem la ingent quantitat de correus que ens demanaven el nostre consentiment o que ens informaven del tractament que farien. Amb molts d’aquests correus ens passava que ni recordàvem que teníem compte en aquella plataforma. A molta gent li va servir per saber on estaven les seves dades i, als que tenien temps, per gestionar i donar-se de baixa d’algunes plataformes.

El Reglament General de Protecció de Dades és de 2016 (679/2016 de la Comissió Europea), publicata el 16 d’abril, i de compliment obligatori des del passat 24 de maig de 2018. Hi ha gent que es va queixar que no els donava temps per adaptar-s’hi, però cal tenir en compte que es va donar poc més de dos anys per fer-ho; solament és que molta gent no se’n va adonar. Amb això, veurem com ha realitzat el Grup Caixa d’Enginyers l’adaptació a aquesta normativa.

Procés d’adaptació a l’RGPD del Grup Caixa d’Enginyers

Des de la seva publicació, a Caixa d’Enginyers es van fer alguns informes interns sobre l’impacte a la nostra Entitat. A principis de 2017, des de departaments de Control Intern es va crear un grup de treball per començar l’adaptació a aquesta normativa, es va realitzar una presentació al Comitè de Direcció per a donar-li visibilitat al projecte i des d’allà es va formalitzar i impulsar el grup de treball amb la implicació de diversos departaments (Sistemes, Assessoria Jurídica i Negoci, entre altres). Aquest grup va passar a ser totalment transversal i amb la implicació de Direcció es va impulsar el seu treball, marcant reunions, terminis i objectius a complir.

Primer es va analitzar la norma a fons i el que implica complir-la, és a dir, què és el que demana la norma; posteriorment es va examinar la situació actual de l’Entitat en relació amb l’estudi RGPD previ, el que se’n diu un gap analysis; i per finalitzar es van analitzar l’esforç i les dependències de processos per arribar a allò que s’havia de fer i, a partir d’allà, marcar prioritats i posar fil a l’agulla per complir els terminis marcats pel mateix reglament.

Durant el 2017 i inici de 2018, quan es va implementar la major part del projecte d’adaptació, es van fer les següents tasques:

  • Revisió i actualització de més de mil documents, des de plantilles de contracte a normatives internes. Part de la revisió s’ha realitzat novament després de l’aprovació de Llei Orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre.
  • Reunions amb l’objectiu d’informar els socis i sòcies de la manera menys intrusiva possible.
  • Desenvolupaments, en els quals s’han invertit centenars d’hores, per actualitzar els sistemes interns per tal que tinguin en compte els nous requisits legals i de funcionalitat exigits pel reglament.
  • Formacions internes i externes, les quals han representat centenars d’hores invertides.
  • Revisió i actualització de la informació digital.
  • Revisió de contractes amb proveïdors.
  • Consultes a l’AGPD i a altres organismes especialitzats (organitzacions, bufets, organismes, associacions professionals…) per veure la viabilitat i adequació de les activitats que s’anaven a realitzar.
  • Assistència a xerrades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per conèixer les seves recomanacions sobre certes situacions (interès legítim, registre de tractaments, informació als interessats…).

Ja abans del considerat dia 0 de l’RGPD, el 25 de maig de 2018, ens vam adonar que no era una simple implantació i ens n’oblidem, sinó que el treball va demostrar que el sistema de gestió de la privacitat, amb l’actual reglament, no és fer un checklist i continuar treballant en el negoci, sinó que és un servei que requereix una dedicació contínua, un procediment i una proactivitat que poques empreses poden permetre’s; però en una situació tan regulada com la financera, en què a més la confiança és primordial, el fer bé les coses és un fet diferencial i Caixa d’Enginyers té aquest objectiu i missió ben implantat en el seu ADN, per això puc indicar que aquest projecte d’adaptació a l’RGPD ha estat tot un èxit.

Com a afegitó, com a DPO(Delegat de Protecció de Dades) he participat en dues taules rodones, el Congrés d’’ISACA Barcelona l’octubre de 2018 i el GIGATIC el maig de 2019, juntament amb altres DPO com el de l’Ajuntament de Barcelona i el de la de Fira de Barcelona, i hem compartit experiències, situacions, casos específics i coneixement, i hem après entre nosaltres. En aquestes situacions hem pogut veure, i hi coincidim tots, en la necessitat d’un bon sistema de govern de la privacitat i la necessitat de fer-ne una gestió contínua.

Gigatic - Xavier Vil