Articles guardats
Actualitat econòmica, 29 d’octubre

Actualitat Experts Finances

Actualitat econòmica, 29 d’octubre

Avui iniciem un nou recorregut parlant de l’evolució registrada als principals mercats.

Pel que fa a la renda variable hem observat esdeveniments d’increment de la volatilitat, que encara que breus en el temps, presenten una gran intensitat. Davant aquests episodis s’han produït correccions en les quals els mercats americans han estat al capdavant produint un “efecte contagi” a  la resta de selectius globals. Aquests moviments tot i que s’han produït a nivell internacional tenen diverses motivacions que tenen el seu origen regional. A continuació intentem detallar les més rellevants:

  • Als Estats Units s’està fent evident que la seva economia està en una fase més avançada que la resta d’economies occidentals. Amb taxes d’atur del 3,7% i amb increments propers al 4%, la FED ha de continuar prenent decisions per augmentar els tipus, i això no sol produir correccions en mercats que es situen en valoracions ja exigents com el SP 500. Es observa com les valoracions en termes històrics han superat la mitjana històrica fruit de la reforma fiscal implementada per l’administració Trump.

En tot cas, els moviments que s’han produït en els mercats de renda variable durant les últimes setmanes es corresponen amb esdeveniments allunyats de lo excepcional, desvinculats de moviments vinculats al “pànic”.

Evolució S&P 500 (indicant el volum negociat en els histogrames grisos)

Actualitat econòmica

Fuente Bloomberg

Addicionalment, la valoració d’actius refugi com l’Or o el Treasury (bon sobirà EUA a 10 anys), tampoc han augmentat la seva valoració en les últimes sessions:

Valoració de l’Or ( Mercat EEUU)

Actualitat econòmica

Fuente Bloomberg

  • A Europa, els mercats han seguit les correccions iniciades a EEUU però altres motivacions han fet que l’evolució dels índexs des de finals del 2017 mostrin correccions addicionals.

Concretament, els dubtes en termes polítics estan minvant el comportament dels mercats. El focus es centra en la finalització de les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit per acordar les condicions d’arribada dels Britànics, i els pressupostos del govern italià que el dimecres passat van ser rebutjats per la Comissió Europea creant una situació de conflicte

  • Si ens fixem en l’evolució sectorial, observem com a EEUU els sectors lligats al cicle econòmic com Telecomunicacions, Autos o Indústria basca corregien amb més força que sectors defensius. Això correspon amb mencionat amb anterioritat. Pe la seva banda, a Europa sectors com Auto, Construcció i Banca han estat  els que més han cedit en la seva valoració.

Resum

A EEUU el moment econòmic presenta una maduresa que convida a que es produeixin moviments relacionats amb l’evolució dels tipus. Mentre que a Europa la situació econòmica, en una fase menys madura, ofereix un període com a mínim fins a finals d’estiu del 2019 amb un entorn de tipus molt baixos.

Si a això sumem la presentació de resultats empresarials que en termes generals segueix sent positiva en creixement en vendes, marges i benefici per acció; considerem que en termes fonamentals, i amb un focus a mig i llarg termini, es segueixen donant les condicions apropiades per a posicionar-se en mercats de renda variable, de manera diversificada.

Pel que fa als mercats de deute, l’entorn segueix presentant la mateixa situació amb relació al darrer comunicat publicat:

  • Els països perifèrics a Europa mostren nivells més continguts de la prima de risc, el Bon espanyol a 10 anys cotitza a nivells de l’1.53%, a excepció d’Itàlia que segueix situant la seva rendibilitat a a10 anys en nivells del 3.35%. Tot i que la remuneració exigida pel mercat sobre el bon transalpí segueix sent una mostra de la millora respecte els nivells màxims assolits fa un parell de setmanes quan es van arribar a cotitzar nivells de 3.75%.
  • Pel que fa a EEUU, la senda alcista de tipus en l’agenda de la FED situa la rendibilitat en termes TIR del Tresor a 10 anys en nivells del 3,06%.

Pel que fa als mercats de matèria primera destaca, a més a més del que ja hem comentat sobre l’evolució del preu de l’Or, l’evolució del Brent:

  • Or: situa el preu del seu futur a nivells de 1230,80$/unça
  • Brent: cotitza a nivells de 76.93$/barril, allunyant-se dels nivells de 80$/barril assolits abans de que l’Aràbia Saudita incrementés el ritme d’extraccions diàries. No obstant, la falta d’aportació al mercat global per part de Veneçuela i l’Iran, podrien pressionar els preus una altra vegada a nivells superiors als actuals.

Por últim, amb relació als mercats de divises:

  • El dòlar segueix apreciant-se i es situa el seu canvi respecte a l’euro en nivells de 1.137.
  • La liura esterlina segueix en els nivells corresponents a l’inici de l’any, sent possible una millora si les tensions amb respecte al BREXIT es relaxen. El seu últim creuament respecte l’Euro és 0.8877.