Articles guardats
Eleccions europees i repercussió en els mercats

Actualitat Finances

Eleccions europees i repercussió en els mercats

Eleccions europees 2019

Ahir es van conèixer els resultats de les eleccions europees, en les quals es van registrar canvis substancials en relació als comicis anteriors celebrats el 2014.

La primera dada rellevant és l’increment de la participació. En aquesta ocasió ha superat el 50% dels votants censats. Recordem que el projecte europeu està en ple procés de revisió, i aquest increment de set punts percentuals des de les dades de participació anteriors es tradueix en una implicació més gran de la ciutadania.

Els principals reptes d’aquests comicis es centraven en el suport que els partits euroescèptics podrien obtenir, i si seria possible mantenir l’actual status quo bipartidisme parlament. En aquest sentit les urnes han estat clares donant una resposta negativa a les dues qüestions formulades:

 • En primer lloc el suport obtingut pels partits populistes i euroescèptics, tot i haver registrat un auge important a França i haver consolidat a Salvinia Itàlia i al Brexit Party a Regne Unit, no ha estat tan engruixat en la resta del continent.
  D’aquesta manera, no s’espera que la seva força pugui influenciar en el debat dins de la cambra. Recordem que si el Regne Unit abandona la Unió Europea, els seus representants no tindran continuïtat, i els seients seran distribuïts a la resta de forces participants en els comicis.
 • En segon lloc, és un fet que ha finalitzat l’hegemonia bipartidista. D’aquesta manera destaquen com a forces emergents els partits verds i liberals, que sens dubte canviaran les prioritats dels partits de centre a l’hora de fomentar iniciatives capaces d’arribar a consens.

Conseqüències domèstiques:

Una segona lectura ha de realitzar-se sobre l’impacte d’aquests resultats en cada país:

Al Regne Unit el triomf del partit euroescèptic de Farage amb un 32% de suports i el conseqüent descens de Liberals i de Conservadors (que registren el seu pitjor resultat en la història) deixa clares diverses qüestions:

 • En primer lloc s’ha produït un clar vot de càstig cap a les forces que no han estat capaces de desencallar la qüestió del Brexit.
 • D’altra banda, l’auge del Brexit Party incrementa clarament les possibilitats d’èxit de la plataforma “leave with or without a deal on31th October”, marcant en vermell de nou una data en la nostra agenda.

A França el partit de Le Pen ha sobrepassat el grup de Macron, però la seva quota de poder no observa modificacions significatives. Sí que cal destacar l’increment del partit Verd i el descens del 10% en vots obtingut pels partits tradicionals tant d’esquerra com de dreta.

A Itàlia s’obre la possibilitat d’anticipar eleccions generals després que el partit de Salvini obtingués més del 30% dels vots, es reprèn d’aquesta manera el procés euroescèptic a Itàlia.

A Grècia es va registrar una clara derrota del partit de Syriza, fet que ha desencadenat en una convocatòria d’eleccions generals per al 30 de Juny.

Una segona lectura ha de realitzar-se sobre l’impacte d’aquests resultats a cada país:

Repercussió en els mercats:

Els mercats de renda variable estan mostrant un comportament moderadament alcista fruit de la dissipació dels temors existents sobre que els partits més radicals prenguessin una major quota de poder parlamentari. En aquest sentit la composició de la cambra és clarament favorable per a la construcció d’un projecte Europeu més sòlid.

Tal com s’observa en el gràfic adjunt l’IBEX 35 es troba en zona pròxima a un suport marcat per la tendència iniciada a mitjan 2012.

Eleccions europees

Evolució de l’Ibex 35. Font Bloomberg

Per altra banda, ja hem comentat en notes anteriors como el Bund segueix registrant increments en la seva valoració. Aquesta tendencia no ha estat afectada per la resolución dels comicis, sinó per les tensions generades en materia Brexit, Guerra comercial,… encara que la tesi d’una possible sortida a l’octubre del Regne Unit després dels resultats obtinguts per té cada cop més provabilitats de produir-se.

Eleccions europees

Evolució de la TIR del Bund alemany. Font Bloomberg

Conclusions:

La dificultat per a trobar rendibilitat en els actius lliures de risc, és cada cop més gran, per la qual cosa és més habitual pels gestors incrementar posicions en actius de risc.

La guerra comercial, el Brexit, així com altres tensions del mercat, poden incrementar la volatilitat dels mercats en els propers mesos, cosa que fa important plantejar un control del risc en les seves inversions primant la gestió activa i monitoritzant els riscs.

Algunes alternatives per  millorar el comportament de les seves inversions passen per:

 • L’increment en companyies defensives per a les seves posicions en renda variable,
 • La incorporació d’estratègies de retorn absolut en la seva cartera mitjançant fons d’inversió d’aquesta categoria,
 • la diversificació de les seves posicions segueix sent un pilar fonamental per a minimitzar els riscos de mercat. Recordi que pot accedir a la construcció de cartera d’inversió que cobreixi els seus objectius,
 • les aportacions recorrents als seus plans d’estalvi són una eina molt potent per a suavitzar els moviments bruscos del mercat ja que el preu de compra en moments de correcció és més favorable i li permet fer un millor preu mig de les posicions, i sobre tot
 • tenir una visió amb perspectiva a llarg termini para alcanzar sus objetivos financieros.

Els recomanem que consultin els nostres professionals si requereixen ampliar més informació.